Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
 Parochie Sint Ludger

Overledenen 01-11-2017 t/m 31-10-2018 en het jaar 2018:

 

Maand februari 2018:

 

Stien Aversteeg-Betting † 15-02-2018 in de leeftijd van 74 jaar. Haar in memoriam: Stien werd geboren als Stien Betting op 29 mei 1943. Een lichtpuntje in de oorlogsjaren. Ze woonde bij het gezin aan de Parallelweg, maar na een bombardement was alles weg. Ook Stien lag onder het zand van de schuilkelder. Fijne jaren beleefde ze na verhuizing van het gezin naar de Trompstraat. Na de lagere school en de huishoudschool ging ze aan het werk en al snel leerde ze haar man Frans Aversteeg kennen. Ze trouwden en eerst werd ingewoond bij het oudershuis van Frans, aan de Kemenaweg. Daar werd hun oudste zoon Benno geboren. Niet lang daarna vetrokken ze i.v.m. het werk van Frans naar de Roelendijk en daar werd dochter Angela geboren. Hun geluk kon niet op. Frans noemde het gekscherend 'het kleine huis op de prairie'. Ze waren bijna zelfsupportend met groente en fruit uit eigen tuin. Dochter Melanie diende zich aan en het gezin verhuisde naar de Bevrijding. Hier vierden ze hun 12,5 jarig huwelijk. Hier was het waar Stien een rode draad gaf door haar leven, de katholieke kerk. God onze vader en Jezus en Maria (Maria eigenlijk voorop), ze werd kosteres van de kerk. De kinderen vlogen uit en samen met Frans betrokken ze een huis van de kerk. Vele jaren bleef ze kosteres. Ze deed haar werk met volle overgave, met precisie op de achtergrond. Verdrietig was ze toen ze, door reuma en artrose, het werk niet meer aankon. De volgende verhuizing ging naar de Hare waar ze jaren met plezier heeft gewoond in een leuke buurt, volop genietend van de kleinkinderen en huisdieren, een andere rode draad in haar leven.
Na hett overlijden van Frans ging ze vol vertrouwen door. Echter Stien werd ziek, kanker. Na meerdere chemokuren waren haar hart en lichaam op. Al die tijd bleef ze een rotsvast geloof en vertrouwen in God en de kerk houden. Ze gaven haar het comfort de last te dragen en tot een einde te brengen. Overtuigd als ze was, dat ze kwam te zitten aan de tafel van God in de hemel, omringd door haar dierbaren, die haar zijn voorgegaan, in een wereld zonder ziekte, zonder pijn, zonder verdriet is Stien in de ochtend van 15 februari aangeschoven.
Na de afscheidviering in 'Berkenhove is haar lichaam gecremeerd in crematorium 'Berkenhove' op dinsdag 20 februari.

 

Cissie  Beckers † 04-02-2018 in de leeftijd van 92 jaar. Haar in memoriam: Cissie werd geboren als jongste in gezin Beckers te Bredevoort. Na haar schoolopleiding ging zij werken in een fabriek en een winkel. Door een ongelukkige val op school in Denekamp liep zij blijvend hersenletsel op en bleek niet bestand tegen overmatig hoge werkdruk en overgevoeligheid voor licht- en geluidsprikkels. Chronische pijn noopten haar thuis te blijven. Daar nam zij de zorg op zich voor haar vader, nadat moeder in 1949 overleden was. Het bleef niet bij zorg voor vader alleen, ook kleine kinderen werden door haar opgevangen, wanneer er in de thuissituatie aanleiding voor was. Zo werd er met diverse neefjes, nichtjes en andere kinderen uit Bredevoort gespeeld, gegeten en geslapen aan de Koppelstraat 18. Cissie nam alle tijd voor hen. Gezelligheid en geborgenheid waren voor haar belangrijker dan het huishouden. Ze haalde haar rijbewijs en kon zo met vader, haar zus Mia en diverse vriendinnen op stap. Het gaf haar vrijheid. Ze bezat een natuurlijke nieuwsgierigheid, naar hoe alles gemaakt wordt, omgaan met computers, wat groeit en bloeit daar, boekenbinden, werken met kralen en truien breien op de breimachine. Daarbij een scherpe kijk op de wereld, Zonnebloem en MOV, spitsvondige opmerkingen, veelal voorzien van humor, een ander het beste gunnen en om de vijf jaar uitgebreid de verjaardag vieren met iedereen: dat was typisch Cissie Beckers.
Er brak een nieuwe tijd voor haar aan toen haar zus en huisgenoot Mia overleed in 2005. Ondanks het gemis genoot zij van haar leven in haar huis aan de Hogestraat. Ze bleek heel goed in staat zichzelf te redden, ondersteund met huishoudelijke hulp en later professionele lichamelijke zorg. Voor haar familie was zij 'tante Cissie' en hebben zij goede en dankbare herinneringen aan haar. Op zondag 4 februari ging haar leven terug naar de Schepper. Haar lichaam is op zaterdag 10 februari na de uitvaartviering in de St. Helenakerk begraven op de r-k begraafplaats Berkenhove.

 

 

Maand januari 2018:

Riek Betting-Kumeling †29-01-2018 in de leeftijd van 94 jaar. Haar in memoriam: Riek Betting, weduwe van Willem Betting werd geboren op 28 februari 1923 in de Velswijk. 

Zij groeide op als oudste uit een gezin van 8 kinderen in Zeddam. Na de lagere school ging zij naar de meisjesschool. In de oorlog overleed haar vader op jonge leeftijd. Thuis hadden ze een postkantoor, dat kantoor heeft ze toen helpen waarnemen. Tijdens de oorlog werden bij haar thuis Duitsers ingekwartierd, dat waren bange tijden. Zij werd als jong meisje ook vaak naar verschillende postkantoren uitgezonden, als invalskracht en daar fietste ze dan naartoe.
Op een feestje leerde ze Willem Betting kennen. Vrij snel daarna zijn ze op 21 mei 1957 getrouwd, in de kerk van Zeddam. De volgende dag gaven ze nog een extra feest in Bredevoort voor de klanten en diegene die niet in staat waren om naar Zeddam te komen. Voor verschillende koorleden was dat een dag teveel, want die hadden het van de vorige dag nog zwaar te verduren.
In Bredevoort kwam Riek bij haar man op `t Zand te wonen, waar ook de zus van haar man, onze tante Mien, bij in woonde. Daar heeft ze de huishoudelijke taken van tante Mien overgenomen. Tante Mien ging toen meer in de winkel werken en dat was voor haar niet altijd een gemakkelijke tijd. Twee zonen werden uit hun huwelijk geboren. Haar eerste zoon Jos werd in 1962 geboren. Daarna hebben ze een nieuwe winkel gebouwd aan de Landstraat en zijn ze boven de winkel gaan wonen. Hun tweede zoon Marcel werd in 1966 geboren. Tien jaar later verhuisden het gezin naar de Kruittorenstraat, waar Riek met plezier heeft gewoond. Daar mocht ze graag tuinieren, want ze hield van fleurige bloemen in en om het huis. In 1991 is haar man Willem overleden. Riek ging graag op reis. Eerst met haar man en daarna alleen, maar ook met familie en bekenden. Vorig jaar is zij nog alleen een week naar Lunteren geweest.
Moeder heeft veel hobby`s gehad, zoals schilderen, handwerken, tuinieren, winkelen, met de auto erop uit, lekker eten koken, want dat kon ze als de beste. Ze probeerde graag nieuwe recepten uit. Ook zingen in het Dameskoor was voor haar belangrijk. Voor de Drie Kerken organiseerde moeder met plezier ook de uitjes en de kerstvieringen.
Doordat zij verschillende bestuursfuncties had en veel vrijwilligerswerk deed is zij Koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Op 76 jarige leeftijd werd moeder nog oma en gelukkig heeft zij alle 6 kleinkinderen mogen meemaken. Zij was er zeer trots op. Ze breide kindersokjes en was oppas- voorlees- en knutsel oma.
Ze was een moderne vrouw in haar opvattingen, die tot op het laatst overal in geïnteresseerd was. Ze las elke dag de krant, keek t.v. en wist wat zich in de wereld afspeelde. Ook had Riek altijd belangsteling voor de zaak en vroeg altijd hoe het op de zaak was en hoe het met de kleinkinderen ging.
Toen ze ouder werd wilde ze zo graag de regie over haar eigen leven houden, al was dat de laatste jaren niet gemakkelijk, omdat ze steeds meer afhankelijk werd van zorg.
De laatste 3 jaar van haar leven heeft ze op de 'Molenberg' in Groenlo en op 'Beth San' in Aalten gewoond.
Riek overleed op 29 januari 2018 in Aalten. Op 5 februari hebben wij haar, na de uitvaartviering, begeleid naar haar laatste rustplaats op de r-k begraafplaats te Bredevoort.

 

 

Maand december 2017:

 

Bennie Oostendorp †26 december 2017 in de leeftijd van 69 jaar. Zijn in memoriam: Aan ons zijn talenten gegeven. Ook aan Bennie. Ondanks enige beperkingen bezocht hij de plaatselijke lagere school. Het schoolleven was niet altijd gemakkelijk. Ook toen konden kinderen hard zijn tegen elkaar. Dat raakte Bennie diep. Zijn talenten werden echter ook gewaardeerd. Hij kon goed voorlezen en droeg kleine gedichten voor. Thuis was er een piano, waarop Bennie zijn muzikaliteit kon ontwikkelen. Dat was heel bijzonder in het Mariënvelde van die dagen.
De toekomst van hem lag elders. Hij woonde in verschillende tehuizen, verspreid over het land: Hollandse Rading, Hilversum en Sterkel, waar hij voor schoenmaker leerde. In de zomer van 1968 kwam hij weer in Mariënveld. Hij werkte toen o.a. bij Don Bosco. In 1983 verhuisde hij naar't Slaa in Aalten. In dit laatste dorp werd hij lid van het kerkkoor St. Caecilia. Trouw bezocht hij de repetities. Hij voelde zich helemaal opgenomen. In Aalten werkte hij bij de Marke. Een verhuizing naar de Cederhof volgde en op het laatst was de woonlocatie Patrimoniumstraat van Estinea zijn tehuis.
Bennie had bij alle wisselingen steeds behoefte aan contacten en geborgenheid. Hij verzond trouw kaarten voor kerst en nieuwjaar. Ook vanaf zijn vakantieadressen en hij belde. Hij kon het ijs breken met een speciale humor en met bijzondere uitspraken, die helemaal bij hem hoorden.
Bijzonder waren voor hem ook enkele vriendinnen. Een speciale band had hij met Hermien. Hij hield van de natuur en observeerde vogels. Zijn orgel bleef hij bespelen, ook toen de lichamelijke omstandigheden minder werden.
Muziekstukken van het koor nam hij mee naar huis. 'Ik kan niet autorijden, maar wel op een orgel spelen', zo relativeerde hij.
Bijzonder was ook zijn kennis van de tijd. De kalender had hij in zijn hoofd en de regelmaat van klokken en maanstanden hield hij bij. De tijd ontglipte hem echter. Een gevreesde ziekte had zijn longen aangetast. Broos was hij geworden. Op Tweede Kerstdag bij het eerste kwartier van de maan overleed hij, na een liefdevolle verzorging door Estinea, omringd door hen die hem lief waren. Bennie moge jij rusten in vrede. Zijn lichaam is op woensdag 3 januari 2018, na de afscheidsviering gecremeerd op crematorium 'Berkenhove'.

