Logo Parochie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

r.-k. Parochie Sint Ludger

SintLudgernu.nl | elke dag open

 

Er leven vaker gedachten dat je niet meer om een pastor kan vragen, tenzij er sprake is van iets heel ernstigs. Het is zeker zo, dat er voor een teamlid veel te doen is, waardoor huisbezoek in het gedrang is. Maar gewoon over geloof en zingeving praten, kan tijd voor vrijgemaakt worden. Het pastorale team wordt bijgestaan door vrijwilligers van de wijkcontactpersonen of door bezoekgroepen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de pastoraatsgroepen. Zij zijn de ogen en de oren van een kerkgemeenschap. 

Het brengen van de H. communie scharen we ook onder 'het huisbezoek'.

 

Ziekenzalving en -zegen: Ons leven in Gods handen

 

Ziekenzalving

Als je ouder wordt of je staat voor een ingrijpende medische behandeling, kun je behoefte hebben aan net ietsje méér. Je weet dat je je aan een arts moet toevertrouwen, je weet dat je leven eindig is, Maar je gelooft ook dat er een God is die om je geeft, in wiens hand jij veilig bent, ook als je zou sterven. Het sacrament van de Ziekenzalving of de viering van de Ziekenzegen kan je helpen dat ook bewust te vieren, liefst in de kring van familie en bekenden. We leggen hiermee ons leven, onze zorgen en elkaar in Gods hand. De ervaring leert, dat alle aanwezigen deze viering als bemoedigend en rustgevend beleven. Ze putten er kracht uit om wat komt onder ogen te zien.
Wil een zieke dit bewust meemaken, dan is het van belang op tijd contact te zoeken met een priester of pastor. Dit kan via de noodwacht van de parochie. Er kan dan een moment gezocht worden, waarop iedereen (naasten) aanwezig kan zijn.
Een priester kan het Sacrament van de Ziekenzalving toedienen. De viering bestaat uit gebeden, schriftlezing en zalving met Chrisma en indien mogelijk de H. Communie. Desgewenst kan de ontvanger ook biechten. Als er geen priester beschikbaar is, kan er altijd een ziekenzegen plaatsvinden door een pastoraal werk(st)er. Dit is dan geen sacrament.

 

Ziekenzegen

Soms kiezen mensen heel bewust voor de ziekenzegening door een pastoraal werk(st)er omdat hij/zij degene is die iemand ook begeleid heeft tijdens deze ziekteperiode. In een viering van woord en gebed, met uitreiking van de H. Communie en uiteraard de zegening van de zieke zal deze fase worden afgesloten.

 

Gezamenlijke ziekenzalving

In onze parochie vinden ook gezamenlijke ziekenzalvingen plaats, in verzorgingshuizen of tijdens Ontmoetingsochtenden. Hierbij gaat het niet om een viering in de laatste levensfase, maar wel in het besef dat we sterfelijke mensen zijn, en dat je op een leeftijd gekomen bent dat er van alles kan gebeuren. Anders dan vroeger kan het Sacrament van de Zieken vaker dan eens worden ontvangen. Deze ontmoetingsochtenden worden georganiseerd door de Pastoraatsgroepen van de geloofsgemeenschappen samen met het pastorale team.

 

De pastorale noodwacht is te bereiken onder nummer 06-19017292

Vieringen

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Activiteiten

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31