Logo Parochie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

r.-k. Parochie Sint Ludger

SintLudgernu.nl | elke dag open

 

Het parochiebestuur in afgeslankte samenstelling zit niet stil. Er zijn verschillende zaken die op de vergadertafel lagen en liggen. Bijvoorbeeld: hoe besturen wij nu? Om maar twee uitersten te noemen: doen we dat sterk centraal vanuit het bestuur gedacht of volledig decentraal, dus met volledige bevoegdheden van de plaatselijke locatieraden met een bestuur als een soort toezichthouder? 

Sommige koren in onze parochie bestaan al heel lang. Men heeft soms het 150 jarige bestaan gevierd. Andere kennen ook enige traditie, maar zijn relatief jong van jaren. Zingen in een kerkkoor doe je voor het plezier dat je daaraan beleeft. Maar een goed koor is meer: het is ook een dienstwerk. De liturgie krijgt door de koorzang een extra dimensie. Kerkgangers worden er door geraakt. 

Op 26 maart is het de sterfdag va Sint Ludger. Naar deze heilige is onze parochie genoemd. Hij kwam uit de buurt van Utrecht, heeft de oude Bonifatius nog gekend en was de eerste missionaris afkomstig uit onze lage landen. Van Karel de Grote kreeg hij opdracht de IJssel bij Zutphen over te steken om het geloof aan de weerbarstige Saksen te verkondigen. Op de plaats van zijn overtocht ten zuiden van die stad, bij Den Elter, staat nu een monument. Het herinnert aan deze gebeurtenis. Sint Ludger (742-809) is een inspirerende heilige, die helemaal past in deze tijd, waarin geloof en kerk blijkbaar op de terugtocht zijn. Ook een uitdagende heilige. Hij was de eerste die hier rond trok. Zijn wij de laatsten die zich hier inspannen voor geloof en kerk?

 

Het Parochiebestuur heeft in 2014 besloten onze negen kerken open te houden. Dat is een optimistisch en moedig besluit. Het sluit ook aan bij de betrokkenheid en gevoelens van veel vrijwilligers in de dorpen. Wat is een dorp zonder kerk waarin ook iets gebeurt? Er moet echter wel iets aan toe gevoegd worden. Meer dan ooit bepalen de mensen op de locaties waar de kerken staan of de plaatselijke kerk toekomst heeft. Hoe? Door de betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschap en het handen uit de mouwen willen steken van vrijwilligers. Maar ook door te zorgen dat de lokale kerk voldoende financiële middelen heeft.

 

In de voorbije vijf jaar na de fusie in 2010 is er bestuurlijk veel gebeurd, maar er zijn ook zaken blijven liggen. De spreuk bij de fusie luidde (en die geldt nog steeds) ‘In verbondenheid ligt onze kracht’. We maken er geen geheim van dat met alle goede bedoelingen het soms ontbreekt aan ‘gezamenlijkheid’ in onze parochie Sint Ludger. Slagvaardig besturen is mede afhankelijk van de opstelling van locatieraden en van de onderlinge verhouding tussen de locatieraden. Formeel mogen dan alle gebouwen en bezittingen van die ene parochie zijn, het gevoel ter plaatse is vaak anders: het is ‘onze kerk’. Dat opkomen voor de eigen gemeenschap en het kerkgebouw is in wezen goed, maar mag niet de ogen sluiten voor een gezamenlijk belang. Dat belang is om het Evangelie in de Oost-Achterhoek te blijven uitdragen. Bestuurlijke slagvaardigheid om dat materieel ook mogelijk te maken hoort daarbij. Zo kan de oude boodschap van St.-Ludger ‘Ik verkondig U Christus’ wortel schieten in een tijd van krimp en kerkverlating. Tegen deze tijdsgeest inroeien kan een lokale kerk niet alleen. Bundeling van kracht is nodig met behoud van de grote betrokkenheid van de inwoners in de dorpen (en het stadje Bredevoort) bij hun eigen kerk.

 

Op dit moment is het dagelijks bestuur van de parochie bezig een nieuw bestuur te formeren, waarin met meedenken en – handelen van de locatieraden meer oog is voor gezamenlijkheid in de parochie die genoemd is naar de uitdagende St.-Ludger.

Het parochiebestuur

Vieringen

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Activiteiten

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31