24 maart 2020

Alle vieringen en bijeenkomsten tot en met Pinksteren zijn afgelast

Uitzending van viering in besloten kring op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde via kerkradio respectievelijk kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale brief 3 Vieren ten tijde van de Corona-crisis, dd 25 maart 2020.

Naar aanleiding van de nieuwe berichten van gisteravond,23-3-2020 zijn alle bijeenkomsten t/m 1 juni verboden door de regering,
de regel van 100 personen is ook niet meer van toepassing.
De vieringen in onze kerk kunnen hierdoor nog steeds niet doorgaan.
1 juni is de 2e Pinksterdag, dus de kermis en kermisviering zullen dan ook geen doorgang kunnen vinden.

 

Wij wijzen graag op onderstaande mogelijkheden om verbonden te zijn in gebed:

Noveengebed www.bisdomhaarlemamsterdam.nl

Cirkel van gebed https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/cirkel-van-gebed-verbindt-katholieken

Klokken van troost en hoop https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/nieuwsbrief-maart-2020/

 

Kleinkoor Vivente heeft besloten om beide Passieconcerten niet door te laten gaan i.v.m. het Coronavirus.

 

Wij wensen u fijne Paasdagen toe en pas goed op u zelf!

 

 

Groenlo, 13 maart 2020

Betreft: maatregelen in verband met coronavirus

Beste mensen,

Met onmiddellijke ingang geldt dat tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart a.s., ALLE vieringen en bijeenkomsten worden afgelast.

Vandaag hebben de parochiebesturen en het pastoresteam besloten de komende weken te handelen conform de richtlichten van de Nederlandse bisschoppen. ( zie het persbericht)

Dat betekent dat naast de reeds op 28 februari afgekondigde maatregelen, het volgende van kracht is:

 • Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.

 • Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.

 • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met

  inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

 • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen,

  koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

  Wij hebben het besluit genomen dat alle vieringen - dus ook de vieringen door de week- vergadering, bijeenkomsten, koorrepetities voorlopig tot 31 maart niet doorgaan.
  Ook alle activiteiten die betrekking hebben op verhuur van kerkelijke ruimtes aan derden dienen te worden afgezegd.

  Uitvaarten kunnen plaatsvinden in besloten kring en bij voorkeur als dienst van Woord en Gebed. De uitvaartondernemers en families dragen hierin natuurlijk een eerste verantwoordelijkheid, maar wij kunnen in ieder geval tot 31 maart 2020 niet mee werken aan grootschaliger vieringen. Uitvaartondernemers in de regio hebben we hierover geïnformeerd.

  De lokale secretariaten zijn op de gebruikelijke tijden open, zodat parochianen via mail en telefoon contact kunnen hebben.

  Verder wijzen we op de aanvullende richtlijnen n.a.v. veel gestelde vragen (13 maart 2020) die we bijsluiten.

  De bisschoppen wijzen verder op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

  Wij vragen u allen om in uw locaties er voor te zorgen dat de maatregelen worden opgevolgd. Mochten er nog vragen zijn dat pastor R. den Hartog de contactpersoon. ( 06-57 330 330)

Met vriendelijke groeten,
De Parochiebesturen en het pastorale team van St. Ludger en St. Paulus

Bijlagen: 2

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Vieringen

Maart 2020
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Agenda

21 apr 2020
19:30
Rekken, Los Hoes, Rekkenseweg 40
Afgelast: Dietrich Bonhoeffer: een mens uit één stuk, leven in verantwoordelijkheid
 
12 mei 2020
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Afgelast: Omarm jezelf!
 
29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling