24 maart 2020

Alle vieringen en bijeenkomsten tot en met Pinksteren zijn afgelast

Uitzending van viering in besloten kring op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde via kerkradio respectievelijk kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale brief 3 Vieren ten tijde van de Corona-crisis, dd 25 maart 2020.

Dit jaar staat vooral in het teken van de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog,
75 jaar geleden. Zoals elk jaar worden er in 2020 ook op kerkelijk vlak noemenswaardige feiten herdacht. Hieronder een kleine opsomming van de eerste helft van dit jaar.
22 januari: 100ste geboortedag van Focolare-stichteres Chiara Lubich.
24 maart: 40ste sterfdag van de heilige aartsbisschop Óscar Romero.
16 mei: 100 jaar geleden werd Jeanne d’Arc heiligverklaard.
18 mei: 100ste geboortedag van de heilige Karol Józef Wojtyła (paus Johannes Paulus II).
15 juni: 500 jaar geleden werd Maarten Luther door paus Leo X geëxcommuniceerd.
18 juli: 150 jaar geleden kondigde paus Pius IX het dogma van de Pauselijke Onfeilbaarheid af.

100 JAAR NA DE GEBOORTEDAG van PAUS JOHANNES PAULUS II (18 mei 1920)

Paus Johannes Paulus II is de geschiedenisboeken ingegaan als paus van Poolse afkomst. Ook was hij de eerste niet-Italiaanse ‘papa’ sinds de Nederlandse paus Adrianus VI (1522-1523). Het feit dat er in 1978 een Poolse paus gekozen werd, was vooral bijzonder omdat – het was de tijd van de Koude Oorlog – Polen communistisch was.
Het vroege overlijden van zijn moeder, zijn droom om acteur te worden, zijn verzet tegen de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn wens priester te worden en uiteindelijk zijn leiderschap van een miljard katholieken over de hele wereld, willen we in dit artikel memoreren.

Paus Johannes Paulus II kwam op 18 mei 1920 ter wereld als Karol Józef Wojtyła, in het Poolse stadje Wadowice dat zo’n vijftig kilometer van Krakau ligt. Nadat hij de middelbare school had afgerond, volgde Wojtyła een studie Poolse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Krakau. Omdat in september 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak met de Duitse aanval op polen, moest hij zijn studie tijdelijk stopzetten.

Gedurende de oorlog begon hij, ondergronds omdat de nazi’s kerkelijke opleidingen hadden verboden, aan een priesteropleiding aan het Seminarie van Krakau. Kort na de oorlog, op 1 november 1946, werd Wojtyła tot priester van Krakau gewijd en trad toe tot de clerus. Zijn priesterwijding betekende niet dat Wojtyła op zijn lauweren ging rusten: hij pakte in de jaren 1946-1948 studies theologie en filosofie op. In beide vakgebieden promoveerde hij. Naast het succesvol afronden van deze universitaire studies was Wojtyła een talenwonder. Zo sprak hij een tiental talen.

Paus Pius XII, ook wel bekend als de ‘oorlogspaus’, benoemde Wojtyła in juli 1958 tot hulpbisschop van Krakau. Op 28 september 1958 onderging hij de wijding tot bisschop, gevolgd door zijn benoeming tot aartsbisschop van Krakau, in juni 1964. Drie jaar later, in juni 1967, kreeg Wojtyła een functie als kardinaal.

Hij nam deel aan het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965. Hier leverde hij een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de pastorale constitutie Gaudium et Spes (Blijdschap en Hoop). Over de Kerk in de wereld van deze tijd.
Het ‘Habemus papam’ klonk op 16 oktober 1978 en zo zag de wereld voor het eerst paus Johannes Paulus II op het balkon van de Sint Pieter.

De paus sprak zich regelmatig uit tegen het communisme in zijn moederland Polen en in de rest van Oost-Europa, China, Noord-Korea en andere landen. Verder keerde hij zich tegen het materialisme, kapitalisme en tegen mondiale politieke onderdrukking. Ook bekritiseerde hij in zijn laatste levensjaren met de nodige regelmaat de oorlog die de Verenigde Staten in 2003 in Irak begonnen. Paus Johannes Paulus II bezocht tijdens zijn pontificaat meer dan honderd landen (waaronder in 1985 Nederland) en sprak veel op Wereldjongerendagen om de (katholieke) jeugd te inspireren.

Op 13 mei 1981 werd er een aanslag gepleegd op de paus, toen er op hem geschoten werd bij de Sint-Pieterbasiliek en de paus vier keer geraakt werd. Hoewel ernstig verwond, overleefde hij deze aanslag. Heel bijzonder is de vergeving die hij zijn schutter heeft gegeven toen hij hem op 27 december 1983 bezocht heeft in de gevangenis. De schutter bekeerde tot christen. Sinds die tijd verplaatste de paus zich in het openbaar in een ‘pausmobiel’ met pantserglas. Ook een aanslag met een bajonet in Spanje, in mei 1982, overleefde hij.

Johannes Paulus II maakte zich als paus hard voor meer begrip tussen de wereldgodsdiensten en keerde zich tegen antisemitisme. Hij had in zijn jonge jaren al een bijzondere sympathie ontwikkelt voor de Joodse kinderen waarmee hij voetbalde op straat.

Hij heeft in zijn leven al heel jong zijn moeder moeten missen en tijdens een roodvonkepidemie in 1932 verloor hij ook zijn 14 jaar oudere broer Edmund.
Als 14-jarige gymnasiast raakte Karol Wojtyla in de ban van de magische wereld van het toneel. Aangemoedigd door zijn leraren ging hij ook zelf de planken op.

Tijdens zijn studie in Krakau – in het ouderhuis van moederszijde- hadden vader en zoon het moeilijk, ook financieel. Vader Wojtyla hernam zich in zijn oude ambacht als kleermaker.
Karol kende een actief studenten leven. Door zijn buitengewone interesse in literatuur, poëzie en toneel was hij vastbesloten Pools letterkundige te worden. Hij stond als stille, vriendelijke jongeman zonder enige twijfel in hoog aanzien bij zijn vrienden en collega's. Dit bijna ondanks zijn godsdienstig engagement en zijn neiging om zich wat solitair op te stellen.

Toen in 1939 de Duitsers Polen binnenvielen, sloegen vader en zoon Wojtyla net als zoveel anderen op de vlucht. De universiteit in Krakau werd gesloten.
Aan een vriend schreef hij over deze tijd: "Ik ben heel serieus bezig. Sommige mensen vervelen zich vandaag de dag dood, maar ik niet. Ik omring mezelf met boeken, ik trek burchten op van kunst en studie. Ik werk. Zou je geloven dat ik bijna tijd te kort kom? Ik lees, schrijf, studeer, bid en voer een innerlijke strijd. Soms voel ik me verschrikkelijk en heb ik last van stress en verdriet. Soms voel ik me neerslachtig en dan weer boos. Maar ineens zie ik het weer zitten en schijnt het licht in de duisternis."

In februari 1940, leerde hij een vrome man kennen. Hij was kleermaker leidde een gebedsgroep voor jongeren, die Karol de 'Levende Rozenkrans' noemde. Dit is een omslagpunt in zijn leven geworden.
Karol junior moest, in het moeilijke jaar 1940, een baan zien te vinden om in het onderhoud van zijn vader en zichzelf te voorzien. In augustus 1940 kon hij in een restaurant als loopjongen aan de slag.
Hij heeft ook nog in een steengroeve gewerkt totdat zijn vader in 1941 overleed. Als 21 jarige was hij alleen op de wereld. In 1942 meldde hij zich in een clandestien seminarie in het aartsbisdom Krakau. Overdag werkte hij hard en ’s avonds studeerde hij en diende hij de H. Mis in een privékapel van e aartsbisschop. Na de oorlog werd hem tot twee keer toe de toetreding tot een klooster verbonden, omdat men een priestertekort had. De legendarische woorden ‘de wereldkerk heeft jou nodig’ werden uitgesproken.

In het najaar van 1946 vertrok hij voor verdere studie naar Rome, weg uit het roerige Polen.
De bisschopswijding vond plaats op 28 september 1958 in de Wawel-kathedraal van Krakau.

Paus Johannes Paulus heeft in 1984 de WJD -wereld jongeren dagen- ingesteld. Deze internationale bijeenkomsten die om de drie jaar door de Rooms-Katholieke Kerk worden georganiseerd, vinden plaats in of bij een grote stad, afwisselend in Europa of in elders in de wereld. Hij heeft dit gedaan om een hart onder de riem te steken van de jonge gelovigen en als een belangrijk onderdeel van de evangelisatie. De Wereldjongerendagen brengen honderdduizenden tot soms meer dan drie miljoen voornamelijk katholieke jongeren tussen de 16 en 35 jaar bijeen om na te denken over de rol van God in het hedendaagse leven. De Wereldjongerendagen in 2000 werden in Rome georganiseerd omdat het jaar 2000 door paus Johannes Paulus II werd uitgeroepen tot Heilig Jaar.

Het is algemeen bekend dat paus Johannes Paulus II een grote liefde en verering voor de maagd Maria had. Dat blijkt uit zijn wapenspreuk “Totus tuus” (“Geheel de uwe”) die hij gekozen had en waarvan de woorden het begin vormen van een akte van totale toewijding aan de moeder van God. Hij was ervan overtuigd dat Maria ons naar Christus leidt. Deze devotie werd versterkt en buitengewoon existentieel gemaakt, door de aanslag die op 13 mei 1981 - gedenk¬dag van de eerste verschijning van Maria in Fatima - werd gepleegd. Hij getuigde over de dag van de aanslag: ‘In alles wat mij juist op die dag is overkomen, heb ik Maria’s buitengewone moederlijke bescherming en zorg bemerkt, die sterker bleek dan het dodelijk projectiel’. De kogel die operatief uit zijn lichaam werd verwijderd zit nu in de kroon van Onze Lieve Vrouw van Fatima.

Op 2 april 2005 overleed de paus, op bijna 85 jarige leeftijd, na een periode van toenemende gezondheidsklachten. Volgens een verklaring van het Vaticaan waren zijn laatste Poolse woorden… ‘Laat mij gaan naar het huis van de Vader.’

Wilt u een filmpje van zijn leven en zijn lievelingslied "Barka" (=boot) horen klik dan hier.

Heer -- U staat aan de oever
Niet op zoek naar rijken of wijzen
Maar naar de harten die willen volgen

Refrein :
O Heer - U hebt mij aangekeken
Mij geroepen bij mijn eigen naam
Mijn boot heb ik achtergelaten
Naast U vaar ik - op zoek naar nieuwe vangst

Heer -U weet dat ik arm ben
Mijn bezit is mijn hart en mijn handen
Ik geef dit alles om U te dienen
Refrein

Heer - U vraagt mij om mijn handen
Om mijn hart vol vuur van uw Geest
U vraagt een liefde die alles doorstaat
Refrein

Samen gaan we deze dag varen
Harten vangen op kolkende zeeën
Uw net is waarheid - woorden van leven
Refrein

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Agenda

29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling