Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

De doordeweeks vieringen op dinsdag en vrijdag aanvang 9.00 uur, opgedragen te Groenlo, zijn te volgen via de sociale media.
Vieringen met oud en nieuw: 
31 December 19.00 u. wordt opgedragen door pastor R. den Hartog
1 Januari 11.00 u. wordt opgedragen door pastor R. den Hartog
3  Januari  11.00 u wordt opgedragen door pastoor H. de Jong.

Voldoende eten voor kinderen in Nicaraqua:  is de adventsactie van dit jaar.
In deze corona tijd is uw hulp extra van belang. We hopen dat u mee doet met deze actie. U kunt u bijdrage deponeren in de collecte bussen achter in de kerk. Ook kunt u een bijdrage overmaken. Hierover vindt u meer informatie in Ludgernu.nl

Op eerste en tweede kerstdag is de kerk ’s middags tot 17.00 uur geopend. Van 14.00 tot 16.00 uur zijn er vrijwilligers aanwezig en bent u in de gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Van harte welkom!

U wordt vriendelijk verzocht om bij het verlaten van de kerk uw bijdrage in de mandjes te doen. Heel hartelijk dank hiervoor.

Vanwege de AVG regels inzake privacy konden we een tijdje geen uitzendingen in beeld vertonen als ook 'Kerkdienst gemist' niet aanbieden. Nu we de camera zodanig opgesteld hebben dat tijdens de viering alleen het altaar en voorganger in beeld zijn en niet de kerkganger voldoen we aan alle AVG richtlijnen zoals vermeld op de homepage van SintLudgernu.nl. Uw privacy is gewaarborgd ♥.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen