Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
 Parochie Sint Ludger

Wijziging zondagsvieringen in Aalten.

In Aalten vinden 2 x per maand zondagsvieringen plaats.

De 1e viering, een Eucharistieviering met een priester, was op de 2e zondag van de maand

de 2e viering, een Woord- en Communieviering met een pastor of een lekenvoorganger, was op de 4e zondag van de maand.

M.i.v. 1 oktober gaat dit wijzigen. Er vinden nog steeds 2 vieringen per maand plaats, maar:

De 1e viering wordt een Woord- en Communieviering met een pastor of een lekenvoorganger op de 1e zondag van de maand.

De 2e viering wordt een Eucharistieviering met een priester op de 3e zondag van de maand

De aanvangstijden van de vieringen wijzigen niet. Aanvang altijd om 9.30 uur tenzij anders vermeld.

 

 

Woensdagavond 19 september waren wij weer samengekomen bij het Hemdener Kreuz met onze Duitse buren uit de St. Helenaparochies Hemden en Barlo. Wij, dat zijn de r-k gelovigen van de Aaltense St. Helena geloofsgemeenschap en van de Duitse buur- gemeente Bocholt, waaronder de dorpen Barlo en Hemden vallen.
Deze jaarlijkse bijeenkomst is om samen te vieren, zoals ook de gelovigen van de Aaltense geloofsgemeenschap naar het 'Hemdener Kreuz' kwamen in de tijd na de reformatie. De tijd dat de Rooms Katholieken niet in eigen land de Eucharistie mocht vieren en naar het grensgebied in Duitsland kwamen om daar in een kapel de Eucharistie te vieren met de Duitse medegelovigen.
Deze viering is op de eerst woensdag ná het feest van de 'Kruisverheffing',14 september. Dit jaar viel de datum op woensdag 19 september. Bij prachtig zomer weer vierden we samen met onze Nederlandse pastor den Hartog, twee Duitse priesters van de Sankt Georg gemeinde en de Lieb Frauen gemeinde. En een diaken, een jonge man die volgend jaar tot priester gewijd wil worden.
Deze diaken mocht de overweging doen en begon met de woorden: " Ich wünsche Ihnen allen einen guten abend, ich bin zum ersten mal hier und spreche leider kein Holländisch". Maar dat was geen probleem, omdat veel Nederlanders de Duitse taal goed verstaan en redelijk goed spreken. Ook voor pastor den Hartog was het de eerste keer, dat hij een dergelijk viering meemaakte en naderhand meldde hij, dat het voor hem ook bijzonder en mooi was geweest.
Deze diaken hield een mooie overweging en sprak over de Holocaust: "God zal recht spreken over de daders, die niet ontdekt en berecht zijn. God soll hinrichten. Hij zal oordelen over over goed en fout, maar Hij werd zelf berecht, hij was zelf het offer. Dat is ons geloof. Jezus Christus de redder van de wereld."
We baden en zongen over en weer in het Nederlands, dan weer in het Duits. Het is een jaarlijks terugkerende herdenking uit dankbaarheid, dat Nederlandse Rooms-Katholieke gelovigen bij deze Duitse buren te gast mochten zijn.
Na de viering kon er koffie of thee gedronken worden en kon men samen gezellig napraten op deze prachtige zomeravondviering 'Hemdener Kreuz 2018'.

 

De Vredesweek, van 9 t/m 16 september, met als thema 'Generaties voor Vrede' werd in Aalten afgesloten met een Oecumenische viering op' Vredeszondag' 16 september 2018, in de Oosterkerk te Aalten. Samen hebben in een Oecumenische gebedsviering, met gebed, zang, een overdenking, orgelspel, en de vredeswens gebeden voor vrede. Aan het eind van de viering kreeg iedereen de zegen. Vrede moet er zijn voor iedereen, ongeacht geloof, kleur of etniciteit. Vrede een belangrijk item in ieders leven, vooral in deze roerige tijd waar overal op de wereld oorlogen woeden. Oorlogen om geloof en meningsverschillen over geloof of politiekdenken. Vrede, alle mensen verlangen ernaar. Mensen ga ervoor, kijk om naar jouw medemens, leef in vrede met elkaar. Bidden we niet alleen vandaag maar voortdurend samen voor vrede in deze wereld voor 'Generaties voor Vrede'. Vrede zoals het zo mooi klinkt in het kinderliedje: "Vrede voor u en iedereen. Vrede in de harten om ons heen".

Iedere donderdagmorgen vieren we samen 'Het ochtendgebed' en bij aanwezigheid van een priester ook 'De Eucharistie'. Na deze viering openen we +/- 9.45 uur de 'inloopmorgen 'Over de Brug' en drinken we samen gezellig een kopje koffie in het parochiecentrum. 
Deze inloopmorgen is voor iedereen toegankelijk, jong en oud, welk geloof is niet belangrijk, iedereen is welkom om mét ons koffie te komen drinken.
Elkaar ontmoeten en een praatje maken, een hele sociaal gebeuren.
Vrijwilligers zetten en schenken er koffie, maar door ziekte moeten enkele dames dit werk laten vallen. Heel erg jammer.
Wij zijn dan ook op zoek naar enkele koffieschenkers, ook mannen zijn hartelijk welkom om ons te helpen.
Het is een erg leuke sociale bezigheid en tevens leert u misschien weer nieuwe mensen kennen.
De tijden zijn van +/- 9.45 tot 11.00 uur. Denkt u, dat is wel iets voor mij, meldt u zich dan aan bij Gerda van Netten, tel. 0543-474310.

Vieringen

September 2018
M D W D V Z Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Activiteiten

September 2018
M D W D V Z Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30