Logo Parochie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

r.-k. Parochie Sint Ludger

SintLudgernu.nl | elke dag open

 

U heeft ons waarschijnlijk de afgelopen weken in de verschillende kerken gehoord en gezien. Wij vertelden kort iets over de Wereldjongerendagen (WJD) en de ervaringen die we daar hebben opgedaan en met elkaar deelden.

 

 

Wij vroegen hierbij om uw gebed en financiële steun. Via een deurcollecte is vervolgens geld ingezameld voor de reis naar Polen. Wij willen u bedanken voor de gegeven financiële steun. Mede dankzij uw gift maakt u voor ons de reis mogelijk. Nogmaals hartelijk dank voor het geven van deze kans om deel te kunnnen nemen aan de Wereldjongerendagen. 

De deelnemers aan de reis van het aartsbisdom Utrecht naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Krakau vertrekken zondag 17 juli 2016 met bussen naar het bisdom Opole om daar deel te nemen aan het WJD-voorprogramma. Het voorprogramma bestaat onder meer uit een bezoek aan Wadowice (de geboorteplaats van paus Johannes Paulus II) en de Mariabedevaartplaats Czestochowa. Vanaf 25 juli zijn zij in Krakau waar ze honderdduizenden jongeren uit de wereld ontmoeten. Hoogtepunt is een ontmoeting met de paus. 

Met vriendelijke groet,

Stefan Zwetsloot, Annemiek Zwetsloot, Mariska Zwetsloot, Cathelein Zwetsloot en Monica Zwetsloot (niet op de foto). 

Voor kinderen en jongeren is er van alles te doen in en rondom de kerk. Veel activiteiten worden centraal georganiseerd in een van de locaties. Ons bisdom organiseert ook allerlei activiteiten die leuk zijn om bij te wonen. Deze activiteiten nemen we zoveel mogelijk op op deze pagina, maar zelf ook regelmatig op www.jongaartsbisdom.nl (voorheeen Yougle).

Organiseer je ook iets voor kinderen of jongeren, laat het dan weten. Ben je bij een activiteit aanwezig geweest en vond je het leuk, maak er dan een verslagje van en laat het op de website zetten. Onder het menu Contact staat het mailadres van de centrale redactie.

Ik herinner mij, dat ik als jong meisje op Allerzielen naar de kerk ging en aflaten kon verdienen voor de overledenen. (Een aflaat is de kwijtschelding voor God van tijdelijke straffen voor de zonden van de overledenen.) Door op deze dag 6 Onzevaders en 6  weesgegroetjes te bidden was er weer een ziel uit het vagevuur gered. Dus gingen wij telkens weer naar buiten om daarna de kerk weer in te gaan en opnieuw 6 Onze Vaders en 6 Weesgegroetjes te bidden en dat steeds weer. Het werd bijna een sport wie de meeste zieltjes had gered: “Hoeveel heb jij er al? Zoveel? O, dan ga ik ook nog een keer!” Het is te begrijpen, dat dit met de nodige hilariteit gepaard ging. Of dat wel zo goed was en of het de overledenen hielp, ik weet het niet? Tegenwoordig gaat men op Allerzielen naar het kerkhof om de graven te verzorgen en bloemen te brengen. Ook de jaarlijkse viering op 2 november in de kerk is voor mij een troostende ervaring.  

Annie t.H. Aalten

 

Op 14 en 15 november zullen in onze parochie zo’n  50 kinderen worden gevormd door mgr. Hoogenboom in de St.Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde. In het vormsel zullen de kinderen Gods Geest ontvangen waardoor ze gesterkt de toekomst kunnen ingaan.

Op zaterdag 14 november:

de vormelingen uit Mariënvelde Harreveld, Zieuwent, Meddo en Winterswijk

Op zondag 15 november: 

de vormelingen uit Lichtenvoorde, Vragender en Aalten

 

Aan het grote moment gaat uiteraard een voorbereidingsperiode vooraf waarin de kinderen leren over het leven van Jezus, over de sacramenten en wat het H. vormsel (in deze tijd) voor hen kan betekenen. Er wordt gewerkt met het project ‘In vuur en vlam’. De kinderen worden voorbereid in drie groepen. In Lichtenvoorde komen ook de kinderen uit Vragender en Aalten. In Winterswijk doen de kinderen uit Meddo mee en in regio west worden twee lessen gegeven in Harreveld, twee in Mariënvelde en twee in Zieuwent. De inhoudelijke voorbereiding van de vormelingen geschiedt dit jaar door deskundige vrijwilligers en de pastores.

De organisatie is in handen van de werkgroepen op de verschillende locaties. Daarnaast zijn er twee avonden op drie plekken (Lichtenvoorde, Zieuwent en Winterswijk) voor ouders en kinderen. De eerste avond (was al voor de vakantie) en daar werd onder meer uitleg gegeven over de betekenis van het H. vormsel als sacrament. Op de tweede avond zal er een film gedraaid en besproken worden over het leven van Jezus.

Op 7 november gaan we met alle vormelingen en enkele ouders en begeleiders naar Utrecht waar kennis wordt gemaakt met de vormheer mgr. Hoogenboom. Ook krijgen de kinderen een rondleiding in de Sint-Catharina kathedraal, beter bekend als de Catharijnekerk en mogen ze ook nog de Domtoren beklimmen. Het belooft een mooie dag te worden! Alles bij elkaar hopen we als pastores dat de vormelingen en hun ouders deze periode als goed en leerzaam mogen ervaren en dat de kinderen er door gesterkt worden op weg naar een gelovig leven.

 

Vieringen

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Activiteiten

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31