Logo Parochie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

r.-k. Parochie Sint Ludger

SintLudgernu.nl | elke dag open

 

Wel of niet kiezen voor een kerkelijke uitvaart? Bij veel katholieken is deze vraag niet expliciet aan de orde. Wanneer iemand overlijdt benaderen de nabestaanden, de priester of diaken in de parochie met de vraag de uitvaart zo goed mogelijk te regelen. En dat is ook goed. Het is immers de opdracht van de kerk om overleden gelovigen biddend uitgeleide te doen en rouwenden nabij te zijn. De pastores doen dat niet meer alleen. In de parochie Sint Ludger is in de lente van 2014 een uitvaartpoule samengesteld die na een opleidingscursus aan de slag zijn gegaan. Ze stellen zich voor:

Betsy Hummelink, uitvaartcoördinator  

Voor de mensen die mij nog niet kennen: mijn naam is Betsy Hummelink. Sinds  1 september 2014 ben ik uitvaartcoördinator in de parochie Sint Ludger. Daarnaast ben ik ook een van de vrijwillige voorgangers die werkzaam zijn in de uitvaartpoule van onze parochie. Sinds een aantal jaren ben ik al voorgaan bij uitvaarten en crematies in diverse locaties van onze parochie, omdat erop dat moment geen voorgangers uit die locatie beschikbaar waren. Over mijn achtgrond is in het afgelopen voorjaar al eerder iets geschreven in het parochieblad. Maar kort kan ik nog wel iets vertellen. Ik ben gehuwd geweest met Frans Hummelink die in juni 2012 is overleden. Samen kregen we twee zonen en drie kleinkinderen. Mijn motivatie om uitvaarten te doen komt voort uit de gedachte: ‘dat eenieder recht heeft op een menswaardig afscheid’. En als er dan geen pastor beschikbaar is, ik dan een stukje verantwoordelijkheid op mij neem om voor te gaan bij een afscheidsviering als daar vraag naar is, zowel in de locatie Lichtenvoorde als daar buiten. Dit natuurlijk wel nadat ik eerst al ervaring had op gedaan in ander soortige vieringen. 

Daarnaast hebben we het afgelopen voorjaar een cursus gedaan met vertegenwoordigers uit de diverse locaties van onze parochie.Voor mij was het een stukje herhaling van de diverse aspecten die ik als heel leerzaam heb ervaren. Tot slot probeer ik bij een afscheidsviering in de eerste plaats de overledene centraal te stellen. Dit alles gebeurt in overleg met de familie. Wederzijds respect en vertrouwen zijn daarbij voor mij belangrijke sleutelwoorden.

Mag ik mij even voorstellen? Jos Wessels

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Jos Wessels. Sinds dit jaar werk ik mee in de uitvaartpoule van de Sint Ludgerparochie. Dat betekent dat ik soms voorga in een uitvaart of avondwake in een van de negen kerken van onze parochie. Afgelopen tijd mocht ik vieringen leiden in onder meer Bredevoort, Vragender, Lichtenvoorde en Aalten.

