Logo Parochie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

r.-k. Parochie Sint Ludger

SintLudgernu.nl | elke dag open

 

Wij hoorden het: ‘pastoor Casper Pikkemaat vertrekt op 1 november naar Tubbergen. Hij heeft deze benoeming in gehoorzaamheid moeten aanvaarden’. Zo is het nu eenmaal georganiseerd in onze kerk. De bisschop beslist uiteindelijk, maar raadpleegt wel zijn naaste medewerkers en heeft ook met onze pastoor gesproken. Als bestuur waren wij net zo onaangenaam verrast als u. Hoe moest het nu verder? Was er een opvolger? 

 

Gesprek met het bisdom 

Door het bestuur is direct contact opgenomen met het bisdom. Op 5 september, drie dagen na het bekend worden van het vertrek, zaten wij al rond de tafel. Aanwezig waren het bestuur, onze pastores en van het aartsbisdom Utrecht vicaris H. Pauw en de heer H. Bisseling, naaste medewerker inzake het personeel. Als bestuur hebben wij duidelijk onze mening geventileerd. In de wetenschap dat de benoeming van onze pastoor in Tubbergen onherroepelijk was, werd naar voren gebracht dat er grote zorg was over de continuХteit in onze parochie. Hoe moest het nu verder met de vieringen, de contacten met werkgroepen en de bediening van de sacramenten. Een parochie zonder het gezicht van een pastoor is niet voor te stellen. Ook brachten wij naar voren dat het bestuur een verantwoordelijkheid heeft naar alle vrijwilligers. Zonder deze konden wij de kerken wel sluiten. Het zou het bisdom sieren om bij een dergelijke belangrijke ingreep het parochiebestuur in een vroeg stadium in vertrouwen te informeren. Het gesprek verliep scherp, maar met wederzijds een positieve instelling.

Eerste afspraak met vicaris Pauw en actueel nieuws

 

Het gesprek op 5 september leverde nog geen afgerond plaatje op. Wel werd het volgende afgesproken: vicaris H. Pauw zal vanaf 1 november 2016 tot medio 2017 zoveel als mogelijk de sacramentele en pastorale werkzaamheden van pastoor Casper Pikkemaat in onze parochie St.-Ludger overnemen. Daarvoor zijn wij hem zeer erkentelijk. Vicaris Pauw is geen onbekende. Op diverse locaties in onze parochie was hij voorganger in de H. eucharistie. Komt er dan medio 2017 een nieuwe pastoor? Een parochie heeft een pastoor nodig. Een pastoor is tevens de voorzitter van het bestuur. Kerkjuridisch is dat zo en vastgelegd in het reglement van de parochiebesturen. Nog eens: bij het verschijnen van dit nummer van ons parochieblad zal er duidelijkheid zijn. 

 

Ontwikkelingen in onze kerk en in ons bisdom: vrees of een open geest? 

Als men de berichten over onze kerk goed volgt, kan men weten dat er een tekort is aan priesters en pastorale werkers. Ons bisdom Utrecht met zo’n 50 parochies kan in de nabije toekomst, maar eigenlijk nu al, de vacatures nauwelijks invullen. Dat is de feitelijke situatie. Het is zeer wel mogelijk dat er een weg ingeslagen moet worden naar nog grotere parochies. Buurtparochies komen dan in beeld. Moeten wij daar bang voor zijn? Het parochiebestuur ziet een dergelijk ontwikkeling met een open blik. Het beeld van onze kerk krijgt immers allereerst haar gezicht op plaatselijk, lokaal niveau. Met ondersteuning naar vermogen door gedreven pastores zal de plaatselijke geloofsgemeenschap enige vitaliteit moeten laten zien. Daarvoor zijn gedreven vrijwilligers nodig die de toren van hun dorpskerk hoog willen houden, omdat er vanonder die toren een boodschap gaat van heil en zegen. Maar natuurlijk, van deze vrijwilligers is niet van alles en nog wat te vragen en het werven van vrijwilligers staat onder druk. Allemaal waar! Maar er waren tijden dat kerk en geloof onder nog meer druk stonden. Ook toen waren er mensen, soms een handjevol, die ter plaatse het geloof levend hielden. Een gedreven priester bemoedigde hen. Ons land was een missieland en is dat weer. Laten wij dat onderkennen en met een open blik doen wat wij kunnen. Het geloof gaat niet verloren.

Het parochiebestuur

Sinds in 2012 het Pastoraal beleidsplan van parochie Sint Ludger in werking trad, is er veel gebeurd. Niet alleen waren er veranderingen in de samenstelling en de grootte van het team, ook in de situatie in de verschillende locaties is er het nodige gewijzigd. Dat leidde tot aanpassingen van het beleid in 2014 en opnieuw in 2016.

Het parochiebestuur in afgeslankte samenstelling zit niet stil. Er zijn verschillende zaken die op de vergadertafel lagen en liggen. Bijvoorbeeld: hoe besturen wij nu? Om maar twee uitersten te noemen: doen we dat sterk centraal vanuit het bestuur gedacht of volledig decentraal, dus met volledige bevoegdheden van de plaatselijke locatieraden met een bestuur als een soort toezichthouder?

Dit artikel is geschreven toen de temperaturen fluctueerden, soms naar grote hoogte stegen en veel parochianen aanstalten maken om op vakantie te gaan óf er al van terugkwamen. Wij hebben gemeend om een korte update te geven van de bestuurlijke stand van zaken.

Het afgelopen halve jaar is vrij bewogen geweest aan de bestuurlijke kant van onze parochie Sint Ludger. Aan het begin van dit jaar hebben de voormalige leden van het parochiebestuur hun portefeuilles ter beschikking gesteld. Dit is voor de betrokkenen een vrij intensieve periode ge­weest. Langs deze weg lijkt het ons daarom ook gepast om hen nogmaals te danken voor de in­zet in de afgelopen jaren.

Vieringen

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Activiteiten

Juli 2018
M D W D V Z Z
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31