Een afdeling van Caritas Aalten is, de vrouwen van de bezoekersgroep. Zij bezoeken oudere of eenzame mensen en dat doen zij al vele jaren en met veel plezier.
Een van hen, Claire Amkreutz, vierde op de jaarlijke vergadering, woensdag 13 november, haar 35-jarig jubileum als lid van deze bezoekersgroep.
Zij deed dit door 35 jaar lang mensen, oude mensen, zoals 80 jarigen en 80+ jarigen meerdere keren per jaar te bezoeken. Ook aan eenzame mensen in de groep ouderen schonk zij de aandacht, die deze mensen verdiend hebben. De vrouwen van de bezoekersgroep zijn belangrijke vrijwilligers, die deze mensen bezoeken op hun verjaardag en belangrijke feestdagen als Kerst en Pasen. Onze hartelijke dank hiervoor aan Claire en alle andere dames die zich hiervoor inzetten.

 

                      

                             

De viering op zondag 10 november met veel pompoenen en lampionnen. De kinderen van 'Klavertje Vier' zong hun mooiste liedjes, die goed bij de Sint Maartenviering pasten.

Ze hadden veel werk gemaakt van de uitgeholde pompoenen, er lichtjes ingehangen en zo kwamen ze stralend met licht de viering binnen.

...een maand van herdenking en bezinning.
We beginnen al op 1 november tijdens het hoogfeest van 'Allerheiligen' al onze heiligen te herdenken en te eren.

 

Op 2 november, 'Allerzielen', herdenken we al onze dierbaren, die tijdens  ons leven overleden zijn. We doen dit in bijzondere vieringen waarin nabestaanden uitgenodigd worden en kaarsjes aan steken bij het kruisje van hun overleden familieleden. Hun namen worden in deze viering genoemd, hetgeen een bijzondere dimensie aan de viering geeft. Op zaterdagavond om 19.00 uur herdenken we de overledenen in onze geloofsgemeenschap, van het afgelopen jaar, in de 'Allerzielenviering' in onze St. Helenakerk te Aalten met als voorganger Hans de Graaf.

Vaak begint ook in de maand november de 'Advent'. De periode van voorbereiding op kerst. Het feest van de geboorte van Jezus op Kerstmis.

Deze periode van voorbereiding is een periode van bezinning. Wat betekent voor ons de geboorte van Jezus, wat betekent het Christelijke geloof voor ons? Stil staan bij wat je werkelijk gelooft. Voor ieder zal dat anders zijn. Bezinning, stil staan bij het doel in je leven. Bezinning, of retraite – je terugtrekken -, is een manier om je geestelijk leven te verdiepen, je christelijke geloofsleven inhoud te geven. Een mens leeft immers niet op brood alleen. Misschien ben je in naam katholiek, maar wat betekent dat? Ook daar gaat een goede bezinning over.

Een bezinning biedt je de kans rustig enkele essentiële zaken in het leven te overwegen: wie ben je, hoe verhoud je je tot andere mensen, welke plaats neemt geloof, jouw geloof, God in, in je leven? Bezinning kan heel bezielend werken als je er voor openstaat

 

 

    

Sint Helena langs de grens. De kerken van Barlo en Hemden net aan de overkant van de Duitse grens zijn Helenakerken. Ook de r.k. kerk in Aalten draagt die naam. Helena, moeder van Keizer Constantijn, was de pelgrim die in het heilig land de restanten terugvond van het kruis waaraan Christus gestorven zou zijn. Aalten is steeds verbonden geweest met Helena. Ook de oude kerk aan de Markt draagt haar naam. Op een van de muren is de adellijke vrouw zelfs afgebeeld met een kruis in haar armen.
Na de reformatie werd net over de grens in 1675 bij Hemden een kapel gebouwd voor de katholieken van Aalten en Bredevoort. Er was geen vrijheid van godsdienst en de kapel was een toevluchtsoord. Elke zondag liepen de gelovigen over de Bodendijk en de Veenhuisweg naar de Kruiskapel. Die naam herinnerde ook aan St. Helena.
Vanaf 1798 kregen de Bredevoorters en vanaf 1799 de Aaltenaren weer het recht om een eigen kerk te bouwen.. De Hemdener Kruiskapel, voor katholieken uit Aalten en Bredevoort opgericht, was eigenlijk overbodig geworden. Op verzoek van het Duitse Barlo werd in 1821 de Kruiskapel-parochie in deze grensplaats voortgezet.
Elk jaar rond 14 september komen Nederlands en Duitse gelovigen van de Helenageloofsgemeenschappen samen op de plek van de voormalige Kruiskapel. Het is de feestdag van de Kruisverheffing en tevens de herinnering aan de kapel en St. Helena.

 

Kinderkoor Klavertje Vier zoekt nieuw leden. Jonge kinderen die graag zingen, voor meer informatie kijk bij 'lees meer'.

 

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus

Vieringen

November 2019
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30