Het is alweer een jaar geleden dat een aantal geloofsgemeenschappen de pijnlijke boodschap te horen kregen dat de plaatselijke kerk maximaal nog tot 1 januari 2026 open kan blijven. Door het afnemende kerkbezoek, vrijwilligers die moeilijk te vinden zijn en de afnemende financiële middelen is dit niet te voorkomen en was dit te voorzien. Ook onze kerk in Vragender behoort hiertoe.

In de jaarvergadering van afgelopen maart hebben we daar met de parochianen uit ons dorp over gesproken en aangegeven dat mensen met een plan voor herbestemming zich konden melden bij het bestuur van onze parochie St. Ludger. Hierbij hebben we aangegeven dat plaatselijke initiatieven voor gaan op overige plannen.

Om te weten over welke waarde we spreken van de gebouwen is er in de tussentijd een taxatie van de gebouwen geweest.

We kunnen u nu melden dat er zich 5 gegadigden hebben gemeld bij het parochiebestuur. De beheercommissie heeft met deze vijf partijen een oriënterend gesprek gehad, om te horen wat de plannen zijn.

Er is gevraagd aan de partijen om een financiële onderbouwing te maken van de aankoop en exploitatie voor de komende 5 jaar. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat het uiteindelijke plan dat er komt te liggen ook op de langere termijn haalbaar is.

Ook is er nog een verzoek binnen gekomen om te kijken of, afhankelijk van de binnenkomende plannen voor herbestemming, een klein gedeelte van de kerk open kan blijven om bijv. een kaarsje op te steken, of om nog wat van onze kerkschatten ten toon te stellen. Als beheercommissie staan we hier positief tegenover en dit verzoek zal meegenomen worden in de plannen die worden ontwikkeld.

In overleg met het parochiebestuur zullen verdere stappen worden gezet en we hopen dat het uiteindelijk tot een goed resultaat zal leiden.

 

Mede namens de beheercommissie, hoop ik dat iedereen met vertrouwen naar de toekomst blijft kijken, en we wensen u allen gezegende kerstdagen en een zalig nieuwjaar.

 


Steeds vaker komt de vraag vanuit de gemeenschap: “wordt de kerk per 1 januari
2020 gesloten?”Het huidige pastorale team is in twee jaar
tijd fors gekrompen. Het is voor het pastoraleteam niet meer uitvoerbaar om in alle
16 geloofsgemeenschappen (parochies SintPaulus en Sint Ludger) in de weekenden voor
te gaan. Zelfs niet zoals het nu is één keer per maand.
Daarom is besloten dat na 1 januari 2020 in Vragender en de locaties Rekken en Bredevoort
in de weekenden geen priester/pastor meer beschikbaar is voor de vieringen.
Voor heel bijzondere gemeenschapseigen vieringen blijft er nog wel een mogelijkheid,
maar dat moet vroegtijdig bekend gemaakt worden en passen in de agenda’s van het
pastoraal team. Dit betekent dat onze werkgroep liturgie mogelijk voor zal gaan in die weekendvieringen.
Hoe we dit gaan invullen weten we nog niet. Wij zijn er volop mee bezig. Denk
met ons mee en hebt u een idee, laat het
horen. Zodra we weten hoe dit ingevuld gaat worden, zullen we u dit laten weten.
Wilt u in het weekend naar een (eucharistie-) viering, dan kunt u in ons parochieblad Sint-
Ludgernu.nl zien waar en hoe laat de viering in de parochie Ludger is.
Voor de vieringen in de Sint Paulusparochie kunt u kijken op hun website stpaulusparochie.nl


De beheerscommissie en pastoraatsgroep

Woensdag 15 mei is om 19.30 uur de Mariahulde in de St. Mauritiuskerk te Silvolde.

Tijdens de viering is er een collecte de opbrengst is bestemd voor de Voedselbank.

Men kan zelf ook producten mee meenemen.

Iedereen van harte welkom.

 

Voorbereiding kerstviering woensdagmiddag 19 december in Vragender

Voorafgaand aan de viering op kerstavond kwamen op woensdagmiddag 19 december 15 kinderen van basisschool Antonius samen met juf Jolien in de kerk om mee te helpen met de voorbereiding voor de kerstviering op 24 december. Ze werden hartelijk welkom geheten door Pastor Ronald den Hartog. René Hegeman dook samen met een aantal enthousiaste kinderen de kelder in om de dakpannen voor de kerststal op te halen en samen met de mensen van de bloemsiergroep werd de stal aangekleed met groen en werden de beelden er in gezet. Op school hadden alle de kinderen al mooi gekleurde sterren gemaakt met een kerstwens. Met de ladder erbij werden ze allemaal in de kerstbomen opgehangen. Er was ook een speurtocht door de kerk uitgezet, met allerlei vragen, die toch wel een beetje moeilijk waren. De kinderen konden naar het orgel en naar het altaar en de sacristie, waar pastor Ronald den Hartog vragen over de kazuifels en kleuren van de kleding kon beantwoorden. In de keuken stond wat lekkers te eten en te drinken klaar, waar gretig gebruik van werd gemaakt. 

 

Kerstviering op kerstavond 24 december in Vragender

Op een koude kerstavond kwamen we allen tezamen in onze Antonius van Padua kerk in Vragender voor de viering van de geboorte van het kindje Jezus. Het was al lekker warm in de kerk waar het Gelegenheidskoor voorafgaand aan de viering een aantal mooie liederen zong en toen het heel stil was in de kerk waren een aantal blazers van Fanfare en Slagwerkgroep Antonius te horen die in de toren een aantal kerstnummers ten gehore brachten. De kinderen hadden op school een mooi Adventslied geoefend, dat ze konden meezingen met een cd. De openingstekst, voorbede en slotgedachte werden ook verzorgd door de kinderen. Twee kinderen mochten meehelpen met de collecte. Dit was een idee van de pastor die dacht dat er dan wel eens wat extra in de schaal zou belanden. Na afloop van de viering werd door de blazers in de toren nog een aantal nummers gespeeld. Dit was een zeer sfeervolle bijdrage. Er werd zelfs op straat nog door een aantal mensen geapplaudisseerd.

We kunnen terugkijken op een mooie Adventsperiode en dito viering op kerstavond. Iedereen die aan de voorbereiding en de viering heeft bijgedragen heel veel dank.

 

   

Sorry draaien van deze foto wilde niet lukken

Iedereen krijgt er wel eens mee te maken, het overlijden van een dierbaar iemand. In vroegere jaren was het gebruikelijk dat er, bij overlijden van een parochiaan, een avondwake en een uitvaartviering in de kerk gehouden werden. Ieder die dat wilde kon zo afscheid nemen van de overleden persoon. Een afscheid met mooie teksten, zang, rituelen en symbolen.

Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen, ook onder de parochianen van Vragender, die niet perse minder gelovig zijn, maar vaak wel minder kerkbetrokken. Zij zoeken op deze momenten hun heil buiten de kerk. En daardoor wordt er vaker een beroep op anderen gedaan.

Als er door nabestaanden wordt gekozen voor een uitvaart buiten de kerk om, wordt er dus geen contact gezocht met de pastorale noodwacht. De mensen van onze eigen geloofsgemeenschap komen dan niet in actie.

Wilt u echter dat de kerk nog wel betrokken wordt bij het overlijden, voor bv. het luiden van de klokken of het lezen van misintenties, dan zult u zelf contact moeten opnemen met de pastorale noodwacht (06-19017292) of het secretariaat van onze parochie (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Het is de verantwoordelijkheid van u, als nabestaande, om dan actie te ondernemen.

 

 

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus

Vieringen

November 2019
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30