A.s. zondag 18 november worden er twee kinderen gedoopt tijdens de Eucharistieviering. Wilt U dit meebeleven kom naar deze Eucharisiteviering met pastoor den Hartog in de St. Helenakerk, Aalten. De viering begint zoals gewoonlijk om 9.30 uur.
U bent hartelijk welkom.

 

 

  

Op 11 november, de dag van Sint Maarten werd er in de St. Helena kerk gevierd met lampionnetjes, pompoenen en beelden van St. Maarten op scherm.

Hans de Graaf was de voorganger en Klavertje 4, m.m.v. de organist van het herenkoor, droegen muzikaal en vocaal bij aan de viering. Klavertje 4 maakte een doorstart met dirigente Anita en de zang van de dames Trezia en Cindy. Dames hiervoor onze hartelijke dank. Jullie maken veel mensen blij met deze doorstart van het kinderkoor en samen gaan jullie werken aan een nieuw repertoire met mooie liedjes en uitbereiding van het koor met meer kinderen. Goed nieuws voor onze geloofsgemeenschap.

In de viering toonde Hans de Graaf het zwaard van St. Martinus. Het zwaard waarmee hij zijn mantel in tweeën sneed om hem te delen met een arme man. Deze arme man droeg bijna geen kleding in een koude periode, geen schoenen en had geen mantel om zich warm te houden. Sint Maarten droeg een grote rijke mantel, hij was soldaat in het leger van de Romeinen en kreeg medelijden met die arme man. Hij deed zijn mantel af, sneed hem met zijn zwaard in tweeën en deelde de helft aan de arme man, zodat ook hij geen kou hoefde te lijden.

Offeren, delen met elkaar, is bijzonder, vooral als je zelf bijna niets hebt en toch deelt, dan deel je met je hart en niet om gezien te worden. Dat is de echte barmhartigheid, zoals de oude vrouw uit het evangelie, zij offerde na het onderricht door Jezus. Zij was weduwe en bezat vrijwel niets, maar toch deelde zij van de paar penningen, die zij nog bezat. Jezus sprak tegen zijn leerlingen: "Allen wierpen iets van hun overvloed in de offerkist om gezien te worden, maar deze weduwe heeft het meest geofferd. Zij offerde uit haar armoede, uit barmhartigheid met heel haar hart." Later in een diepe droom zag St. Maarten Jezus. Jezus vertelde hem in die droom: "Wat je aan de armen hebt gegeven, heb je aan mij gegeven."

De kinderen zongen mooie en vrolijke liedjes, die pasten bij de viering van St. Maarten en kregen een compliment van Hans de Graaf en een applaus van de aanwezigen.

 

 

 

Woensdagmorgen 7 november kwamen de kinderen van groep 3 en 4 van de St.Jozefschool naar de kerk om Sint Maarten te vieren. Ze brachten mooie lichtjes mee. Hartverwarmend al die mooie stralende lichtjes, als symboliek voor St. Maarten. Pastor Carla Roetgerink begeleidde hen, zij had een mooie rode mantel gemaakt en vertelde hen het verhaal over de mantel van Sint Maarten, die hij deelde met een arme man, die bijna geen kleding had en het heel koud had. Hij scheurde zijn mantel doormidden en gaf een deel van de mantel aan die arme man.

Op zondag 11 november is de herdenkingsdag van Sint Maarten.
De kinderen zongen samen met de pastor, de juf en meester het toepasselijke liedje: "11 november is de dag, dat mijn lichtje stralen mag."
Ook aan de H. Maria werd gedacht, bij haar werden kaarsjes aangestoken. Het werd een fijne morgen, waarbij kinderen genoten.

Met gebeden en het aansteken van een kaars voor de overledene hebben velen zich ingespannen om de dierbaren te gedenken. Een sfeervolle en troostrijke  viering welke d.m.v. zang, lezingen en een overweging rust probeerde te brengen bij het verdriet om het verliezen van een medemens. 

 

 

 

 

Jao, Jao, is un antwoad dat um un betjen bedenktied vrög. In de tweespraoke tussen Hans de Graaf en Jan Willem Hengeveld in de dialectdienst van afgelop'n zondag wazzen d’r  verschiedene van zökke momenten. Waor ’t umme ging dat kó’j hieronder leazen,   

----Van tön af an hökten der verschiedene van ziene leerlingen
af en trokken neet meer met Um met.

Tön vroog Jezus an de twaalf: 'Wol i'j lever ook neet votgaon ?'Simon
Petrus zei daarop: 'Heer, waar zólle w'j dan motten hengoan? I'j
spreakt joo woarde dee eeuwig leaven geft, En w'j hebt e- gleufd en
w'j bunt ook gewaar e-wordene dat I'j God zienen Heiligen bunt'. ---

De geleuvigen antwoarden o.a.met het volgende leed:

“Zolang 't leu göf op de aerde 

Zolang de welt nog vruchte göf
Zolang bun I'j van uns de Vader.

W'j dankt Ow noo veur al wat laeft.”  

 

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger

Vieringen

November 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30