Logo Parochie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

r.-k. Parochie Sint Ludger

SintLudgernu.nl | elke dag open

 

Jonge kinderen meenemen naar de kerk dat lukt nog wel. Maar zie nog wel eens een paar jongeren tussen het grijze publiek? Het is een zeldzaamheid. Toch wanneer de school, in dit geval Marianum voor voortgezet onderwijs in Lichtenvoorde, zich wil verdiepen in de leefwereld van jongeren, wekt geloof en alles wat daarvan zichtbaar is in de kerk, wel degelijk hun interesse. Pastoor Casper Pikkemaat ontving tot vier keer toe een groep van 20-30 scholieren van het 1e en 2e leerjaar. Kerk en God zijn dus nog wel relevant in het leven van jongeren. Ze luisterden aandachtig en keken hun ogen uit. 

Vlak voor de viering  

Een normale mis is voor veel mensen nog heel vanzelfsprekend, voor sommige anderen complete abracadabra. De een geniet van de typische katholieke rituelen en symbolen, de ander krijgt er gewoon geen vinger achter.

We willen op verschillende momenten stil staan bij de rijke symboliek in een katholieke eredienst. Kijk maar eens rustig om je heen, er is meestal veel te zien in een katholieke kerk. Beelden, kaarsen, glas-in-loodramen, afbeeldingen van de kruisweg aan de muren... Het is te veel om in deze viering alle voorwerpen te bespreken, we beperken ons vandaag tot de symbolen met een functie in de viering.

Tijdens de intochtprocessie wordt naast het Woord van God, het boek met bijbelteksten, ook het kruis gedragen, als herinnering aan het kruis van Jezus, symbool van de verlossing: Jezus nam door zijn dood aan het kruis onze zonden op zich. Net als het kruisteken dat we zometeen aan het begin van de viering maken, is dit een teken van Gods liefde voor ons, ondanks de fouten die we steeds opnieuw weer maken

Wil je zo meteen, na het luiden van de bel gaan staan, uit eerbied en als duidelijk beginpunt van de viering. Ik wens u een inspirerende viering.

 

Na de begroeting

De priester wordt in de katholieke liturgie 'celebrant' genoemd. Die term komt van het Latijnse woord voor vieren: 'celebrare'. Het is een rijker woord dan het veelgebruikte 'voorganger'. De priester gaat niet alleen voor namens de mensen, maar hij is degene die in de eucharistie het verbond viert tussen God en de mensen. Het gaat er niet alleen om dat wij iets doen met God, maar vooral dat God iets doet met ons.

Dat begon bij onze doop. Daarom is water is een belangrijk symbool in de kerk. Gewijd water, we noemen dat wijwater, zoals in de kleine bakjes bij de ingang van de kerk. Het doet ons aan onze doop als christen herinneren: aan de opdracht die wij meekregen. Bij binnenkomst besprenkelen veel kerkgangers zich met wijwater, door het maken van een kruisteken.

 

Na het openingsgebed

Op het priesterkoor, zoals deze verhoging voorin de kerk genoemd wordt, ziet u een aantal elementen. Het altaar staat centraal. Aan de achterzijde ziet u het tabernakel, aan de linkerkant een ereplaats voor het Woord van God. Hier aan de rechterkant de plaatsen voor de priester, voor de acolieten en lector/lectrice en halverwege de kerk, de credens met de gaven. We vertellen er straks meer over.

Maar nu eerst iets over deze 'ambo', wat komt van het Griekse woord voor verhoging. Vanaf deze plek wordt het Woord van God gelezen. Het Evangelie komt uit één van de vier evangelieboeken en wordt door de priester voorgelezen; de andere lezingen komen uit het Oude Testament of uit de geschriften van de apostelen. Deze worden voorgelezen door de lector/lectrice, Latijn voor 'voorlezer'.

 

Na de tussenzang

In de liturgie spelen kaarsen een belangrijke rol. Kaarsen zijn verspreiders van het licht, verwijzend naar het Licht dat Christus is voor deze wereld. Mensen houden zich in donkere tijden vast aan het kleinste lichtpuntje in het leven. Omdat het Evangelie vertelt over dit Licht van Christus, worden er kaarsen bij gebrand.

Hierbij is een belangrijke rol voor twee assistenten weggelegd, deze acolieten assisteren de priester in het verloop van de viering. Acoliet betekent in het Grieks 'volgeling'.

Zo meteen na de geloofsbelijdenis, wordt er wierook gebruikt. Het zijn geurige korreltjes hars van de wierookboom die worden verbrand. Het is letterlijk 'wij-rook', toegewijde rook: een reukoffer dat symbool staat voor het ten hemel opstijgende gebed. Wierook wordt al in de vroeg bijbelse tijd gebruikt. In de katholieke kerk wordt met wierook eer gebracht aan het woord van Jezus in het Evangelie en straks ook aan het altaar, plaats van handeling voor de Eucharistie.

 

Na de voorbede, vlak voor het offerandelied

Het altaar is het centrum van de liturgie: daar waar onze gebeden en gaven van brood en wijn aan God worden opgedragen. Aan het altaar vieren we de Eucharistie, het offer van zijn leven dat Jezus aan ons gaf bij het Laatste Avondmaal en op het Kruis. Het Latijnse altare stamt af van altus (‘hoog’) en ara ‘offerplaats’.

De acolieten brengen de gaven naar het altaar van de credens, van het Latijnse woord voor 'geloven': credere. Op dezelfde wijze kunt u uw eigen gaven brengen naar het altaar door middel van de collecte – deze is bestemd voor onze pastorale zorg.

 

Na de communie

Omdat wij geloven dat Christus aanwezig is in Brood en wijn, gaan we zorgvuldig met deze gaven om. De geconsacreerde wijn die over is wordt door de priester genuttigd, de hosties worden met eerbied bewaard in het tabernakel; Tabernaculum betekent in het Latijn 'kleine tent', en verwijst naar de Tent waarin de Israëlieten de Ark van het Verbond bewaarden. Het tabernakel zou je dus het 'huisje van Christus' kunnen noemen. Net als in de tijd van het Oude Verbond brandt bij het tabernakel dag en nacht een licht; de godslamp. Daarmee is te zien of het tabernakel 'bewoond' is.

Tijdens de viering is er ruimte voor stilte. In deze momenten van stilte wordt ons ruimte gegeven om na te denken en te reflecteren. In de stilte kunnen we ruimte maken om naar God te luisteren. In het rumoer van alledag komen we daar nauwelijks aan toe. Daarom is er in de viering regelmatig ruimte voor stilte en bent u uitgenodigd om af en toe een kapel of kerk binnen te stappen om de stilte op te zoeken, en een kaarsje op te steken bij Maria.

Vieringen

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Activiteiten

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31