Ik ben 63 jaar, getrouwd, vader en opa. Ik ben geboren in Vragender maar woon sinds 1981 met mijn vrouw Marijke in het mooie Bredevoort. Daar raakte ik al snel betrokken bij de kerk als lector, voorganger in woord- en communievieringen (in nauwe samenwerking met Meddo) en voorganger in avondwakes. We hebben in Bredevoort een relatief jonge en enthousiaste groep lectoren die de taken goed  met elkaar oppakken. De laatste jaren deden we soms ook uitvaarten. Nu de noodzaak dwingt om elkaar in de verschillende geloofsgemeenschappen te ondersteunen bij uitvaarten, heb ik mij opgegeven om ook buiten Bredevoort voor te gaan. Ik heb overdag nu meer tijd omdat ik met pensioen ben.  Dit voorjaar hebben we een cursus ‘Voorgaan’ gevolgd met ongeveer 10 personen uit alle geloofsgemeenschappen, van Mariënvelde tot Meddo. Er was meteen een uitstekende sfeer onderling en een gevoel van solidariteit. Misschien kwam het mede door de Achterhoekse mentaliteit en de gemeenschappelijke ‘Roomse’ achtergrond, maar we voelden elkaar meteen goed aan en het was heel vertrouwd. Dat motiveert mij om de schouders eronder te zetten. Ik vind dat bij ieder mens een begrafenis of crematie mag hebben die recht doet aan zijn of haar levensovertuiging en de wijze waarop hij of zij in het leven heeft gestaan. Daarbij komen wij namens de katholieke kerk: wij willen het leven vieren door te bidden, te zingen, door verhalen te vertellen over de overledene. Maar ook luisteren wij naar de Blijde Boodschap uit de Bijbel die ons ook op dergelijke droevige momenten iets te zeggen heeft. Want wij geloven dat de dood het einde niet is. Zoals Jezus zegt: “Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.”

Ank Wopereis: Waarom in de uitvaartpoule? 

Sinds 1986 verzorg ik, Ank Wopereis, wonend in Marienvelde, in goede samenwerking met onze werkgroep hier ter plaatse de uitgeleidediensten. Hieronder vallen de avondwakes, uitvaart en crematoriumdiensten. Ook herdenkingsdiensten horen bij deze categorie. Hoewel dit al een lange periode is geweest kan ik wel zeggen dat elke afscheidsdienst voor mij weer een spannende onderneming is. De zorg om de juiste formulering, de persoonlijke benadering, de goede organisatie daaromheen vragen veel tijd en energie. Je voelt op dat moment een grote verantwoordelijkheid. Immers, een definitief afscheid is weer het begin van een periode waarin nabestaanden een nieuwe start moeten maken. Dan probeer je hoop, licht en bemoediging te geven.

De uitvaartcursus in het voorjaar gaf daarvoor weer nieuwe perspectieven en voelbaar was de hechte band die er ontstond bij de cursisten, die tenslotte allen bereid waren in de uitvaartpoule te gaan. Deze periode is voor mij heel inspirerend geweest en had ik niet graag willen missen. Daarom ben ik bereid mijn kennis en ervaring, tijd en vooral mijn persoonlijke benadering in deze, beschikbaar te stellen voor Regio-West. Omdat dit alles op vrijwillige basis moet plaatsvinden zal de tijdsfactor ook een belangrijke rol spelen. Het is mooi te ervaren dat je op deze wijze in de meest kwetsbare periode van ieders leven dichtbij de families kunt staan!

Joep Dorsthorst

Buiten het pastorale team om hebben zich een aantal mensen beschikbaar gesteld voor de uitvaartpoule. Ondergetekende is er daar één van. Mijn naam is Joep Dorsthorst. Ik ben geboren en nog steeds woonachtig in Meddo en kom uit een gezin van 16 kinderen. Ik ben getrouwd en heb samen met mijn vrouw, 2 kinderen en 7 kleinkinderen. Ik ben nu 71 jaar en een jaar geleden officieel gestopt met werken. Daardoor krijg ik overdag meer vrije tijd. Door de jaren heen heb ik al een groot aantal avondwaken, uitvaarten en crematieplechtigheden gedaan voor de geloofsgemeenschap van St. Johannes de Doper in Meddo. Wij hebben in Meddo een zevental personen welke voorgaan in avondwake en uitvaarten. En omdat er binnen de parochie een tekort is aan voorgangers bij uitvaarten heb ik mij daarvoor beschikbaar gesteld. 

