Logo Parochie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

r.-k. Parochie Sint Ludger

SintLudgernu.nl | elke dag open

 

In 2012 is dit nog Ludgerhuis genoemd met het idee nieuwe vormen van pastorale nabijheid of kerntaken onder te brengen in het eucharistisch centrum. Echter bleek door onder meer snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe initiatieven van pastoraal ondernemerschap geen vaste plek te geven, maar anders naar geloofsbehoeften te kijken. Het is van belang dat dit vertrouwd raakt bij de parochianen; een breed aanbod in een groter bereik is daarom gewenst:

 

• Spiritualiteit van Sint Ludger
en andere heiligen: onze patroonheilige en ook andere vrouwen en mannen kunnen voor ons een bron van inspiratie zijn. We willen hun spiritualiteit, en hun relatie met God, verder uitdiepen en eigen maken.

 

• Geloof en opvoeding:
in samenwerking met de PKN Aalten/Bredevoort ontvangen jonge ouders een maandelijkse nieuwsbrief, die hen ondersteuning biedt in de gelovige opvoeding van hun kinderen.

 

• Kloosterweekend:
in onze maatschappij van snelheid en hectiek, groeit de interesse naar spiritualiteit en bezinning. Op bepaalde momenten in het jaar willen wij kloosterweekenden aanbieden, die begeleid zullen worden door één van de pastores of een externe begeleider.

 

• Filmhuis:
naast de bekende ‘blockbusters’, zijn er tal van films op het witte doek verschenen die – door hun religieuze lading – stof tot nadenken bieden en tot gesprek leiden. Gedurende het jaar willen we meerdere films vertonen, om daar vervolgens nader op in te gaan.

 

• Geloven beleven:
in een reeks van bijeenkomsten willen we ingaan op de wortels van ons geloof, ze herkennen en verdiepen. Deze cyclus is al eens eerder georganiseerd en vindt haar vervolg.

 

• Aandacht voor het tiener- en jongerenpastoraat
waaronder Rock Solid, Wereldjongerendagen i.s.m. de Paulusparochie (Groenlo e.o), project M25, Diaconaction, maatschappelijke stage

 

• Parochiereizen en bedevaarten

 

 

Vieringen

Augustus 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Activiteiten

Augustus 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31