 

Mia Kascheck-Toebes † 22 december 2017 in de leeftijd van 74 jaar

 

Thom de Vries †18 december 2017 in de leeftijd van 28 jaar

 

Jan Tinnevelt  16 december 2017 in de leeftijd van 90 jaar. Zijn in memoriam: Nu 't rumoer rondom jou is verstomd - de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,- nu voel ik dat er 'n diepe stilte komt - en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.
En telkens weer zal ik je tegenkomen,- we zeggen veel te gauw:het is voorbij,- Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,- niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,- we zullen samen door het stille landschap gaan. - Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,- raak je mijn hart nog duidelijker aan. Toon Hermans

 

Maand november 2017:

 

Andre Schurink † 14 november 2017 in de leeftijd van 65 jaar

 

Theo Megens † 9 november 2017 in de leeftijd van 82 jaar  

 

 

Overledenen:

 

Periode 01-11-2017 t/m 31-10-2018:  

  Naam geboren overleden leeftijd
01 Theo Megens 26-02-1935 09-11-2017 82 jaar
02 Andre schurink 01-03-1952 14-11-2017 65 jaar
03 Jan Tinnevelt 14-08-1927 16-12-2017 90 jaar
04 Thom de vries 30-10-1989 18-12-2017 28 jaar
05 Mia Kascheck-Toebes 09-07-1943 22-12-2017 74 jaar
06 Bennie Oostendorp 20-08-1948 26-12-2017 69 jaar
         

 

Periode 01-01-2018 t/m 31-12-2018: 

   Naam geboren overleden leeftijd
 01 Riek Betting-Kumeling 28-02-1923 29-01-2018 94 jaar
 02 Cissie Beckers 20-06-1925 04-02-2018 92 jaar
 03 Stien Aversteeg-Betting 29-05-1943 15-02-2018 74 jaar
         
         
         
         
         
         

                             

Overledenen 2017:

Maand december 2017:

Bennie Oostendorp: †26 december 2017 in de leeftijd van 69 jaar. Zijn in memoriam: Aan ons zijn talenten gegeven. Ook aan Bennie. Ondanks enige beperkingen bezocht hij de plaatselijke lagere school. Het schoolleven was niet altijd gemakkelijk. Ook toen konden kinderen hard zijn tegen elkaar. Dat raakte Bennie diep. Zijn talenten werden echter ook gewaardeerd. Hij kon goed voorlezen en droeg kleine gedichten voor. Thuis was er een piano, waarop Bennie zijn muzikaliteit kon ontwikkelen. Dat was heel bijzonder in het Mariënvelde van die dagen.
De toekomst van hem lag elders. Hij woonde in verschillende tehuizen, verspreid over het land: Hollandse Rading, Hilversum en Sterkel, waar hij voor schoenmaker leerde. In de zomer van 1968 kwam hij weer in Mariënveld. Hij werkte toen o.a. bij Don Bosco. In 1983 verhuisde hij naar't Slaa in Aalten. In dit laatste dorp werd hij lid van het kerkkoor St. Caecilia. Trouw bezocht hij de repetities. Hij voelde zich helemaal opgenomen. In Aalten werkte hij bij de Marke. Een verhuizing naar de Cederhof volgde en op het laatst was de woonlocatie Patrimoniumstraat van Estinea zijn tehuis.
Bennie had bij alle wisselingen steeds behoefte aan contacten en geborgenheid. Hij verzond trouw kaarten voor kerst en nieuwjaar. Ook vanaf zijn vakantieadressen en hij belde. Hij kon het ijs breken met een speciale humor en met bijzondere uitspraken, die helemaal bij hem hoorden.
Bijzonder waren voor hem ook enkele vriendinnen. Een speciale band had hij met Hermien. Hij hield van de natuur en observeerde vogels. Zijn orgel bleef hij bespelen, ook toen de lichamelijke omstandigheden minder werden.
Muziekstukken van het koor nam hij mee naar huis. 'Ik kan niet autorijden, maar wel op een orgel spelen', zo relativeerde hij.
Bijzonder was ook zijn kennis van de tijd. De kalender had hij in zijn hoofd en de regelmaat van klokken en maanstanden hield hij bij. De tijd ontglipte hem echter. Een gevreesde ziekte had zijn longen aangetast. Broos was hij geworden. Op Tweede Kerstdag bij het eerste kwartier van de maan overleed hij, na een liefdevolle verzorging door Estinea, omringd door hen die hem lief waren. Bennie moge jij rusten in vrede. Zijn lichaam is op woensdag 3 januari 2018, na de afscheidsviering gecremeerd op crematorium 'Berkenhove'.

