Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Woensdagavond, 9-9-2020, klokslag 9 uur (21.00u.): het is zover! Het licht brandt!
De Werenfridustoren is vanaf nu ook ‘s avonds weer van heinde en ver te spotten.

Werkzaamheden voor kerkverlichting

Dankzij de goede samenwerking, die zo typerend is voor onze Achterhoekse kleine dorpen en zeker voor Zieuwent, is ook deze ‘dorpsklus’ weer geklaard. “Samen, de schouders eronder”! Een prachtig plan is ten uitvoer gebracht, dankzij vele uren vrijwilligerswerk. Dank aan de initiatiefnemers, de inwoners die voor het benodigde geld hebben gezorgd en niet in de laatste plaats aan de Paasvuurbouwers, die het nodige zware graafwerk hebben uitgevoerd in de (behoorlijk warme) zomermaanden.
En, zonder iemand tekort te willen doen, Mark Bokkers en Stefan Beerten waren de  mannen die woensdagavond (in de regen…) de laatste werkzaamheden verricht hebben, zodat de 8 energiezuinige schijnwerpers daadwerkelijk onze Werenfridus weer tot een lichtbaken maken.

Sinds zaterdag 25 juli is de Oost-Achterhoek een opmerkelijke fietsroute rijker!

Een zorgvuldige voorbereiding door een enthousiaste werkgroep heeft uiteindelijk geleid tot de route ‘Langs kerken, kruisen en kapelletjes’. Een gezamenlijk initiatief van de Geloofsgemeenschap H. Werenfridus en Oudheidkundige Vereniging Zuwent is uitgegroeid tot een fietstocht van 25 km. Men leidt de fietser vanaf het kerkplein in Zieuwent langs religieus erfgoed van kerkdorp Zieuwent en omgeving. Ook de O.L.Vrouw van Lourdeskerk in Mariënvelde is in de route opgenomen.

Die zaterdagochtend werden de genodigden hartelijk ontvangen op de pastorie van de H. Werenfridus in Zieuwent. Na de inloop met koffie en een heerlijk gebakje, verplaatste het (noodgedwongen) kleine gezelschap zich naar de pastorietuin. De groter opgezette opening die voor eind april was aangekondigd, kon jammer genoeg door de uitbraak van het coronavirus geen doorgang vinden.

 

Lees hier meer over de route.

Even leek het niet door te kunnen gaan, door dat nare coronavirus…
Maar gelukkig werd er een andere oplossing gevonden. En konden de kinderen van de Sint Ludgerparochie toch hun Eerste Communie ontvangen in de H.Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde. Daar zijn ook 9 kinderen uit Zieuwent bij geweest, een paar op 5 juli en de anderen op 12 juli.
Op maandag 13 juli waren ze uitgenodigd om na school naar hun eigen Zieuwentse kerk te komen. Want de geloofsgemeenschap van Zieuwent wilde de communicantjes, net als andere jaren, natuurlijk persoonlijk proficiat wensen.
Eerst ging de groep samen met koster Anton naar de koorzolder. “Heel voorzichtig en rustig lopen, dan kun je meteen de treden van de wenteltrap tellen”. En dat is lastig hoor, je raakt heel snel de tel kwijt. Boven natuurlijk over de balustrade gluren! Voorzichtig aan, want het is best hoog!  Maar je hebt wel een mooi uitzicht. En als je daarna op de koorbank gaat zitten, zie je dat hele grote orgel van dichtbij. “Wat een boel pijpen. Dikke reuzen en ook piepkleintjes”. Daarna moest er even ‘gevist’ worden. Want de namen van de communicantjes waren ook in onze Werenfriduskerk opgehangen, hoog in de lucht vanaf de koorzolder. De vrolijke versierde naamborden vielen goed in de smaak: “Hee, dat zijn de letters van Mario”, klonk het al snel.”Die ga ik op mijn kamer hangen”.
Daarna  allemaal weer rustig naar beneden. En tel maar weer, kun je meteen controleren of je goed geteld had.
Bij zo’n Eerste communiefeest hoort ook een passende kleine herinnering. En daarom kregen de kinderen die middag van de pastoraatgroepleden een feestelijk verpakt ‘H.Werenfridus-lichtje’, gevuld met lekkers. Gefeliciteerd allemaal en nogmaals welkom: Senna, Marli, Marike Sophie, Liam, Quinten, Derk Jan, Bram, Dirk en Seyenna.

Wat fijn, dat jullie weer naar school mogen gaan! Nou ja, wel afstand houden, goed je handen wassen en nog niet alle dagen van de week. Maar je kunt in elk geval je vriendjes en vriendinnetjes weer zien. En bijkletsen en naar de sportclub...
Alles is toch nog anders. Dat Corona-virus gooit alles overhoop, voor iedereen.
Misschien voelde je je de afgelopen weken wel een beetje eenzaam, terwijl je toch gewoon fijn thuis van allerlei dingen kon doen.

Nog vervelender is het voor alle oude en zieke mensen die helemaal alléén thuis zitten. Voor bijvoorbeeld de buurman verderop in de straat. Hij mag nu niet naar buiten, want die oude meneer wordt altijd best snel ziek. Hij krijgt geen onverwachte visite meer. Zijn kaartclub en het biljarten gaan niet meer door. Want... iedereen moet zoveel mogelijk thuis blijven.
Misschien wonen jouw opa of oma wel in een verzorgingshuis. En mag jij daar nu niet gezellig op bezoek. Maar ze mogen ook niet bij jou thuis komen oppassen. Of op je verjaardagsfeestje komen.

Maar iets aardig voor ze doen kan altijd. Iets maken voor zulke eenzame of zieke mensen. Als  je je niet fijn of ziek voelt, wil je graag een beetje getroost worden. Dat wil iedereen graag. Grote mensen zeggen dan wel eens: “Kom, we gaan gezellig even koffie drinken, een bakkie troost’!
Dirk heeft zo’n bakkie troost gemaakt en naar José gebracht.

Bakkie troost door Dirk

Nou, José was héél erg verrast door dit mooie bakkie troost gevuld met allemaal lekkere dingen. En er helemaal ontroerd van.

Jij kunt natuurlijk ook zoiets doen, er zijn verschillende manieren.
Vul een kopje of beker met iets lekkers. Doe er (natuurlijk) ook een lief briefje bij, of klein verhaaltje of gedichtje. En daarna kun je het voorzichtig inpakken in een klein doosje, dat je heel mooi versierd hebt. Zo wordt het dan bij elkaar een 3-dubbele verrassing! Vergeet niet om je naam erbij te zetten!
Je kunt bijvoorbeeld ook een oud bloempotje mooi versieren. En dan vullen met een beetje aarde en wat zaadjes van bv. Rucola. Dat geeft al heel snel kleine plantjes, die je  daarna kunt eten. Ook dit bakje ga je dan natuurlijk leuk inpakken met zo’n berichtje erbij.

Wedden dat jullie door zo’n ‘bakje troost’ heel veel mensen blij kunnen maken...

TIP: geef dit actie-idee door aan andere kinderen: je broertje en zusje, je vrienden en vriendinnetjes, kinderen van je club, neefjes en nichtjes…

Zondag 8 maart heeft dhr. Bennie Venderbosch een pauselijke onderscheiding ontvangen, uit handen van pastoor Herman de Jong. Op deze wijze willen we vanuit de geloofsgemeenschap van de Heilige Werenfridus onze dankbaarheid tonen voor zijn jarenlange bezielde en bezielende inzet voor onze kerk en de gehele parochie Sint Ludger.

Bennie Venderbosch met onderscheiding

Bennie Venderbosch, geboren op 27 april 1930, is van kinds af aan intensief betrokken geweest bij het kerkelijk, sociaal en cultureel leven in zijn geboortedorp. (Tot een aantal jaren geleden heeft hij nog in zijn ‘oudershuis’ gewoond, tegenover de kerk.)

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen