Logo Parochie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

r.-k. Parochie Sint Ludger

SintLudgernu.nl | elke dag open

 

De veertigdagentijd kan bij uitstek door middel van bezinning en bekering ons op weg helpen ter voorbereiding op het paasfeest. Deze tijd begint op Aswoensdag, de dag waarop wij herinnerd worden aan onze menselijke tekorten en ons laten tekenen met as. 'Gedenk dat ge van stof zijt en tot stof zult wederkeren'.  Hiermee erkennen wij niet alleen tegenover God dat wij zondaars zijn, maar tegenover iedereen. Het is een Joods gebruik, want in het Oude Testament vinden wij de oorsprong van het gebruik terug. Want de Joden, die aan God om vergeving vroegen, zetten zich neer in as en bestrooiden hun hoofd ermee. Aan de inwoners van Ninivé kondigde Jona aan, dat God hun stad wilde verwoesten. Hierop reageerde de Koning als volgt, zo lezen wij in Jona, het derde hoofdstuk, vers 6: Hij stond op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af, trok zijn boetekleed aan en zette zich neer in het stof.

  Lievelde, januari 2016. Paters Maristen trekken weg uit de Achterhoek.

Christenen vieren in deze decembermaand Advent. Wij leven met verwachting toe naar Kerstmis, het geboortefeest van onze Heer. God is in Jezus Christus voor ons mens geworden om ons bestaan te delen. Hij deed dat in een kwetsbaar kind, waarvoor geen plaats was in de herberg. Een kind dat moest vluchten naar een ver vreemd land om te ontkomen aan de moordenaarshand van Herodes.
Als wij nadenken over de komst van vluchtelingen naar ons land, staat ons deze ervaring van het Christuskind met Maria en Jozef voor ogen. In iedere vluchteling zien wij het gelaat van Christus die ons zegt: “Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen (Matt. 25, 35). In iedere mens in nood komt de Heer zelf tot ons en doet Hij een beroep op onze bereidheid om zorg en hulp te verlenen. Hij vraagt ons om barmhartig te zijn zoals Hij.
Op 8 december 2015, het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen, heeft paus Franciscus een ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’ geopend. Het barmhartige gelaat van God zal oplichten wanneer wij de mensen herbergen die tot ons komen, omdat zij in hun eigen land niet veilig zijn, verdrukt en vervolgd worden en geen toekomst hebben voor henzelf en hun kinderen.

Dit weekend, 14 en 15 november hebben 50 kinderen uit de parochie Sint Ludger het sacrament van het H. vormsel ontvangen. Vormheer en monseigneur Ted Hoogenboom vertelde zondag in zijn overweging dat het leven een cadeautje is van God. Welke je weg je ook kiest, het is de bedoeling dat je van de schommel springt en God je helpt opvangen in jouw keuze, zei de monseigneur. Zaterdagavond vergeleek hij het leven met een bootje dat uit de haven vaart en koers moet zetten in de zee van het leven. Soms gaat het je voor de wind: de zee is dan glad en soms stormt het. Je moet het leven dan in de hand zien te houden.
Koor JabbaJ zong in deze twee vieringen.  

Volg de vieringen:

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1230535-Vormselviering#.Vki4vYQrYpE 
http://kerkdienstgemist.nl/assets/1231704-St-Bonifatius-Ludger-kerk-viering-11-00-uur#.VkizeYQrYpE

 

Vieringen

September 2018
M D W D V Z Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Activiteiten

September 2018
M D W D V Z Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30