Thom de Vries †18 december 2017 in de leeftijd van 28 jaar

Jan Tinnevelt  16 december 2017 in de leeftijd van 90 jaar. Zijn in memoriam: Nu 't rumoer rondom jou is verstomd - de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,- nu voel ik dat er 'n diepe stilte komt - en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.
En telkens weer zal ik je tegenkomen,- we zeggen veel te gauw:het is voorbij,- Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,- niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,- we zullen samen door het stille landschap gaan. - Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,- raak je mijn hart nog duidelijker aan. Toon Hermans

 

Maand november 2017:

 

Andre Schurink † 14 november 2017 in de leeftijd van 65 jaar

 

Theo Megens † 9 november 2017 in de leeftijd van 82 jaar

 

Maand oktober 2017:

 

Simon Venneker † 24-10-2017 in de leeftijd van 80 jaar

 

Annie Aversteeg-Salemink † 19-10-2017 in de leeftijd van 87 jaar. Annie is geboren in Aalten, maar sinds de jaren 60, door meerdere verhuizingen, was zij niet meer woonachtig in Aalten. Zij wilde echter graag bij haar man Theo begraven worden op de r-k begraafplaats 'Berkenhove' in Aalten. Haar in memoriam: Annie is geboren in een gewoon gezin en zij is altijd eenvoudig gebleven. Het geluk van haar dierbaren stond voorop. Haar jonge jaren waren niet altijd gemakkelijk door de crisis- en de oorlogsjaren. Mooie tijden braken aan toen ze verpleegster werd, Theo Aversteeg leerde kennen en in 1956 zijn getrouwd. In 1959 werd zoon Paul geboren en in 1962 zoon Peter. Ze verhuisden van Aalten naar Ulft en later naar Arnhem. In 1974, de laatste verhuizing, naar Elden. Ook was er verdriet en geluk in de familie, verdriet door overlijden en scheiding, geluk door de geboorte van kleindochter Rozan in 2002. Ondertussen was het geheugen van Annie sinds ongeveer 2002 steeds verder achteruit gegaan. Toch bleef ze samen met Theo nog lang in Elden wonen todat Theo in 2013 ziek werd. Ook verloor ze haar zoon Paul in diezelfde periode, enkele maanden voordat haar man Theo stierf op 9 januari 2014. Sinds 2014 woonde ze in Hoofddorp vlakbij haar zoon en zijn gezin. Haar gezondheid bleef redelijk stabiel, wel heel vergeetachtig, maar toch tevreden. Ze mopperde nooit en toonde zelfs ook hier haar verzorgende kwaliteiten. Op 19 oktober overleed ze vrij plotseling aan een zware longontsteking. Op vrijdag 27 oktober is haar lichaam na de afscheidviering in de St. Helenakerk te Aalten begraven bij haar man op de r-k begraafplaats 'Berkenhove' te Aalten.  

 

Henk Schut † 06-10-2017 in de leeftijd van 70 jaar. Zijn in memoriam: Henk was de liefste papa, een dapper mens. Hij heeft zijn strijd gestreden en niemand van ons, alleen hji zelf weet wat hij heeft geleden. Al zijn pijnen zijn voorbij, je bent nu vrij. Rust zacht Henk. Henk overleed vrij plotseling, na een ziekteperiode. Zijn lichaam is op vrijdag 13 oktober gecremeerd na de afscheidplechtigheid in crematorium'Berkenhove'. 

 

Agnes Smit-Althof † 05-10-2017 in de leeftijd van 85 jaar. Haar in memoriam: Agnes groeide op in een gezin van vier kinderen, 2 zussen en 1 broer. Na de lagere school ging ze werken in gezinnen en een textielfabriek. Ze ontmoette Herman Smit en ze trouwden in 1958. In 1960 werd hun enige zoon, Frank, geboren.
Toen begon voor haar het leven vol zorg voor haar gezin en familieleden. Zo nam zij de zorg op zich voor moeder Smit en drie van haar zwagers Smit, waarbij Johan ruim 25 jaar deel uitmaakte van haar gezin. Ook de ouders Althof kregen de nodige zorg. Op 21 juli 1985 overleed haar grote liefde Herman. Het verlies bleef, maar ze pakte de draad van hert leven weer op.
De vele reizen naar Lourdes brachten haar veel bemoediging en troost. Tot het laatst was Lourdes iets speciaals in haar leven. De laatste maanden nam haar gezondheid snel af en haar onafhankelijkheid opgeven kostte haar veel moeite en verdriet. Haar verlangen naar Herman, om bij hem te zijn, werd groter. Agnes stond bekend als een hartelijke, zorgzame en lieve vrouw, waar de koffie altijd klaar stond. Op 5 oktober is zij in het bijzijn van haar naasten rustig ingeslapen en haar lichaam is op donderdag 12 oktober, na de uitvaartviering, bijgezet in het graf van haar man Herman op de r-k begraafplaats Berkenhove. 

Maand september 2017:

Bernard Aversteeg † 25-09-2017 in de leeftijd van 96 jaar. We hebben Bernard gekend als een muzikale man die zich jarenlang heeft ingezet als dirigent van enkele van onze kerkkoren. Waarvoor onze hartelijke dank.

 

Maria Bartholomeus-Lurvink † 19-09-2017 in de leeftijd van 85 jaar.  Haar in memoriam: Naar haar liefde voor haar man en haar twee dochters en kleinzoon, had ze één grote passie voor alles wat groeit en bloeit. Ook heeft ze veel plezier beleefd aan haar kat Miep. Haar wereld werd de laatste jaren steeds kleiner, maar gelukkig kon ze intens genieten van haar tuin. De vonk - is de vlam - de vlam is het vuur - samen zijn wij één - als de stenen -  van een muur. Het lichaam van Maria is op zaterdg 23 september na de uitvaartviering bijgezet in het graf van haar man  Frans, op het r-k  begraafplaats 'Berkenhove'.

Annie Klerx † 12-09-2017 in de leeftijd van 96 jaar. Haar in memoriam: Wat is mijn wereld wazig - wat wordt mijn wereld klein - ik kan mij niet herinneren - wie jullie allemaal zijn - soms zie ik iets bekends -  of voel ik wat vertrouwds - en is het weer heel even - net als vanouds. Het lichaam van Annie is op maandag 18 september gecremeerd in crematorium 'Berkenhove'.

 

 

Maand augustus 2017:

Elwira Wieggers-Kapalka † 21-08-2017 in de leeftijd van 62 jaar

Piet Wagener † 09-08-2017 in de leeftijd van 82 jaar. Zijn in memoriam: Piet Wagener is op 82 jarige leeftijd, na een bijna 55-jarig huwelijk met Truus Oberink, nog onverwachts overleden in verpleeghuis 'Pronsweide'. Daar is hij rustig ingeslapen. Piet verbleef er de laatste maanden van zijn leven, waar Truus hem elke dag bezocht, hem verzorgde en ondersteunde. Piet was zeer muzikaal en actief, even als zijn vader Peter en opa Piet. Meer dan 60 jaar was hij actief lid van de Aaltense Orkest Vereniging, van de Aladnakapel voor de vrolijke noot en voor het swingende deel speelde hij meer dan 50 jaar in de bigband 'Melody en Rhythum'. Vele uren speelde hij op zijn alt- en barriton saxofoon. De muziek heeft Piet en Truus bij elkaar gebracht. Ze hadden elkaar wel gezien, maar de watersnoodramp in 1953 bracht hen pas echt tot elkaar. Voor de verenigingen repareerde Piet ook alle instrumenten, waar hij ontzettend handig in was. Kon hij een instrument niet repareren, dan wist hij altijd wel een oplossing te vinden. Hij werkte bij Staalkat, daar was hij onderhoudsmonteur en voorzitter van de ondernemingsraad. Ook voor de familie was Piet een aanspreekpunt voor allerlei reparaties. Van naaimachines tot lampen tot kastjes, kranen en fietsen. Alom was hij een zeer geliefd en behulpzaam persoon, vader van het gezin en nestor van de familie, die altijd klaar stond voor een ander. Op dinsdag 15 augustus is zijn lichaam na de uitvaartviering begraven op begraafplaats 'Berkenhove'

Bennie Elschot † 07-08-2017 in de leeftijd van 91 jaar. Zijn in memoriam: Bennie werd geboren op 26 mei 1926 als tweede in een gezin van vijf kinderen. Door de tijd waarin hij opgroeide heeft hij geen gemakkelijke jeugd gehad. Zijn moeder overleed toen hij 16 jaar was en vanaf dat moment voelde hij zich verantwoordelijk voor zijn broers en zussen. Na de oorlog werd hij opgeroepen voor militaire dienst en moest als marinier naar het toenmalige Nederlands-Indië. Het was voor hem een traumatische ervaring, waar vrijwel nooit over gesproken werd. Na een tijdje ontmoette hij Dinie Smit en ze trouwden op 5 augustus 1954. Bennie was toen timmerman en werkmeester bij het werkvoorzieningsschap Hameland. Na zijn pensionering kwamen de vakantieuitjes in beeld met meestal als einddoel de Moezel. Hij kon toen meer tijd besteden aan zijn kinderen en kleinkinderen en hij stond altijd voor hen klaar. Ook was er meer tijd voor zijn hobby's, zoals biljarten tochten op de racefiets mooie tochten maken.
Enkele belangrijke gebceurtenissen in zijn leven zijn o.a. de bouw van de HBS in Aalten en de redding van een jongetje uit de slingebeek, hetgeen een diepe indruk op hem gemaakt heeft. Hij had een groot gevoel voor rechtvaardigheid, een grote liefde voor de natuur en een passie voor volksmuziek en schlagers. Zijn gezondheid was echter zo ver achteruit gegaan, dat thuis wonen geen optie meer was en hij verhuisde in 2014 naar een verpleegtehuis in Meddo. Toen de gezondheid van Dinie ook verslechterde deed zich de mogelijkheid voor om gezamenlijk naar een verzorgingstehuis te verhuizen. Helaas hebben ze niet meer dan 3 weken van elkaars nabijheid mogen genieten. Ondanks de goede zorgen en aandacht op 't Hesselink kwam hij steeds meer in zijn eigen wereld terecht. Op zijn eigenwijze was hij er dankbaar en tevreden. Zijn afscheid heeft in besloten kring plaats gevonden