Mijn eerste uitvaart buiten Meddo was in Vragender. Het was voor mij een mooie ervaring, maar ook bijzonder: je krijgt te maken met mensen die ik niet ken en die mij ook niet kennen. Daarom is het goed dat we ons op deze manier kunnen voorstellen. Enkele karaktereigenschappen die bij me passen zijn: sportief, actief bezig zijn (ik kan moeilijk stilzitten), punctueel en betrokken bij mensen. Mijn motto zou kunnen zijn: ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ Mijn katholieke geloof draag ik een warm hart toe, dat is ook de reden dat ik vele functies binnen de geloofsgemeenschap Meddo heb mogen invullen en nu nog invul. Het geeft een goed gevoel dat ik me nu ook voor andere geloofsgemeenschappen kan inzetten. Ons geloof verbindt ons en daarom denk ik dat er voldoende basis is om tot een goede samenwerking te komen. Ik ben bereid mijn beste beentje voor te zetten.

Jos Rosendaal

Op allerlei manieren zetten mensen zich in voor onze parochie St. Ludger. Al enkele jaren zet ik mij als vrijwilliger in voor de werkgroep Avondwake en sinds enkele maanden ook voor de uitvaartpoule van onze parochie. 

Kijkend naar ons pastoresteam met al hun werkzaamheden dan is het niet meer mogelijk dat alle uitvaarten door hen worden voorgegaan. Mijn naam is Jos Rosendaal en ik ben een geboren en getogen Lichtenvoordenaar. Al jaren werk ik met veel plezier in het onderwijs en daarnaast besteed ik in mijn vrije tijd veel tijd aan het bestuur van onze St. Ludgerparochie. Zelf heb ik twaalf jaar geleden, door het overlijden van mijn vrouw, mogen ervaren dat naast je familie en vrienden ook de kerk iets voor jou kan en mag betekenen. Fijn dat er mensen zijn, die je vooral op die droevige momenten kunnen begeleiden en ondersteunen. Daarnaast is mijn kerkbetrokkenheid ook wel mijn motivatie om mij voor de uitvaartpoule beschikbaar te stellen en in te zetten. Wanneer je na afloop van een avondwake of uitvaart samen met de familie mag terugkijken op een goed en waardig afscheid, dan geeft dit een enorm voldaan gevoel en tevens ook weer de moed en kracht om verder te gaan. Op deze manier hoop ik mijn steentje bij te dragen voor onze parochie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u samen met de kerk de uitvaart van uw dierbare wilt verzorgen, dan kunt u bij het parochiecentrum behorend bij één van de negen kerken in de parochie, de uitvaartfolder aanvragen. Daarin staat meer informatie over wat u kunt doen/bijdragen bij een kerkelijke uitvaart.  

 

Als u kiest voor een kerkelijke uitvaart:

Ieder mens krijgt in het leven te maken met sterven van een dierbare. De geloofsgemeenschappen van de parochie Sint Ludger beschouwen het als een belangrijke taak hen in dat proces nabij te zijn. Ze willen graag hun medewerking verlenen om vanuit het geloof dat God ons leven draagt, met zorg en respect de laatste eer te bewijzen aan de overledene. Binnen de mogelijkheden die er zijn, zal in goed overleg met de betrokkenen gezocht worden naar vormen om op een waardige wijze afscheid te nemen. 

 

Plechtigheden rond het afscheid

In onze geloofsgemeenschappen kan een uitvaartplechtigheid gestalte krijgen in meerdere liturgische vormen, afhankelijk van wensen, mogelijkheden en omstandigheden, met ruimte voor eigen inbreng. 

I. Op de avond voor de begrafenis of crematie 

II. Op de dag zelf

III. Bijzetting van de urn of uitstrooiing van de as

 

I. Op de avond vóór de begrafenis of crematie 
a. Avondwake
Wanneer er een kerkelijk afscheid is, bestaat de mogelijkheid van een avondwake op de voorafgaande avond. Dit is een korte gebedsdienst, waarbij een lid van de Werkgroep Avondwake voorgaat. Hij of zij bereidt de viering met de familie voor.
b. Afscheidsviering
Sommige mensen kiezen ervoor om op de dag van het afscheid geen kerkelijke viering te houden. Dan kan de avond ervoor worden gekozen voor een avondviering. Dit is geen avondwake, maar een gebedsviering, waarin ook de laatste aanbeveling ten afscheid een plaats heeft, waarbij het lichaam van de overledene wordt gezegend met wijwater en wordt bewierookt. In deze viering gaat een toegeruste parochiaan voor. 

 

II Op de dag zelf
a. Woord- en Gebedsviering: 
In deze viering kunnen zowel pastores als toegeruste parochianen voorgaan. Er wordt geen H. communie uitgereikt. Wel is er een kaarsenritueel, een lezing uit de Bijbel, een overweging, voorbeden en het Onze Vader, en de laatste aanbeveling ten afscheid, waarbij het lichaam van de overledene wordt gezegend met wijwater en wordt bewierookt. 
b. Woord- en Communieviering:
Als een pastoraal werk(st)er of een toegeruste parochiaan voorgaat, bestaat de mogelijkheid tot een Woord- en Communieviering. Deze bestaat uit de ontvangst van de overledene, een kaarsenritueel, lezingen uit de Bijbel, de overweging, de voorbede, communiegebed en Onze Vader, de H. Communie wordt uitgereikt en er is de laatste aanbeveling ten afscheid, waarbij het lichaam van de overledene wordt gezegend met wijwater en wordt bewierookt. 
c. Eucharistieviering:
Als er een priester voorgaat, kan er een eucharistieviering zijn.Deze kent een vaste opbouw: openingsritus, liturgie van het Woord met verkondiging, liturgie van de Eucharistie en de laatste aanbeveling ten afscheid, waarbij het lichaam van de overledene wordt gezegend met wijwater en wordt bewierookt. 
d. Afscheid in aula of crematorium:
Wanneer mensen liever geen viering in de kerk houden, maar wel een katholiek afscheid willen, bestaat de mogelijkheid om alleen in het crematorium of in de aula een gebedsviering te houden. 
e. De begrafenis of crematie:
Na de uitvaartviering in de kerk verzorgt de voorganger de afsluiting op het kerkhof. Is er na de uitvaartviering in de kerk een crematie, dan kan hierbij de voorganger of een toegeruste parochiaan voorgaan. 

 

III. Bijzetting van de urn of uitstrooiing van de as
Enige tijd na de crematie krijgen nabestaanden de as van de overledene om bij te zetten in een urnenkelder of bij te plaatsen in en bestaand graf, of om uit te strooien. Indien gewenst kan een toegeruste parochiaan daarbij een passend ritueel verzorgen, in overleg met de familie.

 

Praktische wenken:
• Bij de keuze voor de uitvaartviering en de samenstelling van de liturgie worden de nabestaanden betrokken.
• De mogelijkheid bestaat dat de nabestaanden in de kerkelijke viering een aandeel hebben.
• De geloofsgemeenschappen beschikken over boekjes die gebruikt kunnen worden bij alle uitvaartvieringen. Het maken van een eigen boekje is mogelijk.
• De nabestaanden zorgen zelf voor een eventueel gedachtenisprentje.
• In overleg met de voorganger kan een In Memoriam worden opgesteld en uitgesproken. 

 

Ter informatie:
Voor de organisatie van een kerkelijke uitvaart belt u of de begrafenisondernemer met de pastorale noodwacht: T 06-190 17 292 
De pastorale noodwacht zorgt voor een voorganger, zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de nabestaanden. De betreffende voorganger neemt contact op met de nabestaanden en maakt verdere afspraken.
Uitvaarten worden verzorgd door leden van het pastoraal team, diakens, parochiemedewerksters en hiervoor toegeruste parochianen. De liturgie van de uitvaart valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoraal team. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie. 

Vieringen

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Activiteiten

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31