Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
 Parochie Sint Ludger

Met de wetenschap dat alles minder wordt in de behoefte aan kerkelijke gebeurtenissen constateerde Frans in zijn betoog, aan het begin van de vrijwilligersavond, dat ook het gebrek aan zitplaatsen in de kerk die kant op gaat. Het bezoekersaantal in een weekendviering ligt op ongeveer 40 personen met uitschieters naar boven en naar beneden. De vooruitzichten worden anders. Ook Aalten gaat die toekomst tegemoet maar, zo zegt Frans: ”laten we ons niet gek laten maken en laat je niet bang maken” Elke tijd heeft zijn eigen ups en downs. Hebben we in de toekomst nog kerken en geen gelovigen of nog gelovigen maar minder kerken? Een uitdaging ligt voor iedereen klaar. De vele vrijwilligers die aanwezig waren op de vrijwilligersavond konden hierna het hoofd breken op een foto-detail-puzzel. Stukjes van situaties in Aalten moesten geraden worden en daar braken veel mensen hun hersens op stuk. Veel werk was er ook gemaakt van de hapjes en ’het was een gezellige avond’ was ieders mening bij het afscheid nemen in de late avond. Dank aan iedereen voor de voorbereidingen en voor de aanwezigheid.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 'meiden' van JabbaJ hebben flink hun best gedaan hun 25-jarig jubileum viering tot een succes te maken. Ze deden dit in samenwerking met de 'meiden' van Free Choise.
De viering op zondag 10 juni is geheel samengesteld door de koorleden van JabbaJ/Free Choise. Het liturgisch gedeelte maakten ze met behulp van pastoor de Jong.
Pastoor de Jong heette het koor en de mensen welkom in deze bijzondere viering. Zo bijzonder, omdat deze viering vandaag 2 celebranten heeft, hijzelf pastoor de Jong en Vicaris Patrick Kuipers.
Blij verrast keken de leden op door de medewerking aan de viering van onze oud-pastoor Patrick Kuipers.
Daarna sprak Sandra een openingsgedachte uit: "Elk lied, dat wij voor God bewerken, moet lof en eer tot Hem versterken."
In zijn overweging sprak Patrick: "De druk en spanning van de voorbereiding van het jubileum. Is er van alles genoeg, hebben we niemand vergeten met de uitnodiging enz.? Evenals de spanning tijdens bruiloft in Kanaän, volgens het evangelie van vandaag. Maria zorgt voor de noden van de mensen, ook in Kanaän, toen de wijn opraakte, sprak ze haar Zoon aan en zorgde zo voor de noden van het bruidspaar."
Hij sprak de 'meiden' toe met mooie woorden over het ontstaan van het koor, de voorbije periode van 25-jaar en de toekomst. Hij wenste hen veel geluk en succes voor de toekomst samen met koor Free Choise, nu ze samen doorgaan als koor 'Caisa'. Hij overhandigde hen een cadeau met de liederen die hij mooi vond tijdens vieringen.
De viering werd druk bezocht door de leden van geloofsgemeenschap St. Helena en alle gasten, waaronder heel veel familie, vrienden en bekenden van het koor, die hen een warm hart toedragen.
Tijdens de v iering waren de gezongen liederen weer prachtig, zoals altijd, ook het Kyrie, Gloria en de Geloofsbelijdenis, Sanctus en het Gebed des Heren, het Onze Vader werd door het koor gezongen.
Na de communie uitreiking bracht Caisa alias 'JabbaJ/Free Choise' een hulde aan Maria, door gezamenlijk bloemen te brengen naar Maria en liederen te zingen voor haar.
Sandra sprak nog een slotgedachte uit: "Feest geeft je de kans om dankbaar terug te kijken naar wat je samen hebt gedaan en beleefd. Feest geeft je het gevoel van -bij-elkaar-horen-.''
Aan het einde van de viering zong 'Caisa' nog meerdere slotliederen en daarvoor kregen ze een daverend applaus. Hun toegift bestond uit een keuze van de liederen van de afgelopen 25 jaar.
Gina sprak nog een slotwoord tot de aanwezigen en bedankte hen, de celebranten Pastoor de Jong en Vicaris Patrick Kuipers, de pianiste en ook de jongeman met de djambé, die hen voor de laatste keer begeleide en zij nodigde iedereen namens het koor uit voor de koffie in het parochiecentrum.
Maar eerst werd het koor nog toegesproken door Hans de Graaf, namens het parochiebestuur Sint Ludger. Hij bedankte hen en in het bijzonder Anita, de dirigente. Zij heeft zich 25 jaar geweldig ingezet voor JabbaJ en is ook degene die kwam met de gedachte om de twee koren, JabbaJ en Free Choise, samen te voegen, hetgeen hen na een niet gemakkelijke start goed gelukt is. Hiervoor werd ze geprezen en de verrassing voor haar was. Ze kreeg de zilveren eremedaille van de Gregoriusvereniging uitgereikt, die Vicaris Patrick Kuipers haar opspeldde. Hans overhandigde haar een mooi boeket bloemen met de woorden: "Bloeiende bloemen net zo mooi als dit bloeiende koor." Zij gaan nu samen verder als koor onder de naam 'Caisa'
Tijdens de koffie had iedereen de mogelijkheid om de 'meiden' te feliciteren met hun jubileum en samen nog gezellig na te praten.
Toen de mensen na de koffie huiswaarts keerden, feesten de 'meiden' 's middags nog gezellig, onder elkaar, door met een hapje en drankje.

Geloofsgemeenschap St. Helena Aalten wil JabbaJ hartelijk feliciteren met dit 25-jarige jubileum en koor 'Caisa' veel geluk en succes wensen voor de toekomst.

In de Mariakapel van de Rk. Helena ligt vanaf heden een enveloppe waar in een opgavebriefje te vinden is voor het opgeven van  een misintentie als dat wenselijk is. Omdat het secretariaat vaak niet open is dachten wij er goed aan te doen om deze mogelijkheid aan te bieden. Op de enveloppe staat hoe te handelen.  De enveloppe dan deponeren in de brievenbus van Dijkstraat 11 (net over de brug)

 

Vieringen

Juni 2018
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Activiteiten

Juni 2018
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30