MEE NAAR DE CHRISMAMIS?
Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn de Chrismamis gevierd. Tijdens deze plechtige eucharistieviering in het midden van de Goede Week hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften aan de bisschop en wordt het chrisma gewijd en de ziekenolie en de olie voor de geloofsleerlingen gezegend.
De Chrismamis is dit jaar op woensdag 17 april om 19.00 uur en vormt het jaarlijks hoogtepunt voor de Kerk van ons Aartsbisdom Utrecht die samenkomt rondom de aartsbisschop.

Maandag 15 april a.s. wordt voor de 4e keer mede door de parochie Sint Ludger de Passion in Lichtenvoorde georganiseerd. We vertrekken om 19.30 uur in een stille tocht vanuit de Sint Bonifatiuskerk naar de Hamalandhal waar om 20.00 uur de Passion Achterhoek wordt voortgezet. In de Hamalandhal, zodat iedereen warm en droog kan zitten. Dit jaar mmv Laura van Kaam, ons koor Gaudio, het Bredevoorts Stadskoor met muziek en zang van de Marianumband.
Kaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar via www.passionachterhoek.nl , op onze adminstratie en bij fotoprimeur op de markt. U bent van harte welkom.

oktober 2019

In de voetsporen van de eerste christenen
Al eeuwenlang trekken christenen erop uit voor een pelgrimage naar heilige plaatsen.
Vanuit de St-Paulus en St-Ludgerparochie gaan wij in de voetsporen van de H. Petrus en H. Paulus.
We bezoeken meerdere religieuze en culturele hoogtepunten in Rome.
We nodigen u uit voor deze inspirerende reis die zal plaatsvinden van zaterdag 19 tot en met donderdag 24 oktober 2019.
Op vrijdag 1 maart om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst in de pastorie van Lichtenvoorde. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Voor meer informatie kunt u Pastor den Hartog of Diaken Peters benaderen.

Koster Jan Spijkers heeft na 40 jaar afscheid genomen van zijn 'roeping', de kerk. De kerk had Jan nodig, en Jan de kerk. In de viering waren de kosters uit de andere kerken aanwezig en ook oud-pastores en vicaris Pauw. De wens van Jan ging in vervulling met een eucharistie voorgegaan door drie heren: Pastoor de Jong, rector Patrick Kuipers en pastor Jos Droste. Het herenkoor zong.

Aan het einde van de viering kreeg Jan uit handen van de (vice)voorzitters parochiebestuur Jos Rosendaal en van de beheercommissie Miny Schut een bedevaartreis naar Lourdes aangeboden. Deze vertrekt op 28 april. Secretaresse Francis Poelhuis las een bedankbrief van pastor Dave Capucao uit de Filipijnen voor. Jan werd verrast door de Schaopenscheerders. Dit zijn bekenden van Jan, met oud-vicevoorzitter Toon van den Heuvel en oud-koster Henk Wekking in de muziekkapel.


Het afscheid van Jan Spijkers kwam voor parochianen vrij onverwacht. Hij moest als koster terugtreden omdat zijn visuele beperking steeds meer een belemmering begon te vormen. Het was beter voor Jans veiligheid zijn functie te beëindigen tot groot verdriet van vele kerkbetrokkenen. Jan Spijkers heeft veel betekend voor Lichtenvoorde, de kerk en de geloofsgemeenschap.

Zie voor een fotoreportage van deze zondag het fotoalbum op deze website. 

LICHTENVOORDE - In oktober gaat er opnieuw een Alphacursus van start in Oost Gelre. Marc Wolterink heeft vorig jaar met de cursus meegedaan en heeft daarna besloten mee te doen in het Alphateam. We spreken met Marc in zijn huiskamer.

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus

Vieringen

Mei 2019
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31