9 juni 2020

Vieringen tot 1 september

Tot 1 juli zijn er op uitsluitend kerkvieringen op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde om 9.30 uur. Hiervoor moet u zich aanmelden op donderdagmorgen voorafgaand aan de viering tussen 9.00 uur en 12.00 via telefoonnummer 06- 82 60 48 63.
De uitzending van de vieringen is te volgen via kerkdienstgemist.nl

Vanaf 1 juli gaat aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding.

Voor meer informatie zie de Pastorale nieuwsbrief 4 en Vieringen en activiteiten tot 1 september. Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

Inhoud:.....
01) Bij overlijden...
02) Zieke en/of thuiszittende parochianen...
03) Familieleden-buren-kenissen...
04) Bezoek van een pastor...
05) Vieringen...
06) Ochtendgebed met eucharistie...
07) Antennegroep....
08) Tarieven en opgave misintenties..
09) Kerkradio....
10) Rolstoel...
11) Glutenvrije hosties...
12) Adreswijziging...
13) A.A. Anonieme Alcoholisten         

 

 

 

Bij overlijden: van familielid/dierbare altijd telf. 0619017292 bellen.

Als geloofsgemeenschap zien wij graag dat het overlijden van uw dierbare bij ons gemeld wordt i.v.m. het uitschrijven van de overledene: 

Als er een familielid of dierbare van u overleden is wordt er bij de  uitvaart/crematie-viering een collecte gehouden. De opbrengst hiervan is o.a. bestemd voor misintenties. Er wordt, de eerste 7 zondagen na de uitvaart/crematie en daarna 1 x per maand t/m de jaargedachtenis, tijdens de zondagvieringen een misintentie voorgelezen. Deze misintenties hoeft u niet te betalen. De jaargedachtenis is op de eerste zondag, een jaar na de overlijdens-datum en u krijgt hiervoor een uitnodiging.

 

Zieke en/of thuiszittende parochianen: Wensen wij allen moed en troost toe. Met onze hartelijke groeten!

 

Familieleden–Buren-Kennissen: Wordt er iemand uit Uw familie, buurt of  kennissenkring in een zieken-, verzorgings- of verpleeghuis  opgenomen,  meld u dat dan s.v.p. aan de Antennegroep tel. 471313 of op het secretariaat tel. 473014.  Dit wordt namelijk niet door de betreffende  instanties aan ons doorgegeven. Met dank voor uw medewerking.

 

Bezoek van een pastor: Hebt u de wens, dat een pastor u bezoekt, meldt u dat dan s.v.p. op het secretariaat, tel: 0543-473014.

 

Vieringen: Als u ziek bent en thuis de vieringen wilt volgen met een misboekje en/of u wilt  thuis op de eerste vrijdag van de maand de H. communie ontvangen, dan kunt u dit opgeven op het secretariaat: tel 0543-473014.

 

Ochtendgebed en eucharistieviering: Iedere donderdagmorgen om 9.00 uur wordt er in onze kerk een ochtendgebed gebeden en bij aanwezigheid van een priester ook de Eucharistie gevierd. Als u niet kunt komen, maar toch mee wilt doen, kan dat via de kerkradio, die wordt aangezet.

 

Antennegroep: Verneemt U in uw woonwijk of buurt, dat er iemand van onze geloofsgemeenschap: ziek is – opgenomen is in een verzorgings- of verpleeghuis – er bij iemand een baby geboren is – over een voorgenomen huwelijk of dat er een jubileum te vieren valt, meldt u dit dan s.v.p. aan de coördinator van de Antennegroep: Mia Bijen tel. 0543-471313 óf het secretariaat: tel. 0543-473014.

 

Tarieven én opgave misintenties: De tarieven van de misintenties zijn € 10.00 per intentie. Opgave van misintenties, indien mogelijk op donderdagmorgen én via enveloppen, die in de Mariakapel liggen. Opgave graag t/m vrijdagmorgen i.v.m. het nodige typewerk dat op vrijdagmorgen plaats vindt.

 

Kerkradio: Als U ziek bent en u wilt de viering via de kerkradio meeluisteren, meldt U zich dan aan bij H. Eijkelkamp, tel. 0543-472059 of op het secretariaat: tel 0543-473014.

 

Rolstoel: Bent u slecht ter been, er is een rolstoel voor U beschikbaar in de kerk.

 

Glutenvrije hosties: Bent U iemand met een glutenvrij dieet, dan kunt U dit melden bij de koster, hij regelt voor U glutenvrije hosties.

 

Adreswijziging: Gaat U verhuizen of wijzigt Uw adres, wilt U dat dan s.v.p. door geven  op het secretariaat tel. 0543-473014 of d.m.v. een adreswijziging.  Met dank voor Uw medewerking.

 

A.A. (Anonieme Alcoholisten) Werkgroep Aalten: Bel Gert: tel. 0543-452825 of 06-20727166(24 uur per dag bereikbaar)!!! Als u hinder heeft van of zorgen over het alcoholgebruik door uw partner, ouder, kind of vriend, bel ons!  Al-Anon, Oost-Nederland, tel. 0523-267266,  24 uur per dag bereikbaar. Achter in de kerk ligt een groene brochure, die u mee mag nemen.

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen