Berichtgeving omtrent corona

Vanaf 1 juli kunt u zich  aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding. Verder kunt u zich telefonisch aanmelden via T: 06 8260 4863. De derde mogelijkheid is om u voor de aanvang van de viering te melden en te registreren bij de kerk.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

De uitzending van de vieringen in Lichtenvoorde en Groenlo is te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

Marialof op 4 en 25 oktober
De maand oktober wordt ook wel de Rozenkransmaand genoemd.
Het gebed van de rozenkrans wordt door miljoenen mensen over de hele wereld dagelijks gebeden. In al zijn eenvoud is dit een heel krachtig gebed. Het gaat niet om het gedachteloos opdreunen van Weesgegroeten, maar om het met aandacht herhalen van het Bijbelse gebed (zie Lucas 1, 28 e.v.) en het stilstaan bij gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. Deze momenten noemen we ‘geheimen’ of ‘mysteries’. Stap voor stap proberen we tot ons door te laten dringen wat de Heer voor ons heeft gedaan en doet. Omdat Maria zo dicht bij Jezus is in de hemel, vragen we haar voor ons te bidden.

In het eucharistisch centrum van de St. Paulusparochie, de H. Calixtusbasiliek aan de Kerkwal te Groenlo openen we de Rozenkransmaand op zondag 4 oktober met een plechtig Marialof en op 25 oktober sluiten we de maand af eveneens met een Lof. Beide korte vieringen beginnen om 17.00 uur. Er is een moment van uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
Door Maria tot Jezus!

Mededeling van de parochiebesturen en het pastoraal team,
afgekondigd in het weekend van 19-20 september

Vanaf 1 juli 2017 is pastor Ronald den Hartog als parochievicaris actief in de Sint-Ludger parochie en de Sint-Paulus parochie. Hij kwam hier als diaken, we hebben zijn priesterwijding mee mogen maken en in de afgelopen jaren hebben we hartelijk samengewerkt.

Aan zijn pastoraat bij ons gaat over enkele maanden een einde komen.

Na 3 ½  jaar heeft pastor Den Hartog van de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, een nieuwe benoeming ontvangen.

Vanaf 1 februari 2021 is hij benoemd als pastoor van de Sint Jan de Doperparochie in Mijdrecht, Vinkeveen, Maarssen en omgeving. Dat is in het noordwesten van de provincie Utrecht.

Wij betreuren het vertrek van pastor Den Hartog ten zeerste!

In de afgelopen jaren hebben we een plezierige en zegenrijke samenwerking met hem ondervonden.
Zijn vertrek betekent een enorme aderlating voor onze parochies.

Niettemin feliciteren wij pastor Den Hartog met de nieuwe uitdaging die hem wacht en ook feliciteren wij de parochianen van de Sint Jan de Doperparochie met de benoeming van hun nieuwe pastoor.

Over de pastorale bezetting van het team zullen de parochiebesturen in overleg treden met het bisdom.
Pastor Den Hartog blijft de komende maanden zijn taken bij ons uitoefenen.
Over zijn afscheid wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Wij wensen pastor Den Hartog veel succes en Gods zegen voor de toekomst.

Parochiebesturen St. Ludger en St. Paulus en het pastoraal team

Onder deze titel staan wij onder leiding van Ad de Keyzer stil bij psalmen in het algemeen en psalm 25 in het bijzonder. Ad de Keyzer is medewerker aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.

De 150 psalmen zijn het gebedenboek van de Bijbel. In deze gebeden hebben mensen alles wat er in hun leven toe doet, neergelegd voor God; niets blijft onbesproken, er is niets wat het daglicht niet kan verdragen. Daarom kunnen de psalmen voor ons een richting wijzen op onze levensweg. Voor wie zoekt naar zingeving, voor wie nadenkt over leven en dood, voor wie kampt met ziekte en gezondheid: voor hen kunnen de psalmen lucht geven, een steun zijn in de rug, uitzicht bieden.
Aan de hand van psalm 25, een psalm  die in  de Adventstijd een centrale liturgische plaats heeft gekregen, proberen we de betekenis op het spoor te komen die de psalm voor ons kan hebben.

Op dinsdag 15 december heet de commissie Ontmoeting & Inspiratie u vanaf 19.15 uur met een kop koffie/thee graag welkom in het Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5 in Lievelde. De avond begint om 19.30 uur.
Uiteraard worden alle dan geldende maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus in acht genomen. Dat betekent o.a., dat er niet meer dan 30 bezoekers mogelijk zijn. U dient zich daarom aan te melden bij Peter Müller: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0544 463045; graag uiterlijk zondag 13 december.

De commissie Ontmoeting & Inspiratievan de St. Paulusparochie organiseert weer een filmavond, en wel op woensdag 18 november 2020. Wij hopen u dit keer welkom te heten in de katholieke Mattheuskerk, Grotestraat 88, in Eibergen. Om 19.15 uur staat de koffie/thee klaar. De entree is gratis, een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld.
De film begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur, daarna is er gelegenheid voor
een tweede kopje koffie of thee en zullen we nog over de film napraten. De avond wordt om ongeveer 22.00 uur afgesloten.

Onder deze titel organiseert de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de St. Paulusparochie weer een cursus moderne kunst en spiritualiteit. Dit jaar staan verhalen uit het boek Numeri centraal.
Na de Uittocht (Exodus) maakt het volk een lange tocht door de woestijn. De woestijn is kaal en schraal, afzien en onderweg jezelf tegenkomen.
Als metafoor roept woestijn ook geestelijke woestenij en leegte op. De barre tocht door de woestijn kan een tijd worden van loutering, een leerproces om te ontdekken wat doodlopende wegen zijn en wat toekomst heeft, om te kiezen tussen goed en kwaad, tussen echt en onecht.
We lezen enkele markante verhalen uit het boek Numeri over de betekenis van de volkstelling; ontbering, onvrede en trammelant onderweg: op wie rust de geest? Wie heeft het voor het zeggen? Hoe omgaan met een besmettelijke zieke in het kamp? Verkenning van het nieuwe land en verdeelde reacties daarop…, verhalen vol weerbarstigheid, hoop en leven.
Vooraf aan de tekstlezing kijken we naar een hedendaagse kunstwerk, dat eigen zeggingskracht heeft. De kunst is associatief gekozen bij de verhalen.
Vanuit je eigen referentiekader kijk je naar een verbeelding, die jou verleden en heden, verre en nabije wereld anders laat zien. Als kijker, lezer, leerling gaat het ook altijd ook over jezelf. De oude verhalen zijn hoogst actueel.
De werkwijze is zowel informatief als interactief.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen