Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
 Parochie Sint Ludger

Om 18.30 werden we ontvangen in de kerk in Vragender met koffie en gevelkoek. In een korte inleiding legde Pastor Jos Droste ons uit wat de achtergrond en het thema van deze avondwandeling is. Rond deze tijd is een groot deel van de oogst van het land binnengehaald en is het een goed moment om stil te staan bij het voedsel, dat de aarde ons elk jaar verschaft. Tevens is het goed om eens stil te staan hoe kwetsbaar en afhankelijk wij zijn van de grillen van de natuur. Immers natuurrampen als droogte, overstromingen en tropische wervelstormen brengen vele tientallen miljoenen mensen jaarlijks op de vlucht.

 

Om te zien, hoe het graan wordt verwerkt tot meel voor ons dagelijks brood, zijn we vervolgens richting de korenmolen van Gunnewick gegaan. Daar gaven molenaar Henk, José en Maria ons een uitgebreide toelichting hoe het graan vermalen wordt tot meel en welke graansoorten er allemaal verwerkt worden. Tevens vertelde hij ons dat het meel voor de broodjes, die de KLM verstrekt aan zijn passagiers, uit Vragender afkomstig is. Daarna kregen we een prachtig panorama vanaf de stelling van de molen te zien.

 

Na de bezichtiging van de molen zijn we gelopen naar de ruïne van de 15e eeuwse St. Jacobskapel. Daar kregen we een korte toelichting over de historische feiten. Naast deze geschiedsbeschrijving blijkt er nog een andere versie te bestaan. Een medewandelaar legde ons uit, dat volgens de overlevering van pater Reinders van Vragender, de kapel tijdens de grote zondvloed geraakt is door de kiel van de ark van Noach, die op deze plaats over de ondergelopen ruïne is gevaren en daarbij de kerk beschadigd heeft. Een interessante verklaring voor waarom de ruïne er zo uitziet als hij er nu bijstaat.

 

Hierna zijn we, voorzien van (lichtgevende) hesjes en zaklampen, bij een invallende duisternis, vertrokken in de richting van de Biezenplas aan de Vragenderweg. Daar aangekomen, zijn we verder in stilte gelopen langs de Weyenborgerdijk naar het kruisbeeld aan de Heelweg. Daar hebben we even stilgestaan en een kaars opgestoken. Pastor Ronald den Hartog is ons voorgegaan in een kort gebed.

We zijn vervolgens teruggekeerd naar Vragender en ter afsluiting van de wandeling hebben we een hapje en een drankje genomen in de rondwoning van de speeltuin. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde avondwandeling met zeker 50 deelnemers.

Van deze kant willen we graag alle vrijwilligers bedanken, die deze wandeling mede mogelijk hebben gemaakt.  Een bijzonder woord van dank willen we geven aan de firma Gunnewick voor de gastvrije rondleiding in de molen. Daarnaast willen we graag de speeltuinvereniging danken voor het beschikbaar stellen van de rondwoning en Renata en Jan voor het beschikbaar stellen van de hesjes.

 

       

 

       

 

 

     

 

       

 

 

 

Op zondag 15 oktober om 9.30 uur verzorgd vicaris H. Pauw de viering in onze kerk. Dit zal de laatste viering zijn die hij als waarnemend pastoor in onze gemeenschap zal verzorgen. Onze hartelijke dank voor de goede en fijne samenwerking. 

In overleg met diaken Ronald den Hartog is afgesproken, dat op diezelfde zondagmorgen de inwoners van Vragender  nader met hem kennis kunnen  maken.

Hij zal de vicaris in de viering assisteren. Samen zullen we bidden en zingen en zijn preek aanhoren.

Als de tijd het toelaat, zullen zij de parochianen even kort de hand te schudden. 

Om 11 uur zijn er alweer andere verplichtingen.
Wij hopen dat veel leden van onze geloofgemeenschap deze viering zullen bijwonen. Dit als een welkom aan onze nieuwe inwoner en  bewoner van onze pastorie.

 

Ieder jaar tijdens de parochievergadering krijgt een vrijwilliger  van Vragender de paaskaars overhandigd. Dit jaar gaat de paaskaars na Bernard Ottink.
Bernard is in 1963 lid geworden van het (toen nog) Herenkoor. Later is het Dames en Herenkoor geworden. Op het laatst kwamen de leden op leeftijd en werd het koor opgeheven. Ruim een jaar hadden we in Vragender geen koor meer. Dit tot groot verdriet van vele.
Toen ontstond er een koortje met aanvulling van ONA koor om bij Uitvaartvieringen te zingen. Daar deed ook Bernard aan mee.
Maar nu hij bijna 90 jaar. Is het goed  geweest  Zo brachten Angelo Ribbers en Bernard Lageschaar hem de mooie paaskaars aan huis waar hij van moge genieten. 

Bernard bedankt voor de vele jaren zang in onze kerk.

 

 

 

Casper bedankt voor 6 mooie jaren in Vragender.
Veel succes in Uw nieuwe Parochie in Tubbergen.

Vieringen

November 2017
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Activiteiten

November 2017
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30