Logo Parochie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

r.-k. Parochie Sint Ludger

SintLudgernu.nl | elke dag open

 

Op zaterdag 11 november 2017 zal kardinaal Eijk Deo Volente Ronald den Hartog tot priester wijden. De wijding zal plaatsvinden in de Sint Catharina Kathedraal te Utrecht.

Vanuit onze parochies Sint Ludger en Sint Paulus zullen wij bussen inzetten voor parochianen en belangstellenden die bij deze plechtigheid aanwezig willen zijn. U wordt hierbij van harte uitgenodigd.

De viering is om 11:00 uur en de afsluiting van deze dag middels een receptie is om 14:00 uur.

LICHTENVOORDE - In oktober gaat er opnieuw een Alphacursus van start in Oost Gelre. Marc Wolterink heeft vorig jaar met de cursus meegedaan en heeft daarna besloten mee te doen in het Alphateam. We spreken met Marc in zijn huiskamer.

Ik ben in het dagelijks leven docent plantenteelt en groenvoorziening op AOC-Oost in Twello. De mensen in Lichtenvoorde zullen mij meer kennen als een vrijwilliger van de kerk. Ik ben acoliet in de RK parochie en lector. Als kind heb ik het hele gebeuren altijd interessant gevonden. Daar deed je gewoon aan mee. Voor mij is de liturgie in de kerk een ontmoeting met Jezus. Maar geloven is niet alleen wat er in de kerk gebeurt. Het moet in het dagelijkse leven gebeuren. Als actieve kerkganger denk ik dat kerken minder in zichzelf gekeerd en meer naar buiten gericht en anders kerk kunnen zijn. Maar hoe dat proces zal gaan, dat vind ik zelf ook spannend.

 

Als het intredelied 'Vol verwachting zijn wij gekomen, om weer te weten waartoe wij bestaan', weten parochianen dat de kerk in de noordoost Achterhoek weer pastores krijgen. In een volle Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde werd pastoor De Jong geïnstalleerd voor de parochies St. Paulus (Groenlo e.o.) en St. Ludger. Dat deed hij volgens katholiek gebruik door de hernieuwing van de wijdingsbeloften bij het priester worden opnieuw uit te speken. Nieuwkomer diaken Ronald den Hartog legde de ambtseed af. Hij zal in november in Utrecht tot priester worden gewijd. De pastoraal werkers Hetty Bresser, Jos Droste, Cor Peters en Annette Zoet presenteerden zich aan de parochianen in de kerk.

Vanaf de zomer werken de parochies op pastoraal niveau samen. De twee parochiebesturen blijven intact, maar beide parochies gaan samen verder onder leiding van één pastoresteam. De viering in de Lichtenvoordse kerk had ook een gezamenlijk uiterlijk. Het koor Laudate Dominum een parochieel koor uit de St. Paulus zong de mis. Vice-voorzitter van de Ludgerparochie Jos Rosendaal verwelkomde de mensen en sloot de viering af met een uitnodiging voor een kop koffie met cake, terwijl bestuurslid Berry Brockötter de benoemingsbrief van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht voorlas.

Vicaris Hans Pauw verrichtte names de aartsbisschop de presentatie en de installatie.

Lichtenvoorde, juli 2017

Aan de ouders/verzorgers van (mogelijke) communicanten van alle geloofsgemeenschappen uit de parochie Sint Ludger

Beste ouders/verzorgers,

Enige jaren geleden heeft u uw kind laten dopen. Uw kind zit/gaat nu naar groep vier en wij nodigen u van harte uit uw kind deel te laten nemen aan de Eerste Heilige Communie. Voor de organisatie van de voorbereiding is het nodig dat we weten hoeveel kinderen er gaan deelnemen. Wilt u daarom voor 15 september doorgeven of uw kind mee gaat doen? Het opgaveformulier kunt u vinden op de website: www.sintludgernu.nl of bijgesloten bij deze uitnodiging.

De presentatievieringen wordt gehouden op Palmzondag 25 maart 2018 in Lichtenvoorde en zo mogelijk nog een andere locatie. De Communievieringen zijn op zondag 27 mei 2018 in Lichtenvoorde en zo mogelijk nog een andere locatie.

De informatieavonden voor ouders wordt gehouden op 9 en 10 januari 2018. De kennismakingsbijeenkomsten zijn op 23 en 24 januari tussen 18.00uur en 19.00uur

De zes bijeenkomsten om de kinderen voor te bereiden vinden plaats op maandag, dinsdag en woensdagmiddag in Lichtenvoorde.

We werken met het project: “Blijf dit doen”

De inhoudelijke voorbereiding wordt gedaan door het pastoresteam en ervaren vrijwilligers. We vragen hierbij wel enige hulp van de ouders. Tijdens de informatieavond komen we hierop terug. Van de ouders wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 25 euro per communicant.

Hartelijke groet,

Pastor Hetty Bresser

Formulier opgave EHC 2018

Vieringen

September 2018
M D W D V Z Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Activiteiten

September 2018
M D W D V Z Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30