Jubilerend Kleinkoor Vivente biedt u in de komende passietijd een aantal met zorg samengestelde sfeervolle passieconcerten. Gedurende een uur luistert u naar een programma van liederen dat het koor a capella uitvoert. Als intermezzo laat Wytske Holtrop u genieten van een aantal meeslepende solo’s op haar cello. Zij behaalde onlangs cum laude haar master aan de Haute École de Musique de Genève.

 

Velen gingen u voor en genoten al eerder van deze jaarlijks terugkerende passieconcertreeks. Het zijn dé concerten waarvoor Kleinkoor Vivente met veel betrokkenheid en plezier onder leiding van Annette Weterings repeteert. De lovende woorden van het publiek zijn altijd weer een aansporing voor de 23 zangeressen en zangers om het beste uit zichzelf te halen en hun toehoorders een overtuigend en waardevol uur luisterplezier te bezorgen.

 

Deze editie in het 25-jarig jubileumjaar van het koor draagt het thema “A Tender Light”. Samen een moment van “verstilling” ervaren: een moment waarop de tijd even stil lijkt te staan. Op het programma staan voornamelijk moderne werken zoals het ontroerende “Good Night, Dear Heart”, gecomponeerd door Dan Forrest en het al even mooie “Even When He Is Silent” over hoop in donkere tijden van de Noorse componist Kim André Arnesen. Ook zijn meerdere prachtige werken van componist Paul Mealor te beluisteren, zoals het “O Sanctissima Maria”.

 

Kleinkoor Vivente nodigt u van harte uit voor een uur luistergenot. De toegang is gratis, hoewel de leden van Kleinkoor Vivente blij zijn met elke gift, zodat zij ook in de toekomst hun zangpassie met elkaar en het publiek kunnen blijven delen. 

U kunt Kleinkoor Vivente op 14 april zien en horen in de St. Agathakerk in Harreveld, aanvang 19:00 uur. Op Goede Vrijdag, 19 april, kunt u om 19:00 uur in de Stiftskirche St. Vitus in Hoch-Elten(Duitsland) komen luisteren. Voor wie niet zo lang wil wachten kan al op 7 april, om 16:30 uur, terecht in de Barrockkirche St. Franziskus te Vreden-Zwillbrock (Duitsland), waar het koor een tot deze serie behorend “Geistliches Konzert” voor een groeiende groep fans ten gehore brengt.

 

Meer informatie kunt u vinden op www.vivente.harreveld.nl

en www.wytskeholtrop.com

Op Goede Vrijdag 19 april wordt bij goed weer om 15.00 uur de Kruisweg gelopen langs de prachtige statiemuur achter de St. Agathakerk in Harreveld. Deze wordt dit jaar voor het eerst gezamenlijk georganiseerd door de geloofsgemeenschappen van Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde. Voorgangers en koren van de 3 dorpen zullen het lijdensverhaal in woord en gezang tot leven brengen.  

 

De kruiswegstaties vertellen in een soort stripverhaal van 14 afbeeldingen de lijdensweg van Jezus.

Door als het ware met Jezus mee te lopen, kun je het verhaal beter beleven. Bij elke statie staan we stil en proberen we ons te verplaatsen in Jezus. We plaatsen het lijdensverhaal in deze tijd en denken aan mensen die zich in soortgelijke situaties bevinden. Net als Jezus hebben veel mensen een kruis te dragen, omdat ze ziek zijn, eenzaam of in de steek gelaten, gepest worden, op de vlucht zijn, gevangen zitten of gemarteld worden. Kortom: we bidden voor alle mensen die een kruis te dragen hebben en staan stil bij alle vormen van lijden in de wereld.

 

Voor de oorsprong van de kruiswegstaties in Harreveld moeten we terug naar het einde van de 18e eeuw. Oorspronkelijk stonden de staties in een Duitse kerk. In 1893 werden ze naar de kapel van het internaat in Harreveld overgebracht. Na grondige restauratie staan ze sinds enkele jaren in de nieuwe statiemuur bij het kerkhof en bieden zo een unieke kans voor een Kruisweg in de open lucht.

 

Er is parkeergelegenheid naast de kerk. Voor mensen die slecht ter been zijn, is de Kruisweg met de rollator begaanbaar. Bij regen wijken we uit naar de St. Agathakerk.

 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om aan deze bijzondere Kruisweg deel te nemen.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een kopje koffie of thee.