 

 

Maand juni 2017:

Annie van Loon-Janssens † 07-06-2017 in de leeftijd  van 92 jaar. Haar in memoriam: Annie was een zorgzamer moeder voor haar kinderen. Met haar grote hart stond ze voor iedereen klaar. Bij tegenslag zat ze niet bij de pakken neer, maar ging vol goede moed verder. Ze kon genieten van kleine dingen, zoals samen een ijsje eten bij mooi weer, samen een kopje koffie drinken én de kleinkinderen op visitie. Gevoel voor humor bezat ze ook, zoals bleek uit haar rake antwoorden. Ze was meegaand, maar liet niet met zich sollen. Ze was geliefd en genoot van de mensen om zich heen. Op 7 juni j.l. is zij overleden, 14 dagen voor haar drie en negentigste verjaardag.

 

Maria van Eeten † 06-06-2017 in de leeftijd van 68 jaar

 

Nellie Bauhuis-Baten † 06-06-2017 in de leeftijd van 87 jaar. Haar in memoriam: Haar kaars leek bijna eindeloos, maar is nu stil gedoofd. Een leven lang is Nellie zorgzaam geweest. Ze heeft gegeven en geloofd. Een hand die zwaaide als we gingen en nog vele mooie dingen, zijn de herinneringen aan haar als moeder, toen zij voor altijd afscheid van ons nam. Op 6 juni is Nellie overleden en op 14 juni is haar lichaam begraven, na de de uitvaartviering, op de r-k begraafplaats 'Berkenhove'.
 

Antoon Derksen † 03-06-2017 in de leeftijd van 82 jaar. Zijn in memoriam: Antoon is geboren op 11 maart 1935 als jongste in een gezin van 9 kinderen. Tot zijn veertiende kon hij naar school gaan, daarna moest hij gaan werken tot aan zijn pensioen, 51 jaar lang. Op 19-jarige leeftijd leerde hij zijn latere vrouw Rikie kennen en ze trouwden op 2 mei 1957. Samen kregen ze 2 kinderen, 2 meisjes. Antoon had veel hobby's, o.a. van hout mooie dingen maken, vissen, zingen en muziek maken, was het liefste wat hij deed. Hij genoot enorm van zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen. Hij voelde zich zeer betrokken als trotse opa en zelfs overgrootopa. Hij heeft het niet altijd gemakkelijk gehad door zijn ziekte en ook moest hij zijn vrouw Rikie te vroeg missen, waarmee hij het erg moeilijk heeft had. De laatste jaren heeft hij nog fijn gewoond in zijn huisje aan de Beeklaan, waar hij in het bijzijn van zijn kinderen op 3 juni j.l. is overleden.

 

Rieky Bauhuis-Taken † 03-06-2017 in de leeftijd van 84 jaar. Haar in memoriam: Rieky Taken werd geboren in Didam op 5 februari 1938. Al jong verloor zij haar moeder door een ongeluk, zij was pas 11 jaar, en moest samen met broers en zusters het huishouden draaiende houden. Toen zij later naar Aalten verhuisde leerde ze Johan Bauhuis kennen en ze trouwden samen. 2 dochters werden er in hun gezin geboren, maar al vroeg verloor ze ook haar man, op 41 jarige leeftijd. Rieky moest alleen verder. Maar zij was een sterke vrouw. Doorgaan was haar motto, ondanks het verdriet. Zij ging alleen verder, zorgde goed voor haar eigen gezin, was een geweldige moeder voor haar dochters en een geweldige oma voor haar kleinkinderen.
Rieky Bauhuis-Taken was in onze r-k Parochie, later geloofsgemeenschap’ St. Helena’, een bekend persoon. Zij heeft zich geweldig ingezet als vrijwilligster in deze gemeenschap. O.a. was zij vanaf het eerste begin, in de jaren ’70, lid van de redactie van het eerste maandelijkse kerkblad ‘Ons Kontakt’. Zij zorgde voor de artikelen, het typewerk, stencilwerk, de distributie enz. en daarvoor omringde zij zich met een grote groep bezorgers, die het maandelijkse tijdschrift bezorgden bij de mensen aan huis. 25 jaar heeft zij dit werk gedaan. Ook was ze lector, deed zij veel secretariaatswerk en op bestuurlijk vlak was zij zeer betrokken. Zij werkte veel samen met oud-pastoors en kapelaans, waarvan er enkele zijn overleden. Ook was zij nog bestuurslid van de Caritas. Heel veel vrijwilligers werk. Zij verzorgde voor de nodige kontakten i.v.m. de organisatie van de zo geheten jaarlijkse parochiële ziekendagen.
Ook voor basisschool St. Jozefschool deed zij veel vrijwilligerswerk. Zij werkte er samen met Jan Hofman, toe hij in 1968 werd benoemd aan de school, o.a. was zij secretaresse van het schoolbestuur en in 1972 was zij namens het schoolbestuur met hem op het ministerie van Onderwijs de woordvoerster, die er met succes voor pleitte dat de St.-Jozefschool een extra leerkracht mocht aanstellen. Binnen veertien dagen had zij deze zaak geregeld.
Voor al haar vele werkzaamheden zijn we haar als geloofsgemeenschap heel dankbaar.

Onverwacht werd Rieky ziek,  ernstig ziek, terwijl ze bijna nooit ziek was geweest in haar leven. Op 3 juni jl. overleed zij en op 9 juni is haar lichaam, na de uitvaartviering in de kerk, begraven op de r-k begraafplaats 'Berkenhove'

   

Maand april 2017:

 

Hemmie Damen † 20-04-2017 in de leeftijd van 61 jaar

 

Maand maart 2017:

Jan Kock † 13-03-2017 in de leeftijd van 84 jaar. Zijn inmemoriam: Jan werd geboren te Kilder op 21 april 1932 als oudste in een gezin van 8 kinderen. In 1964 trouwde hij met Dinie Kock. Samen kregen zij 2 kinderen een zoon en een dochter. Zijn vrouw Dinie overleed onverwacht in 1992. Dat was voor hen een grote schok. In 1995 leerde Jan, Ursula kennen en ze gingen in 2001 samen wonen in haar boerderij aan de Hamelandroute. Daar werd hij warm opgenomen door haar familie en de buurt. Hier bleef hij wonen tot zijn plotselinge dood op 13 maart 2017. Eenvoud tekende Jan, hij stelde weinig eisen, het was eigenlijk altijd wel goed. Jan had veel belangstelling voor de natuur en jaren geleden ging hij er vroeg op uit om foto's te maken van de ontwakende natuur. Ook werkte hij graag in de moestuin, hij was een man van de precisie. Jan was ook een doe-het-zelver en bezat vele gereedschappen en een houtbeweringsmachine, daarmee maakte hij met veel plezier kandelaars, fruitschalen, nestkastjes en speelgoed voor de kleinkinderen. Voor iedere vogelsoort timmerde hij nestkastjes. In Aalten genoot Jan van zijn kinderen en kleinkinderen, zelfs achterkleinkinderen. Hij bracht ze naar school, haalde ze van school en ze kwamen logeren bij opa. Op het erf van de boerderij was altijd wel iets te doen en 's avond was er tijd om gezellig samen spelletjes doen. De lente ontpopte zich, maar er kwam plotseling een einde aan het leven van Jan, wat moeilijk te bevatten is zo'n abrupt einde. Na een dag lekker bezig te zijn geweest in de tuin, was daar plotsaeling zijn dood. Het lichaam van Jan werd op maandag 20 maart, het begin van de lente, gecremeerd, na een viering in Crematorium Berkenhove.

 

Truus koelman-Bongers † 11-03-2017 in de leeftijd van 90 jaar. Haar in memoriam: Truus Bongers werd geboren te Harreveld. Tijdens een bruiloft leerde ze haar man Henk Koelman kennen en in 1954 trouwden ze. Hun eerste woning stond in de Boomkampstraat en later verhuisden ze naar de Ludgerstraat, waar ze beiden met veel plezier gewoond hebben. Uit hun huwelijk werden 7 kinderen geboren. Truus noemde hen haar kostbaarste bezit. Later kwamen er een aantal kleinkinderen en zo bereidde de familie zich uit. Ze waren haar allemaal even lief en ze was trots op hen, ze mocht zelfs nog overgrootmoeder worden van 1 achterkleinkind. Truus was een warme vrouw en had ook altijd een warme belangstelling voor anderen. Ze was geliefd onder de mensen. Negentig lentes mocht ze op deze aarde ziijn en ze was daar dankbaar voor, maar haar gezondheid ging de laatste tijd achteruit en in de week dat ze ernstig ziek was en bijna niet meer kon praten, verzamelde de familie zich om haar heen om afscvheid van haar te nemen. Haar kleinkinderen Lisa en Ankie zongen op haar sterfbed het lied 'De Herder is mijn Heer' voor haar, dat ze erg mooi vond. Dit lied zongen ze ook tijdens de uitvaartviering en gaf een extra dimensie aan het afscheid. Op zondag 11 maart is Truus overleden na een leven vol eenvoud en dankbaarheid. Op vrijdag 17 maart is haar lichaam na de uitvaartviering begraven bij haar man Henk op de RK begraafplaats Berkenhove.

 

Jan Lurvink † 11-03-2017 in de leeftijd van 64 jaar

 

Toon Gunnewick † 07-03-2017 in de leeftijd van 72 jaar.

 

 Maand januari 2017

 

Corrie Derksen † 29-01-2017 in de leeftijd van 69 jaar

 

Willy Wubbels † 28-01-2017 in de leeftijd van 58 jaar

 

Marie Bloemer-Rotink † 19-01-2017 in de leeftijd van 91 jaar. Haar in memoriam: Marie is geboren in de 'Muggenhook' als jongste in het gezin Rotink. Ze leerde Jan Bloemer kennen en in 1955 zijn ze getrouwd en uit hun huwelijk werden 2 dochters geboren. In 1980 waren ze bijna 25 jaar getrouwd en de feestzaal was al besproken, toen Jan kwam te overlijden. Een zware dag, maar al snel pakte ze de draad weer op en ging ze weer aan het werk. Na een paar jaar leerde ze Willem Stortelder kennen en na een tijd besloten ze samen verder te gaan. Ze bloeide weer op en samen gingen ze op vakantie en weekendjes weg. Elke donderdag gingen ze samen sjoelen, dat was heilig voor allebei. 1986 gingen ze samenwonen op het Verzet en genoten ze volop van hun huis en de tuin. Plotseling kwam hieraan in 2009 een eind, toen ook Willem plotseling kwam te overlijden en was Marie weer alleen. Dat was niet gemakkelijk voor haar, omdat ze lichamelijk erg achteruit ging. Het lopen ging niet meer zo goed, maar geestelijk mankeerde haar niets. Ondanks hulp van de thuiszorg en de kinderen werd thuis blijven steeds moeilijker en in de zomer van 2011 ging ze verhuizen naar Beth San. Maar na 2 jaar had ze meer zorg nodig en verhuisde ze nog een keer naar Stegemanshof. Hier fleurde ze weer helemaal op en had het er goed naar haar zin. Vanaf 2e kerstdag werd ze ziek en bedlegerig en zo nam langzaam haar gezondheid af, todat ze op 19 januari 2017 kwam te overlijden op 91 jarige leeftijd. Haar lichaam werd op 25 januari na de uitvaartviering begraven op de RK begraafplaats Berkenhove.

 

Joop Waalders † 14-01-2017 in de leeftijd van 83 jaar

 

Alice te Welscher-Verstege † 07-01-2017 in de leeftijd van 72 jaar

 

 

 

  

Gedoopt in 2017:

Door het Sacrament van het H. Doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap op:

Zo. 8 januari: Eleonora Lidwina Christina Maria Weppel

Zo. 12 februari: Fleur Hilden Betting

Zo. 23 april Mirthe Anneke Petra Heinrich

Zo. 10 sept. Dez Schrijver

 

 

 

 

Overledenen in het jaar 2017

NAAM GEBOREN OVERLEDEN LEEFTIJD
       
Alice te Wecher-Verstege 20-07-1944 07-01-2017 72 jaar
Joop Waalders 18-03-1933 14-01-2017 83 jaar
Marie Bloemer-Rotink 11-07-1925 19-01-2017 91 jaar
Willy Wubbels 26-08-1958 28-01-2017 58 jaar
Corrie Derksen 19-04-1947 02-01-2017 69 jaar
Jan Sheridan 19-07-1927 19-02-2017 89 jaar
Marietje Temming-Wensink 23-08-1927 28-02-2017 89 jaar
Toon Gunnewick 28-11-1944 07-03-2017 72 jaar
Truus Koelman-Bongers 13-08-1926 11-03-2017 90 jaar
Jan Lurvink 22-05-1952 11-03-2017 64 jaar
Jan Kock 21-04-1932 13-03-2017 84 jaar
Hemmie Damen  27-07-1955 20-04-2017  61 jaar
Riky Bauhuis-Taken  05-02-1933 03-06-2017 84 jaar
Antoon Derksen 11-03-1935 03-06-2017  82 jaar
Maria van Eeten 13-10-1948 06-06-2017 68 jaar
Nellie Bauhuis-Baten 03-08-1929 06-06-2017 87 jaar
Annie van Loon-Janssens  20-06-1924 07-06-2017 92 jaar
Bennie Elschot 26-05-1926 07-08-2017 91 jaar
Piet Wagener  03-03-1935 09-08-2017 82 jaar
Elwira Wieggers-Kapalka  28-05-1955 21-08-2017 62 jaar
Annie Klerx  14-07-1921 12-09-2017 96 jaar
Maria Bartholomeus-Lurvink 19-07-1932  19-09-2017 85 jaar 
Bernard Aversteeg 22-12-1920 25-09-2017  96 jaar
Agnes Smit-Althof 12-03-1932 05-10-2017 85 jaar
Henk Schut  08-01-1947 06-10-2017  70 jaar
Simon Venneker  14-06-1937 24-10-2017 80 jaar 
Theo Megens 26-02-1935 09-11-2017 82 jaar
Andre Schurink  01-03-1952 14-11-2017 65 jaar
Jan Tinnevelt  04-08-1927 16-12-2017 90 jaar
Thom de Vries 30-10-1989 18-12-2017 28 jaar
Bennie Oostendorp 20-08-1948  26-12-2017 69 jaar

 

Vieringen

Maart 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Activiteiten

Maart 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31