Afdrukken

Het katholicisme biedt een geheel eigen kijk op de wereld en het leven. Diaconie, in wezen het maatschappelijk werk van de kerk,  is één van de kern-opdrachten van de kerk. Diaconie heeft alles te maken met het omzien naar en dienen van de medemens en de schepping, waarbij gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping nauwlettend gevolgd worden. 
Diaconie is vanuit de kerk gericht op de samenleving. Verreweg de meeste hulp wordt dan ook geboden aan mensen buiten de kerk.

 

Ook wereldwijd worden projecten ondersteund op het gebied van armoede-bestrijding, tegengaan van onrecht en klimaat-beheersing.
 Dit doen we meestal in samenwerking met de landelijke diaconie Kerk in Actie of andere instanties. 

 

Naar de overheid toe proberen we ook kritisch mee te denken, met name in armoedebeleid, vredesvraagstukken en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

 

Diaconie, het maatschappelijke werk van de kerk, stond in het verleden bekend als 'liefdadigheidswerk', dat lang vooral in handen was van vrouwelijke en mannelijke kloosterorden. Aan het eind van de 20e eeuw voor een belangrijk deel overgenomen door leken.

Klik eventueel een van de opties aan de rechterzijde aan voor meer achtergrondinformatie over het maatschappelijke werk van de kerk.