Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
 Parochie Sint Ludger

Zaterdag         6 jan.                          Geen  viering in Vragender

Zondag            7 jan                           Afscheidsviering van Pastor H, Bresser

                                                           Te Lichtenvoorde

Tijd: 11.00 u   Verzorging:                Team

--------------------------------------------------------------

Zondag           21 jan.                        Eucharistieviering

Tijd: 9.30 u    Verzorging:                 Pastoor H de Jong
Koor:                          Geen koor 

Lectoren:        Mirjam

Collectanten: Wim te Molder en Raymond Gierkink


In de viering zal Femke van de  Wolfshaar worden gedoopt.

--------------------------------------------------------------

Zaterdag         3 febr.                         Woco viering

Tijd: 19.00 u  Verzorging:                 geloofsgemeenschap 
Koor:                          Geen

Lectoren:        Jan en Gerrie

Collectanten:Herman Wassink en Harrie Hegeman

 

-----------------------------------------------------------------

Zondag           18 febr .                      Woco viering

Tijd: 9.30 u    Verzorging:                 Past. J. Droste           
Koor:                          Gelegenheids koor  

Lectoren:        Elise

Collectanten:René en Henk Spijkers 

 

In elke viering wordt wel gebeden voor dierbare overledenen uit onze geloofsgemeenschap. Het aanvragen van deze misintenties kan op de maandagmorgen tijdens het spreekuur of via de mail. Nu blijkt het nog wel eens voor te komen dat mensen op het laatste moment nog een misintentie aanvragen. De leden van de pastoraatsgroep moeten dan extra hiervoor naar het parochiecentrum om dit goed te verwerken.  Dit geeft voor hen en de koster erg veel overlast. DRINGEND VERZOEK van onze kant om misintenties ruimschoots op tijd door te geven, zodat ze ook op het kerkblaadje vermeld kunnen worden. Lukt dit niet, dan graag op de maandagmorgen op het parochiecentrum doorgeven.

 

 

Vieringen

Januari 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Activiteiten

Januari 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31