Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Komt dit echt voor in het parochiegebied Oost-Achterhoek?

De Parochiële Caritas Instelling St. Ludger (hierna te noemen caritas) is een zelfstandige werkgroep binnen de Sint Ludgerparochie.

Wat is caritas?

Het omzien naar mensen die grotendeels zijn uitgesloten van sociale voorzieningen, aan de behoevende kant van de samenleving zijn beland en hulp nodig hebben. In de regel zijn het mensen die niet in staat zijn om zelfstandig uit de problemen te komen.

Contact opnemen

De namen en de telefoonnummers van de contactpersonen van de caritas staan onderaan op deze pagina.

Wat doet caritas?

Vanuit haar diaconale taak probeert caritas, daar waar andere instanties geen hulp meer kunnen bieden, mensen te ondersteunen vooral op financieel gebied. In de huidige tijd waarin de sociale zekerheid wordt uitgehold, de economie verslechtert, het besteedbaar inkomen onder druk staat en hierdoor huisgezinnen in de problemen komen is onze hulp dringend nodig. Door deze situatie wordt er steeds meer een beroep gedaan op particuliere en kerkelijke liefdadigheidinstellingen. Dagelijks lezen en horen wij hierover via de media, en over de toename van Voedselbank- en Stadsbankklanten. Onze taak is waar mensen tussen de wal en schip raken te helpen.

De caritas is vertegenwoordigd in alle geloofsgemeenschappen van onze parochie. De caritaswerkers zijn de mensen die het liefdadigheidwerk doen en in dit werk komen ze schrijnende omstandigheden tegen. Een kleine greep uit deze misstanden:

 • Gezin zit in de kou, energievoorzieningen zijn afgesloten
 • Mensen die met hun kinderen niet op vakantie kunnen of een dagje naar een of andere attractie.
 • Kinderen die uitgesloten zijn van sociale contacten doordat ze geen lid kunnen worden van een sport- of andere vereniging.
 • Het schoolgeld niet kunnen voldoen waardoor een schoolreisje of studiereis niet haalbaar is.
 • Mensen die zo arm zijn dat ze zelfs nog geen reparatie van een fietsband of een fatsoenlijke maaltijd kunnen betalen.
 • De studie van een kind loopt vast omdat een laptop vereist is etc. etc.

Dit is een kleine greep uit de bij ons bekende misstanden.

Samenwerking met Vincentiusvereniging Groenlo

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Sint Ludgerparochie werkt samen met de Vincentiusvereniging (een kringloop voor minderbedeelden) in Groenlo. De Vincentiusvereniging Groenlo zet zich in voor de minderbedeelden in de samenleving. De vereniging is gevestigd te Groenlo aan de Oranjestraat 11. De activiteiten omvatten ondermeer een winkel waar gebruikte spullen worden verkocht. Uit de opbrengst van deze winkel worden de kosten betaald van:

 • Hulpvragen zoals hulp bij schulden, financiële hulp, kerstactie, voedselbank e.d.
 • Ontwikkelingswerk jongeren
 • Contact dagen, zoals maaltijdproject en ontmoetingsdagen
 • Goederen naar Polen

Zoals uit bovenstaande blijkt heeft de Vincentiusvereniging veel raakvlakken met onze PCI St. Ludger. De PCI kampt met teruglopende inkomsten. Dit is het gevolg van lage rendementen op het vermogen. Willen wij toch onze taak blijven uitoefenen, dan is het noodzakelijk om extra inkomsten te genereren. Dit is de reden dat wij contact hebben gezocht met de Vincentiusvereniging. De Vincentiusvereniging haalt al jaren inboedels e.d. op bij de klanten aan huis. Hiervoor is een heel apparaat ontwikkeld bestaande uit een ophaaldienst, een vrachtauto met chauffeur, een reparatiedienst en een winkel met winkelpersoneel.

Met de Vincentiusvereniging hebben wij de afspraak kunnen maken dat voor het gehele gebied van onze parochie, de Vincentiusvereniging de inboedels wil ophalen. Voor diegenen die een huis moeten ontruimen, bijvoorbeeld bij het overlijden van ouders, of bij de verhuizing naar een verzorgingshuis, kunnen wij helpen bij het ophalen van de inboedel.

Een telefoontje naar de contactpersoon van de PCI (Caritas) in uw geloofsgemeenschap is voldoende om een afspraak te maken voor de ontruiming van de woning. Zie voor de namen en telefoonnummers van de contactpersonen PCI onder het rooster in dit parochieblad of de website www. sintludgernu.nl.

Wij hopen dat wij veel response krijgen en hierdoor meer financiële armslag. De afspraak met  de Vincentiusvereniging is dat wij bij hen een beroep kunnen doen,  voor financiële en materiële ondersteuning. De materiële ondersteuning kan door middel van bonnen, waardoor mensen gratis een product uit de  Vincentiuswinkel kunnen krijgen denk hierbij aan een gebruikte wasmachine e.d. Met andere woorden geen Kringloop maar PCI Caritas.

Help ons dit stil verdriet te verhelpen

Hoe zou u zich voelen als uw kinderen/kleinkinderen in deze omstandigheid zouden verkeren ? U kunt ons en hen helpen door ons financieel te ondersteunen. Uw donatie, gift of legaat kunt u overboeken op bankrekeningnr. 3361.60.836 t.n.v. PCI St. Ludger. Voor de goede orde, uw financiële steun in welke vorm dan ook is/kan fiscaal aftrekbaar zijn.

Namens het Bestuur van de PCI St. Ludger,
Ton de Vries voorzitter

PCI vertegenwoordigers van de parochie zijn: 

 • Aalten: Jozephien de Graaf   T: 0543-475831
 • Bredevoort: Theo Huntink   T: 0543-451168
 • Harreveld: Josefien Stoltenborg  T: 0544-375282
 • Lichtenvoorde: Anny Klein Gunnewiek T: 0544-373210
 • Mariënvelde: Wilma Kolkman   T: 0573-461435
 • Meddo: Joep Dorsthorst   T: 0543-569472
 • Vragender: Tiny Kerkhoff-Keuning
 • Winterswijk: Ton Geuijen   T: 0543-515977
 • Zieuwent: Leo Nijenhuis   T: 0543-351846

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen