9 juni 2020

Vieringen tot 1 september

Tot 1 juli zijn er op uitsluitend kerkvieringen op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde om 9.30 uur. Hiervoor moet u zich aanmelden op donderdagmorgen voorafgaand aan de viering tussen 9.00 uur en 12.00 via telefoonnummer 06- 82 60 48 63.
De uitzending van de vieringen is te volgen via kerkdienstgemist.nl

Vanaf 1 juli gaat aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding.

Voor meer informatie zie de Pastorale nieuwsbrief 4 en Vieringen en activiteiten tot 1 september. Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

De voorbereidingen voor het inleveren van de stukken voor het parochieblad van juli en augustus vraagt om de nodige inspanningen. Het is Pinksteravond wanneer ik mijn eerste gedachte laat gaan over de vergaande maatregelen die getroffen zijn en ook in de komende tijd ons aan het denken zullen zetten.

 

De Goede week en Pasen hebben we anders moeten vieren dan dat we gewend waren. De Sintludgerdag in Vragender ging dit jaar niet door. Voor velen van ons was dit toch ook wel even wennen. Het was ieder jaar weer spannend wat het weer was tijdens de Eucharistieviering in de buitenlucht. Dit jaar was het prachtig weer maar kregen we te maken met het coronavirus.

 

De Oecumenische viering op de Eerste Pinksterdag ging niet door. Voor Meddo een herkenbare viering in het Achterhoeks-plat en waarvoor de belangstelling en de waardering groot was. Voor volgend jaar staat er naast deze viering aansluitend een koffieconcert gepland, welke altijd op een grote belangstelling kon rekenen.

 

Omdat we altijd in het laatste weekend van juni hier ons volksfeest vieren hebben wij de viering van dat weekend een week vervroegd. Achteraf was dit niet nodig geweest omdat het niet te verwachten is dat er in de maand juni alweer vieringen zijn, gezien alle maatregelen die getroffen moeten worden om voor maximaal 30 personen hier een viering te houden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website, nieuwsbrief en parochieblad

 

Vanaf juli geeft dit meer mogelijkheden omdat er dan ruimte is voor 100 personen die dan de viering mogen bijwonen hier in de kerk. Maar op 4 juni hebben we te horen gekregen dat in juli en augustus er geen eucharistie- en woord- en communievieringen zijn hier in Meddo.

 

Op zondag 13 september stond er hier een Zonnebloemviering op de agenda. Ook deze hebben we gezien alle maatregelen die er getroffen moeten worden, moeten schrappen. Een alternatief is een woord- en communieviering.

 

Voor woensdag 14 oktober staat er een ontmoetingsmorgen ingeroosterd. Ook in het verleden hebben wij al een aantal keren deze ontmoetingsmorgen gehouden. Wij beginnen dan met een Eucharistieviering om 10.00 uur met daarna een gezellig samenzijn bij Zalencentrum Spiekerman of Motor Hotel Meddo. Vraag is wel of deze door kan gaan in deze onzekere tijd. Noteer deze ontmoetingsmorgen al vast in jullie agenda. In het parochieblad van september kunnen we daar meer duidelijkheid over geven of deze al dan niet doorgaat.

 

Op maandag 2 november is het Allerzielen. Voor vele gelovigen een mooi moment om hun dierbaren te herdenken. Hopelijk zijn dan de regels waar we ons aan moeten houden dan niet meer zo streng. Anders komen wij wel in de problemen wie er wel en niet aanwezig kunnen zijn in deze viering.

 

 

Het was ook een goede gewoonte om één keer in de maand gezamenlijk koffie te drinken na afloop van deze viering. Voorlopig zullen wij hiervan moeten afzien, gezien de protocollen die hiervoor staan.

 

Joep Dorsthorst

Aan het begin van de Goede Week werd Europa opgeschrikt door een enorme brand in de historische Notre Dame-kathedraal in Parijs. Ondanks een grote inzet van brandweerlieden kon niet voorkomen worden dat het dak en een deel van de gewelven verwoest werden met daarbij ook een groot deel van het met kunstschatten gevulde interieur.

We zagen veel Parijzenaren met ontzetting het vuur aanschouwen, waarvan er een deel geknield en met gezang de pijn met elkaar deelde.

Eenieder die ooit deze kathedraal bezocht heeft kon zich inleven in wat deze Parijzenaren voelden: de schrik dat al dit moois compleet zou verdwijnen. Gelukkig zijn er nog veel kunstschatten, weliswaar beschadigd, behouden gebleven en was er direct na de brand een grote bereidheid zichtbaar om de kathedraal weer op te bouwen. Vermogende geldschieters hebben enorme bedragen toegezegd om het gebouw in oude luister te herstellen.

Een vergelijkbare pijn is sinds vorig jaar in Meddo en in de andere plaatsen onze parochie voelbaar. Was het in Parijs angst en pijn om de letterlijke verdwijning van de Notre Dame, bij ons is er angst en pijn om de figuurlijke verdwijning van onze Johannes de Doperkerk. Het zal weliswaar blijven bestaan, maar de functie, die het langer dan anderhalve eeuw in onze geloofsgemeenschap heeft vervuld, zal verdwijnen. Wat zal er voor ons nog overblijven? Dat is de figuurlijke schade waar wij mee moeten leven.

Er is bewondering voor de vastberadenheid tot herbouw, welke de Parijzenaren toonden. Moeten ook wij niet eenzelfde bereidheid en vastberadenheid tonen om te behouden wat mogelijk is?

We hebben een aantal jaren om te onderzoeken wat er mogelijk is om het gebouw nieuwe functies te geven, maar dan moeten we nu wel actief meedenken en werken om dit te realiseren. Met een positieve insteek, ondanks de gemengde gevoelens die er zijn. Misschien kunnen we dan nog veel behouden voor onze gemeenschap.

Door samen te denken en te werken aan nieuwe functies kan er misschien ook een impuls komen voor de geloofsgemeenschap in Meddo. Het realiseren van onze kerk gaf anderhalve eeuw geleden een enorme gedrevenheid en saamhorigheid om er in ons dorp wat van te maken. En met succes!

Nu moeten we opnieuw aan het werk: goede plannen en ideeën bedenken. Maar ook de bereidheid om er in te investeren.

Zo blijft er zoveel mogelijk behouden. Niet alleen letterlijk het gebouw, maar ook figuurlijk voor onze geloofsgemeenschap en wellicht voor alle Meddonaren.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen