OVERLEDENEN:

Maand oktober 2019:

Els van Alst-Berendsen: geboren op 15-02-1945 - overleden in de leeftijd van 74 jaar

Lidy Meekes-Prinsen: geboren op 06-9-1936 - overleden op 4-1-2019 in de leeftijd van 83 jaar

Tonnie Schaapveld: geboren op 25-05-1952 - overleden op 5 oktober 2019 in de leefijd van 67 jaar

Hermie Knoefman: geboren op 03-12-1964 - overleden op 2 oktober 2019 in de leeftijd van 54 jaar

Maand september 2019:

Willy Schenk: geboren op 05-09-1940 - overleden op 27 september 2019 in de leeftijd van 78 jaar

Harrie Bolwerk: geboren op 13-04-1933 - overleden op 19 september 2019 in de leeftijd van 86 jaar. Zijn in memoriam: Harry is geboren op 13 april 1933 te Zwolle, een buurtschap van Groenlo. Hij was in het gezin Bolwerk de op een na oudste. Een zusje van hem stierf al op 6 jarige leeftijd na een val van een kar. Precies op de dag van haar overlijden werd er nog een dochtertje geboren in het gezin Bolwerk. In 1938 verhuisde, Harry was toen 5 jaar, het gezin naar Huize Scholtenbosch in Aalten. Eind 1939 verhuisden ze nogmaals naar een kleine dorpsboerderij aan de Bodendijk. Toen de tweede wereldoorlog begon was Harry 7 jaar en aan het eind van die oorlog werd de r-k kerk te Aalten op 28 januari 1945 gebombardeerd. Harry was op dat moment in de kerk aanwezig en is ternauwernood aan de dood ontsnapt. Deze gebeurtenis heeft een grote indruk op hem gemaakt. Na de basisschool volgde Harry een opleiding motorvoertuigen aan de Ambachtschool te Winterswijk. Zijn wens was een eigen autogarage te starten. Naar later bleek kon zijn droom en wens niet doorgaan, omdat Harry tijdens militaire dienst een salmonella besmetting opliep en daar heeft hij de rest van zijn leven hinder van ondervonden. Wel werkte Harry in diverse garages. Vooral in Duitsland en met veel plezier. Zijn collega's zag hij als zijn vrienden. Deze vrienden zijn hem altijd bijgebleven, ook in moeilijke tijden stonden ze naast hem. Toen hij later ziek werd, bezochten ze hem trouw. Iets waar hij later geëmotioneerd zijn dankbaarheid over uitspraak. Hij beschreef het als "echte rijkdom". Zijn gevecht tegen de ziekte was ook een gevecht met zichzelf. Hij heeft ervan geleerd onafhankelijk te zijn en te vertrouwen op zichzelf. Op 28 april 1962 is Harry getrouwd met Annie Huirne en naast zijn ouderlijkhuis bouwden ze hun eigen huis. Aldaar kregen ze samen 6 kinderen een groot en druk gezin, maar in april 1987 overleed hun zoon René. Dit heeft Harry altijd bij zich gedragen. Na 52 jaar huwelijk overleed Annie. Ondanks dat hij het er moeilijk mee had pakte Harry zijn leven weer bewonderingswaardig op. "Je moet er zelf iets van maken, het leven gaat door": zei hij altijd. Op zijn manier was Harry druk met het huishouden en alles was goed georganiseerd. Achter die eeuwige glimlach van hem zat iemand die heel beschouwend was. Harry had overal een mening over. Over de geschiedenis hoefde je hem niets wijs te maken, maar hij probeerde ook op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Ondanks zijn sterke levensdrift en het genieten van het leven, moest Harry het opgeven. Enkele weken voor zijn overlijden heeft hij zijn mening over de dood uitgesproken: "Alles heeft een geest en die zal na de dood blijven bestaan, dat weet ik zeker!" Harry zijn lichaam is er wel mee opgehouden, maar zijn geest blijft bestaan. Hij blijft altijd bij ons. Het lichaam van Harry is op donderdag 26 september in crematorium Berkenhove, na de plechtigheid, gecremeerd.

Maand augustus 2019: 

Theo ten Barge: geboren op 22-11-1944 - overleden op 16 augustus 2019 in de leeftijd van 74 jaar

Bennie Wubbels: geboren op 26-03-1944 - overleden op 14 augustus 2019 in de leeftijd van 75 jaar

Wilhelmus Overmaat: geboren op 31-05-1928 - overleden in augustus 2019 in de leeftijd van 91 jaar

Wilhelmus Wiltink: geboren op 21-.3-1931 - overleden in augustus 2019 in de leeftijd van 88 jaar 

Maand juli 2019: 

Hermien Daniëls-Betting: geboren op 17-09-1949 - overleden op 27-07-2019 in de leeftijd van 69 jaar.

Maand mei 2019:

Christien ter Bogt-Derksen: geboren op 01-07-1949 - overleden op 13-05-2019 in de leeftijd van 69 jaar

Henk Lurvink: geboren op 15-07-1933 - overleden op 13-05-2019 in de leeftijd van 85 jaar

Iet Klerx: geboren op 21-12-1933 - overleden op 03-05-2019 in de leeftijd van 85 jaar. Haar inmemoriam: In de woorden van haar overleden zoon Fons: "Ik wou dat zij altijd bij mij was. Al was het maar om m'n tranen te drogen". Voor de andere kinderen, Suze, Marijke en Joop, was door mama Stationsstraat 23 ons thuis. Wij drieën hebben er maar kort gewoond. Maar naar ma gaan was toch echt thuiskomen, ook veertig jaar later nog.

Maria Waalders-Beckers: geboren op 20-03-1930 - overleden op 01-05-2019 in de leeftijd van 89 jaar

Maand februari 2019:

Wilma Minten:                   geboren op 10-07-1951 - overleden op 11-02-2019 in de leeftijd van 67 jaar

Annie Veen-Reimer:         geboren op 01-12-1938 - overleden op 15-02-2019 in de leeftijd van 80 jaar

Gerrit Ubbink:                   geboren op 11-10-1941 - overleden op 19-02-2019 in de leeftijd van 77 jaar

Eddy Böhm:                       geboren op 01-12-1939 - overleden op 28-02-2019 in de leeftijd van 79 jaar.

       Leven is als een fietstocht.

       Eigenlijk, is het leven als een fietstocht.      

       Soms heb je wind tegen, dan trap je even door, en is het weer als normaal.

       Soms heb je wind in de rug, en kan je je stuur loslaten, maar dan komt er een windvlaag en val je.

       Soms zijn de verwondingen erg, een andere keer niet.        

      Soms schijnt de zon, en dan valt er regen.

       Soms zeggen alle mensen je goedendag en soms dan kom je niemand tegen.

       Soms fietst er gezellig iemand met je mee, dan fiets je helemaal alleen.

       Je bent ooit op de fiets gestapt, maar er komt een tijd,  dat je wordt geremd en af moet stappen.

 In het openingswoord en begroeting van de viering op zondag 3 maart werd het trieste ongeval met als gevolg het nog plotseling overlijden van Eddy Böhm herdacht door voorganger Hans de Graaf met de woorden: "Eddy was een trouw gelovige, die veel vrijwilligers werk heeft verricht in en voor onze geloofsgemeenschap". Jarenlang heeft hij diverse taken verricht o.a. als coördinator bezorging van het parochieblad 'Ons Kontakt' en het latere parochieblad 'SintLudgernu.nl', hij verzorgde lang, mede met anderen, de telefoonwacht voor geloofsgemeenschap Aalten bij een overlijden of als hulp van een priester gevraagd werd, hij deed secretariaatswerk en zette fietstochten uit voor de ouderenbond enz.
Wij wensen namens geloofsgemeenschap Aalten zijn vrouw Annie en hun 2 zonen met hun gezin veel sterkte toe dit zware verlies te dragen.

De crematie van Eddy vond plaats op woensdag 6 maart na een afscheidsviering op 'Berkenhove'   

 Maand december 2018

Tine Bennink-Bijen: geboren op 01-09-1928 - † op 27-12-2018

 

 

Periode 01-11-2018 t/m  

31-10-2019

Geboorte datum 0verleden op leeftijd
  Naam      
 - Tine Bennink-Bijen 01-09-1928 27-12-2018 90 jaar
  Wilma Minten  10-07-1951 11-02-2019 67 jaar
  Annie Veen-Reimer 01-12-1938  15-02-2019  80 jaar
 - Gerrit Ubbink  11-10-1941 19-02-2019 77 jaar
  Eddy Böhm  01-12-1939 28-02-2019  79 jaar
  Maria Waalders-Beckers  20-03-1930 01-05-2019 89 jaar
  Iet Klerx  21-12-1933 03-05-2019 85 jaar
 - Henk Lurvink  15-07-1933 13-05-2019 85 jaar
 - Christien ter Bogt-Derksen 01-07-1949 13-05-2019 69 jaar
 - Hermien Daniëls-Betting  17-09-1949 27-07-2019  69 jaar
 - Dhr. W. Overmaat  31-05-1928  aug. 2019  91 jaar 
 - Dhr. W. Wiltink  21-03-1931  06-08-2019  88 jaar
 - Bennie Wubbels 26-03-1944  14-08-2019  75 jaar 
 - Theo ten Barge 22-11-1944 16-08-2019 74 jaar
  Harrie Bolwerk  13-04-1933 19-09-2019  86 jaar
 - Willy Schenk 05-10-1940 27-09-2019 78 jaar
 - Hermie Knoefmann 03-12-1964 02-10-2019 54 jaar
 - Tonnie Schaapveld 25-05-1952 05-10-2019 67 jaar
 - Lidy Meekes-Prinsen 06-09-1936 04-10-2019 83 jaar
 - Els van Alst-Berendsen 15-02-1945 08-10-2019 74 jaar
         
         

 

 

Periode 01-01-2019 t/m

31/12/2019

Naam

Geboorte datum Overleden op Leeftijd
  Wilma Minten 10-07-1951 11-02-2019 67 jaar
  Annie Veen-Reimer 01-12-1938 15-02-2019 80 jaar
 - Gerrit Ubbink 11-10-1941 19-02-2019 77 jaar
  Eddy Böhm 01-12-1939 28-02-2019 79 jaar
  Maria Waalders-Beckers 20-03-1930 01-05-2019 89 jaar
  Iet Klerx 21-12-1933 03-05-2019 85 jaar
 - Henk Lurvink 15-07-1933  13-05-2019 85 jaar
 - Christien ter Bogt-Derksen  01-07-1949 13-05-2019 69 jaar
 - Hermien Daniëls-Betting 17-09-1949 27-07-2019  69 jaar 
 - Dhr. W. Overmaat 31-05-1928 aug. 2019  91 jaar
 -  Dhr. W. Wiltink 21-03-1931 06-08-2019  88 jaar
 - Bennie Wubbels 26-03-1944 14-08-2019 75 jaar
 - Theo ten Barge 22-11-1944 16-08-2019 74 jaar
  Harrie Bolwerk  13-04-1933 19-09-2019 86 jaar
 - Willy Schenk 05-10-1940 27-09-2019 78 jaar
 -  Hermie Knoefman 03-12-1964 02-10-2019 54 jaar
 - Tonnie Schaapveld 25-05-1952 05-10-2019 67 jaar
 - Lidy Meekes-Prinsen 06-09-1936 04-10-2019 83 jaar
 - Els van Alst-Berendsen  15-02-1945 08-10-2019 74 jaar
         
         

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus

Vieringen

November 2019
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30