Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

De Sint Ludgerparochie bestaat nog maar kort. De parochie kwam na eerst een samenwerking in een parochieverband, op 13 mei 2010 op Hemelvaartsdag tot stand. De geloofsgemeenschappen (in Aalten, Bredevoort, Harreveld, Lichtenvoorde, Mariënvelde, Meddo, Vragender, Winterswijk en Zieuwent) die samen de Sint Ludgerparochie vormen, kennen een veel langere geschiedenis. Momenteel staan bijna 20.000 parochianen ingeschreven.

Onze wortels  

In de tijd van Ludger lag het oostelijk deel van de Gelderse Achterhoek door de natuurlijke gesteldheid van het terrein praktisch afgesloten naar het westen en noorden. De rivier de IJssel vormde een grote barrière. In oostelijke en zuidelijke richting lag het landschap open. De verbinding met het naburige Munsterland was gemakkelijker dan het contact met het westen. De oude verbindingen met het Munsterland liepen van Groenlo over Zwilbrock, van Winterswijk over Vreden en Borken, van Aalten en Bredevoort over Bocholt. Vestingstadjes als Bredevoort, Lichtenvoorde, Groenlo en Borculo beheersten deze verbindingswegen met het oosten. Kijkend naar de natuurlijke gesteldheid van het landschap vormde de Gelderse Achterhoek een geheel met het aangrenzende Munsterland, waarmee het op verscheidene plaatsen in gemakkelijke verbinding stond.

In de Middeleeuwen liep door de Achterhoek op grillige wijze de grens tussen de twee bisdommen Utrecht en Munster. Tot het bisdom Munster behoorde toen 14 Nederlandse parochies. Het is ontstaan in het missiegebied dat in 792 door Karel de Grote aan Ludger werd toegewezen. Er waren in dit drassige gebied met uitgestrekte bossen, venen en moerassen weinig mogelijkheden tot bewoning. Gewoond werd er op de hoge essen die als eilanden erbij lagen. De Achterhoek behoorde tot de politieke invloedssfeer van de Saksen, welke zijn begrenzing vond langs de IJssel. De kerstening van deze streek richtte zich op de inwoners van deze 'eilanden op de hoge essen'. Aanvankelijk bestond het missiewerk van Ludger voornamelijk uit preken en het toedienen van  het doopsel aan kinderen. Het voornaamste werk van Ludger is geweest het oprichten van kerken en het invoeren van de kerkelijke organisatie. Aan de rechteroever van de Aa op de Horsteberg bouwde Ludger een drieschepige basilica en een woning voor zich zelf en zijn metgezellen en leerlingen waar allen een gemeenschappelijk leven leiden (monasterium). Later werd deze naam gewijzigd in Münster.

Bron: 'Geschiedenis van de enclave Groenlo-Lichtenvoorde', Th.A.M. Thielen, 1966, de Walburg Pers Zutphen   

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen