Logo Parochie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

r.-k. Parochie Sint Ludger

SintLudgernu.nl | elke dag open

 

LICHTENVOORDE - In oktober gaat er opnieuw een Alphacursus van start in Oost Gelre. Marc Wolterink heeft vorig jaar met de cursus meegedaan en heeft daarna besloten mee te doen in het Alphateam. We spreken met Marc in zijn huiskamer.

Ik ben in het dagelijks leven docent plantenteelt en groenvoorziening op AOC-Oost in Twello. De mensen in Lichtenvoorde zullen mij meer kennen als een vrijwilliger van de kerk. Ik ben acoliet in de RK parochie en lector. Als kind heb ik het hele gebeuren altijd interessant gevonden. Daar deed je gewoon aan mee. Voor mij is de liturgie in de kerk een ontmoeting met Jezus. Maar geloven is niet alleen wat er in de kerk gebeurt. Het moet in het dagelijkse leven gebeuren. Als actieve kerkganger denk ik dat kerken minder in zichzelf gekeerd en meer naar buiten gericht en anders kerk kunnen zijn. Maar hoe dat proces zal gaan, dat vind ik zelf ook spannend.

Mijn interesse in Alpha werd gewekt toen een medereiziger naar Taizé (oecumenisch klooster in Frankrijk) mij daarover vertelde. Ook een collega op school had ervaring met de Alphacursus. Dat wekte mijn interesse. Sowieso boeit het gesprek met elkaar over wat je beweegt en waar je warm voor loopt mij. Daarom ben ik vorig jaar met de cursus mee gaan doen en het is me zo bevallen dat ik me er ook graag voor wil inzetten. De cursus is een laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te zijn. Ik merk dat veel mensen geïnteresseerd zijn in het hogere. Mijn leerlingen weten ook dat ik ben te verleiden tot een gesprek daarover en ze weten me af te leiden van de lesstof. In zulke gesprekken gaat het niet over de leer, maar over hoe ik de dingen beleef en hoe anderen het beleven. 

Verbazing

Wat mij verbaast, is dat de het verhaal van Jezus bijna 2000 jaar actueel werd gevonden. Pas een tiental jaren wordt het verhaal als achterhaald beschouwd. Ik vind het boeiend om te horen hoe mensen daarover denken. Er is een beeld dat je van het geloof niet veel mag. Maar Jezus was er niet op uit het leven van mensen in te perken maar rijker te maken. En dat rijke is er onder andere wanneer de mens naast je belangrijk is. Als je met elkaar in verbinding bent. Het gesprek over geloven stimuleert me en inspireert me en het is een prima manier om met elkaar verbonden te zijn.

De Alphacursus start op 4 oktober met een introductieavond, daarna volgen er nog 10 avonden. Een cursusavond start met een gezamenlijke maaltijd waarna de bespreking van het onderwerp volgt. De cursus wordt georganiseerd door de St. Paulusparochie in Groenlo en geloofsgemeenschap LICHT.

De allereerste dierendag vond plaats op 4 oktober 1930. Een jaar eerder was tijdens een internationaal congres van de dierenbescherming die datum uitgeroepen tot werelddierendag om aandacht te vragen voor het welzijn van dieren. De keus viel op 4 oktober omdat het ook de gedenkdag is van Sint Franciscus van Assisi. De heilige die bekend staat om zijn grote respect voor al het leven en dat van dieren in het bijzonder. Wat was Franciscus voor iemand en waarom werd hij heilig verklaard?

 

Fransmannetje

Giovanni Francesco Bernardone komt ter wereld in 1182 in Assisi, een plaatsje in de Italiaanse landstreek UmbriС. Zijn vader is een rijke lakenkoopman. Omdat zijn vader veel handel drijft in Frankrijk en daar op het moment van Giovanni’s geboorte ook verblijft, noemt hij zijn zoon Francesco; Fransmannetje. Francesco is een levenslustige jongen. Hij groeit op in welvaart. Tijdens zijn jeugd heeft hij de ambitie om ridder te worden. Wanneer er oorlog uitbreekt tussen Assisi en Perugia trekt hij ten strijde. Tijdens deze strijdt wordt Francesco gevangen genomen. Pas een jaar later komt hij vrij, nadat zijn vader een flink bedrag aan losgeld heeft betaald. Ziek en verzwakt keert hij terug naar zijn geboortestad.

Opnieuw is paus Franciscus er in geslaagd de Kerk en de wereld te verbazen. In april verscheen de pauselijke exhortatie ‘Amoris laetitia’: ‘De vreugde van de liefde’. Het is de pauselijke reactie op twee bisschoppensynodes over gezin en familie die de afgelopen jaren in Rome zijn gehouden. Onderdeel van die synodes was een wereldwijd verzoek om te reageren op een aantal vragen en stellingen. Van die mogelijkheid is volop gebruik gemaakt. Er is nog geen Nederlandse vertaling, dus moeten we ons nog even behelpen met samenvattingen of een Engelse uitgave. 

Hoe bid je een rozenkrans? De rozenkrans bestaat uit 4 rozenhoedjes. Een rozenhoedje is één keer de hele ketting bidden. Als je de hele rozenkrans wilt bidden, bid je dus 4x de ketting rond. Bij ieder ‘tientje’ van de rozenkrans overdenk je een ‘geheim’. Deze geheimen zijn momenten uit het leven van Jezus en Maria waarop Gods genade zichtbaar wordt.

Van oudsher zijn de geheimen ingedeeld in drie soorten: de blijde geheimen, de droevige geheimen, en de glorievolle geheimen. Paus Johannes Paulus II heeft hieraan nog een vierde soort toegevoegd, de lichtende geheimen, die gaan over het openbare leven van Jezus. 

Vieringen

September 2018
M D W D V Z Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Activiteiten

September 2018
M D W D V Z Z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30