Voor het eerst in onze geschiedenis zijn in ons land meer mensen ongelovig dan gelovig. Nog maar een kwart van de Nederlanders is lid van een kerk.Het aantal regelmatige kerkbezoekers is nog veel lager. Dat is een gegeven.Slechts 1% van de bevolking bezoekt regelmatig de katholieke kerk.Bovendien is de gemiddelde leeftijd van deze kerkbezoekers hoog. Dat zien we in onze kerk ook.

Dat roept de vraag op of geloven nog wel toekomst heeft.

Misschien toch wel, maar het wordt anders dan wij in onze kerktraditie gewend zijn.We zien leegloop in de kerken, maar dat betekent niet dat mensen niet meer op zoek zijn naar zingeving. We denken dat veel mensen, ook jonge mensen, daar juist naar op zoek zijn. 

Mensen zijn op zoek naar andere vormen, naar alternatieven voor de strakke leer en dogma’s die mensen van verschillende geloven van elkaar scheiden, maar ook verdeeldheid oproepen binnen religies. 

Er is veel belangstelling voor mindfulness, leven met aandacht zonder oordelen, en spiritualiteit. Anderen ervaren wat hen te boven gaat in kunst of in de natuur.Dit is niet aan een bepaalde religie verbonden. 

Zingeving is zoeken naar de zin, de bedoeling van het leven. 
Zingeving is de behoefte, dat wat we doen in het leven, een waarde heeft. 
Het is een actief proces en zo oud als de mensheid zelf. 

Lange tijd werd een religieuze visie op de werkelijkheid algemeen aanvaard. Religies gaven aan waar het in deze wereld om draait en wat het uiteindelijke doel ervan is. Er zijn regels, wetten, waarden en normen opgesteld hoe je, volgens die opvatting, het dichtst bij de betekenis van het leven komt. Een religie voorziet in een aantal wezenlijke menselijke behoeften zoals:zingeving, structuur en veiligheid in het leven, steun en troost in moeilijke tijden en de behoefte aan inspiratie voor het praktisch handelen.

Blijven er nog wel kerken?Het ziet er op dit moment niet rooskleurig uit. Kerken sluiten.Vóór 2026 zullen ook in de Ludger-parochie 6 van de 9 kerken sluiten, waaronder onze Agathakerk.

 

Het is aan ons om als dorps- en geloofsgemeenschap na te denken hoe we met het gebouw om willen gaan. Dat vraagt saamhorigheid en een nieuwe visie.

Hoe willen wij in de toekomst ons geloof beleven? Blijven we elkaar hier ontmoeten om te vieren, naar muziek te luisteren, te zingen,in gesprek te gaan? 

In welke vorm? Waar is behoefte aan? Hoe worden mensen van alle leeftijden aangesproken?
Vragen waar we nu nog geen antwoorden op hebben.

Er ligt een mooie uitdaging voor ons…

Geloofsgemeenschap Harreveld

 

Alles is begonnen op de lagere school. Als je niet geschikt was als misdienaar had je vast wel talent voor het jongenskoor, zo geschiedde. Jan Wieggers, de grote baas, wist wel raad met z’n knapen. Heel vaak na schooltijd in de kerk de trap op en met wat orgeltonen van hem, liederen leren uit de Canticum of andere boekjes. We vonden het spannend en mooi, daar op het koor, al latijn zingend, naar onderen kijken en dingen doen die de pastoor niet hoefde te zien. In enkele vakanties kregen we les van Theo Wolters (Lindeboom) die toen nog studeerde aan het conservatorium. De jongensstemmen van de Perosimis zitten tot op de dag van vandaag nog steeds opgeslagen in mijn (ruisachtige) brein. Was de kerk voor repetities niet beschikbaar dan oefenden wij in de vroege avonduren in de tussenkamer van Café Jos Wieggers. Het verplaatsen van huis naar dorp was bijna altijd lopend. Ideaal om in tweedonker nog even een relletje of vete uit te spoken of recht te zetten. Bij het verlaten van de school, 12-13 jaar, hoorde je bij de “grooten” en ging het zingen op een ander manier. In mijn herinnering jaren 50-60 zit ik dan achter in de kerk op een gepacht stoeltje met op de preekstoel pastoor Oosterman die alle staande parochianen achter mij met luide en duidelijke stem maant de nog lege banken op te zoeken. Protesteren en tegenspraak in de kerk, dat lef was maar voor enkelen weggelegd. Hoe het ook zij, hemel en hel hield je regelmatig bij de les, en bij twijfel was er de biechtstoel. Jaren komen, jaren gaan, pastoor en kapelaan, mis en lof, bruidegom en bruid, alaaf, askruis, en heel veel stof om over na te denken. Bij al die roerigheid was m’n doorgesmeerde stem al eens opgevallen. Henk Wieggers benaderde mij om bij de jaarlijkse muziekuitvoering van het gemengde koor “in ’n trop” mee te doen bij het herenkoor. Auditie bij vader Jan “ik heur ’t wal, ne bas”. Bij diezelfde gelegenheid werd ook Willem Krabben “gepunderd”, ne tenor. De eerste enkele nummers die ik mij herinner bij de uitvoering waren: de twaalf rovers, droomland en ’t Agathalied en na afloop het applaus wat vooral voor ons nieuwelingen erg gevoelig lag. Gaandeweg raak je wat ingespeeld en moesten er repetities voor de zondagviering en alle andere vieringen worden geoefend. Dit oefenen was meestal in Café Jos Wieggers in het bewuste tussenzaaltje waar ook een harmonium stond om ons de juiste toon te laten horen. Henk Wieggers was vele jaren onze organist. In de winter werd in bovengenoemde ruimte op ambachtelijke manier de kachel gestookt en gepord. Veel van mijn collega’s kregen in het verleden les in Gregoriaanse zang (uit het dikke boek). Frater Faustines bracht hen bij hoe soms een saaie oefenstof als hemels kan worden ervaren. Voor mij, Willem Krabben en Bernard Papen was er een zangerscursus in Doetinchem. Een basis die ons deed beseffen hoe moeilijk en mooi muziek kan zijn. In de rokerige Renault R4 werd er op de thuisweg nagebabbeld hoe we een nieuwe lesopdracht aan de juiste toonhoogte moesten laten kleuren. Intussen veranderde er veel in de kerk. De zaterdagavondviering en zondagviering deed z’n intrede. Eén pastoor, 3 parochies HAZiMa. Meer leken dienden zich aan bij vieringen. Naast kerk en kroeg hadden wij intussen ons Kempken met de vele mooie ruimtes voor oefenen, babbelen, en niet te vergeten, kaarten. Henk Wieggers nam het leiderschap over van zijn vader, een niet geringe klus. Met soms nog de krullen van de schaafmachine in z’n kraag, moest er de trouw- of rouwmis worden begeleid. In al m’n ijver heeft deze schrijver vergeten te noemen Annie Wolters met haar dameskoor en daarna André Wessels met het gemengde koor van nu. In mijn gedachten 50 jaar koorlid kan ik vele namen noemen die voor – achter en naast mij stonden. Velen ja, bijna allen die ons zijn voorgegaan met het zingen op een nog mooiere plaats; een hemels koor. Geschiedenis is het bijna, een volle kerk, de nachtmis, de wierook, de vele mensen op het altaar, het nuchter zijn en het flauw vallen, de Allelua’s met Pasen en het Ceciliafeest met z’n geintjes en grollen. Maar zie nu het jaar 2018, waarin de moeilijke beslissing is gevallen. Vele kerken moeten sluiten, waaronder ook onze Agathakerk. Het gaat pijn doen, je kan het je bijna niet voorstellen, ook ons Meester Nijsplein zonder kerkvolk. De gedachte Hij laat ons niet in de steek, al is het zingend naar boven gegalmd, geeft hoop. Tot slot een groet van een jubilaris die graag wat heeft teruggekeken wat al bijna geschiedenis is.

 

Bernard Wellink, december 2018.

  

 

 

In de H. Agatha kerk boven op het koor  in de punt van de gewelven, hoog  boven de orgelpijpen  zie het klokkengatplaat, door dit gat zijn de klokken in de toren gehesen. Deze plaat wordt sinds 2013 extra verlicht. Hierop staat een mooie afbeelding van een harp met daarom heen de tekst: Laud Ducum et Pastorem in Hymnis et Cantios. Dit betekend:Loof uw heer, loof uw leider met Uw liederen en Koorgezang.Zoals op de foto is te zien ziet deze plaat er heel mooi uit, door deze te verlichten is deze plaat vanuit de kerk nu goed te zien.

Bron; Andre Wessels

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus

Vieringen

Maart 2019
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31