Berichtgeving omtrent corona

Vanaf 1 juli kunt u zich  aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding. Verder kunt u zich telefonisch aanmelden via T: 06 8260 4863. De derde mogelijkheid is om u voor de aanvang van de viering te melden en te registreren bij de kerk.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

De uitzending van de vieringen in Lichtenvoorde en Groenlo is te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

 

 

Hét thema van onze dankdienst voor de oogst op zondag 20 september 2020. Onze aarde een groot wonder, een schepping van God. Deze aarde lijkt op drift te zijn door blind gedrag van ons mensen. De vruchten, het brood, dezer aarde dienen gedeeld te worden. Vandaag hebben we God bedankt voor deze vruchten der aarde én dat we nog kunnen delen met hen die minder hebben. Het altaar was versierd met brood en bloemen.

 "Kijk naar deze versiering, wat een rijkdom. Dit alles is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Er is nog veel honger en armoede op deze aarde. Dank u moeder aarde, dat u nog vruchten voortbrengt. Het wonder van zaaien/poten/bloeien en groeien en dan te kunnen oogsten laten we er zorgvuldig mee omgaan en dankbaar zijn." Dát was onze intentie van deze viering vandaag. "Het gebruik van de voedselbank neemt toe en dat is verontrustend in deze weelderige tijd, waarin wij nu leven. Delen met elkaar wordt vermenigvuldigen en brengt vreugde voor allen." Dit waren de mooie woorden van voorganger Hans de Graaf.
Het werd i.v.m. de corona-periode een eenvoudige viering waarin de voorganger ons op het hart drukte te leven niet alleen voor onszelf, maar te delen met anderen. De communie uitreiking is nog steeds niet mogelijk, maar sterkt ons verlangen naar het delen van het 'Heilig brood'. Er werden mooie liederen ten gehore gebracht via een CD opname met de teksten op scherm, maar meezingen mocht helaas nog niet. We luisterden naar mooie liederen, o.a. naar het lied 'Ecce Panis Angelorum', 'Looft God in zijn heiligdom' en 'Het brood in de aarde gevonden' Zeer toepasselijke liederen bij het thema: 'dankbaar zijn voor de vruchten der aarde'.
Ook Maria werd niet vergeten in de viering, we richten ons tot haar met het lied: 'God groet u zuiv're bloeme'. Als slotlied was gekozen voor de vrede met het lied: 'Kom laat ons opgaan naar de berg, waar God de vrede leert'
Een mooie afsluiting van de viering. En na deze themaviering was er een gezamenlijk koffiedrinken met iets lekkers en even napraten.

 

 

krijgen we deze enorme vrachtwagen nog vol? Maar, om 18.00 uur waren Jan, Piet, Tonnie, Frans, Dick, Fenny, Natan, René, Erwin, Femke, Jan-Willem. ter plekke. Zij zorgden dat de voorgepakte spullen door de kooiaap konden worden opgepikt en dat de loze ruimten werden gevuld met zakken en dozen vol kleding. Om 23.00 uur reed de vrachtwagen richting Roemenië en over een paar dagen kan Roberto, onze partner daar, zich gelukkig prijzen dat er eindelijk weer goederen verkocht kunnen worden in zijn winkeltje. Met het opgebrachte geld worden vervolgens weer diaconale dingen gedaan. Thuiszorg, tafeltje dekje, maar ook bijspringen als het hier en daar even nodig is.  Ook voor ons een zorg minder. Het grote aanbod van kleding, huisraad, enz. gaf echt problemen. Een overvol magazijn. Gelukkig is er weer een beetje ruimte maar nog zeker één vrachtwagen hebben we nog in voorraad. Alle gulle gevers  en ook alle vrijwilligers bij het laden, dank. Super!

-- Vanwege het toelaten van activiteiten in de tijd van corona is de beheercommissie aan het overleggen wat er kan en nog niet kan met het oog op vieren en samenkomen. Er wordt contact gehouden met het parochiebestuur en het pastores team.

 

-- Een al jaren slepend conflict over geluidsoverlast door het slaan van de uren door de kerkklok heeft er nu toe geleid dat we in overleg met het bestuur en gemeente hebben besloten om het mechaniek van het  slaan van het uren uit te schakelen. Het luiden van de klokken als oproep voor een eredienst en andere tradities zoals overluiden en herdenking van de overledenen tijdens de 4 mei viering zal niet gewijzigd worden. 

 

-- Het aantal weekenddiensten in onze kerk zal naar verluidt in het komende kalenderjaar verminderen. De bezetting van het pastores team en het aantal parochianen dat deelneemt aan de diensten is daar mede aanleiding toe.

 Nu er tijdelijk geen producten meer in de voedselbank-kast in de kerk gebracht kunnen worden is daar een oplossing voor gevonden. Namelijk: in de Maria kapel. Daar staat een mand waarin de producten achtergelaten kunnen worden. Deze mand wordt iedere dag gecontroleerd en een vrijwilliger brengt ze naar de voedselbank-kast in de Zuiderkerk (het centrale verzamelpunt).
Alle houdbare producten zijn welkom, maar we denken om vanaf de maand juni - het systeem van geloofsgemeenschap Winterswijk te volgen - door iedere maand in het parochieblad ‘SintLudgernu.nl’ aan te geven om aan een bepaald artikel de voorkeur te geven. Dat kan de ene keer koffie zijn de volgende keer iets anders. Deze maand juni graag een pot jam.
Het is voor de voedselbank-vrijwilligers, die de tassen vullen eenvoudiger, want de vraag bij het aanbod van veel verschillende producten is vaak, wie geef je wat?
Dank voor uw begrip, medewerking en gaven, juist in deze moeilijke tijd.
P.C.I. r.k. geloofsgemeenschap St. Helena, Aalten.

 

 

Tijdens de Corona-crisis tijd blijft de Mariakapel gewoon dagelijks geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur.

 

 

 

 

 

  

 

Het secretariaat is alleen op vrijdagmorgen geopend van 9.00 uur tot +/- 11.00 uur.
De kerk zelf is gesloten.

 

 

Wilt u producten brengen voor de voedselbank-kast, dan kan dat. Er staat in de Mariakapel een mand klaar, waar u ze in kunt leggen.
Dagelijks wordt die mand gecontroleerd en worden de producten door de Caritas opgehaald. Dank u voor de medewerking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen