Logo Parochie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

r.-k. Parochie Sint Ludger

SintLudgernu.nl | elke dag open

 

Kruisteken

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

 

Onze Vader

 Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

 

Wees gegroet, Maria

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

 

Des Engel des Heren (Angelus)

(dit gebed wordt rond 12 uur 's middags gebeden. Het is een goede gewoonte het ook rond het ochtend- en avondeten te bidden)

Des Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,

En zij heeft ontvangen de Heilige Geest.

Wees gegroet Maria....

Zie de dienstmaagd des Heren.
Mij geschiede naar uw woord

Wees gegroet Maria....

En het Woord is vlees geworden.
En het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet Maria...

Bid voor ons, heilige Moeder van God
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer. Amen

 

Koningin des hemels (Regina caeli)

(In de paastijd wordt i.p.v. de 'Engel des Heren' het Koningin des Hemels' gebeden

Koningin des hemels, verheug u, alleluja.
Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja.
Bid God voor ons, alleluja.
Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluja.
Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja

Laat ons bidden.
God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus onze Heer,
hebt Gij de vreugde geschonken aan de wereld.

Wij bidden U;
laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. 
Door Christus onze Heer

 
Vieringen

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Activiteiten

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31