Afdrukken

Geachte bezoeker van de parochiewebsite www.sintludgernu.nl, 

Wij beschermen uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens met gepaste zorg. Hieronder onze privacy verklaring over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.Voor vragen over de privacyverklaring kunt u contact opnemen met het centrale secretariaat in Groenlo.

In bepaalde situaties is het voor parochies verplicht informatie over verwerking van persoonsgegevens schriftelijk ter beschikking te stellen. Dit geldt in alle gevallen wanneer personen (voor het eerst) worden opgenomen in de R.-K. ledenadministratie. In onderstaande situaties moet bijvoorbeeld aan de betreffende personen een privacyverklaring  worden verstrekt (dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail):

 

  1. Identiteit en contactadres van de gegevensverwerker

 

  1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de parochie?

 

  1. Wat zijn de doeleinden van de parochie voor opslag en gebruik van de persoonsgegevens?

 

  1. Wat zijn de rechtsgronden voor de gegevensverwerking door de parochie?

 

  1. Bewaartermijn

 

  1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 

  1. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens

 

 8. Recht op inzage en correctie

 

  1. Verwijderen van gegevens

 

  1. Klachtrecht