Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

In de geest van Sint Ludger willen we komen tot geloofscommunicatie. Zoals Sint Ludger een man was die taal zocht om de streekgenoten van toen te bereiken, zo ook willen wij vertellers én vertalers zijn. We zoeken taal om over ons leven met God en onze relatie met elkaar in verhouding tot de wereld te spreken. Een taal waarin het verhaal van Jezus Christus toegankelijk en verstaanbaar wordt. We vatten taal op in de ruimste zin van het woord: als communicatiemiddel, als uitdrukkingsmiddel; in woord, in beeld, in gebaar, in muziek. We willen komen tot geloofscommunicatie in alle creatieve vormen. Deze activiteiten zullen vooral vorm krijgen in projecten. We hopen ermee ook nieuwe deelnemers aan te spreken. Dit type programma vraagt een bepaald soort locatie. We werken aan de realisatie van een toerusting- en ontmoetingscentrum, een Ludgerhuis. Dit huis krijgt al aardig vorm.  

Wij bevinden ons in onze parochie in een situatie die wel wat lijkt wel op die van Sint Ludger toen hij hier predikte. Ook ons motto is: 'Ik verkondig U Christus. God ter sprake brengen. Dat is onze core-bussines. Ook wij zijn grensgangers, net als hij dat was. De kerk immers beweegt zich in de marge van onze samenleving. Ook wij moeten zoeken naar een nieuwe taal die mensen helpt de boodschap van het evangelie te verstaan. We leven in een tijd van individualiteit; er zijn vele zgn. solo-religieuzen, die vaak slechts gedeeltelijk met de kerk verbonden zijn. Opnieuw lijkt in onze samenleving het recht van de sterkste de boventoon te voeren, en de kwetsbare mens het onderspit te delven. Er zijn vele goden. Toch zoeken mensen naar zin. Wij geloven dat God overal is. En net als Sint Ludger willen wij daarover vertellen. En net als Sint Ludger zullen we moeten vertalen. We moeten net als hij zoeken naar nieuwe woorden om God, Jezus Christus en de Blijde Boodschap (opnieuw) ter sprake te brengen, daar waar mensen geen woorden (meer) voor Hem vinden. Net als Sint Ludger willen we mensen bij elkaar brengen, opdat wat in geloof gezaaid is, een bedding vindt in gemeenschap.

De website

De website van de Sint Ludgerparochie wil de virtuele wisselwerking tussen mensen mogelijk maken en ondersteunen. Deze website richt zich tot parochianen, de vele betrokken vrijwilligers, de geloofsgemeenschappen en de parochie als geheel. Via de website richt de parochie zich ook op alle mensen uit de Oost-Achterhoek die op zoek zijn naar zinbeleving, levensvervulling en inspiratie. En uiteraard mag ieder die al surfend of googlend op onze site terecht komt, vinden wat hem of haar inspireert en vooral vreugde schenkt. Wij willen u niet alleen iets geven, maar ook iets te ontvangen krijgen. Graag zelfs.... 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen