Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
 Parochie Sint Ludger

Bericht uit de Bed-Bad-brood-+ opvang in Groningen

Zondag Met Lubach gezien? “Wie maakt onze kleren?” vroeg presentator Arjen Lubach van de satirische nieuwsshow zich af - in een item over kinderarbeid, onveiligheid, lage lonen en andere misstanden in de internationale kledingindustrie. Bij INLIA, in de BBB+ in Groningen, weten we het antwoord: Sa’ir.

Dat is te zeggen: Sa’ir maakte onze kleding. Vanaf zijn dertiende. Eerst in Pakistan, daarna in Iran en het laatst – tot een jaar geleden – in Turkije. Je moet wat, als je illegaal bent. Iets verdienen, hoe weinig ook, om te kunnen eten. Uren, uren en uren achtereen werken, in bedompte ruimtes. Daglicht komt er niet vaak aan te pas, evenmin als airco in de hitte of verwarming in de kou.

Zeker, zegt Sa’ir, het waren lange dagen. Maar ach: dat scheelt tijd op straat. In Turkije waren de omstandigheden iets beter, de dagen waren bijvoorbeeld minder lang. Hoe lang? Sa’ir maakt een wegwerpgebaar; onbelangrijk om het nu nog over te hebben. Belangrijker was voor hem dat hij zo tenminste collega’s had. “Dan ben je niet alleen.” 

Sa’ir is een jonge Rohingya, 21 jaar oud. Zijn ouders zijn Myanmar ontvlucht toen hij nog een baby was. Ook toen werd de Rohingya-minderheid in het land al vervolgd. Het gezin woonde eerst jaren in een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Van daaraf ging Sa’irs tocht verder naar India, Pakistan, Iran, Turkije en uiteindelijk via Griekenland naar Nederland. Door illegaliteit steeds gedwongen verder te trekken, op zoek naar een gewoon, normaal bestaan.

Al in Bangladesh stierven zijn beide ouders. Sa’ir had een broer, maar op de verdere tocht verloren de broers elkaar uit het oog. Er is nog een oom, maar ook die is al lang uit het zicht. En nu hoopt hij in Nederland een legaal bestaan op te bouwen, met nieuwe mensen om zich heen. Nederlanders, Rohingya, andere nationaliteiten; het maakt hem niet uit. “Als je het maar fijn maakt met elkaar.” 

Maar het is nog allerminst zeker dat Sa’ir zich hier zal kunnen vestigen: hij is in eerste instantie afgewezen. De IND gelooft niet dat hij Rohingya is. Ondanks een brief van de Rohingya gemeenschap in Nederland die bevestigt dat dit echt zo is. Sa’ir heeft al zijn hoop gevestigd op de lopende rechtszaak. Die zou binnen afzienbare tijd uitsluitsel moeten geven. Dan zullen we u opnieuw berichten over uw voormalige kleermaker.

 

Afgelopen week waren wij met een kleine werkgroep van de stichting "Roemenië - Aalten Zalaj "  In de stad Zalau, Transilvanië . Het was op de 1e november dat we uitgenodigd werden voor een Allerzielen bezoek aan het plaatselijke kerkhof. Op het hoogste punt van de stad, met een prachtig uitzicht lag de 5 hectare begraafplaats mooi gesitueerd in de bochtige heuvel. Een drukte van belang over het hele terrein. Schoffels, harken en vegers werden ingezet om het 'eeuwige huis' van hun dierbaren een mooi aanzien te geven. Met bloemen en veel kaarsen werd het tenslotte afgewerkt en vele gesprekken werden met de familie van de begraven buren gevoerd. Een Engels sprekende man vertelde over het verdriet dat men had van het overlijden van hun jongere broer. Op 56 jarige leeftijd was hij , vader van een paar kinderen, veel te vroeg gestorven aan kanker. Een groot aantal familieleden was bij elkaar om deze jaarlijkse herdenking tot een plechtigheid te maken en het resultaat mag er zijn. 's Avonds nog weer terug gegaan naar het zelfde kerkhof. Nu kwam pas goed de impact van de werkzaamheden naar voren. Zover als je kon zien, allemaal kaarsen op de  graven. Een indrukwekkend en  prachtig schouwspel. Een verbindende herdenking voor familieleden. ooms, tantes, neven en nichten, iedereen bracht voor de dierbare bloemen en kaarsen mee. Letterlijk en figuurlijk een warme ontmoeting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht

 

Voedselbank, schulden en armoede. Het lukt niet altijd om de financiële eindjes aan elkaar te knopen en dan kom je er soms zelf niet meer uit. Een helpende hand is niet altijd beschikbaar, ondanks veel bestaande hulp. Steeds meer wordt er een beroep op de kerken gedaan, door leden en niet-leden. En hoe goed is het dan als geloofsgemeenschappen de handen ineen slaan. Samen helpen waar geen helper is. Samen er zijn voor de naaste. Samen meer mensen bereiken dan nu al gebeurt, ongeacht geloof en afkomst. Voor dit doel is een stichting opgericht: Diaconale Hulpverlening Aalten.   

Maakt dit de bestaande hulp, zoals diaconieën en caritas overbodig? Nee, zeker niet. Die blijven hun goede werk doen, als vanouds. De Stichting is er voor die mensen die ondanks allerlei regelingen en hulp, toch tussen wal en schip dreigen te raken. 

Op diverse maatschappelijke terreinen zal intensiever met elkaar samengewerkt worden. De drijfveer om deze hulp gezamenlijk te verlenen komt vanuit de Bijbelse opdracht om diegene te helpen die geen helper heeft. Op deze wijze wordt er bijgedragen aan een samenleving waarin er zorg, liefde en aandacht voor elkaar is.

De participerende geloofsgemeenschappen zijn:

  • Rooms Katholieke Parochies te Aalten en Dinxperlo
  • Christelijke Gereformeerde Kerk te Aalten
  • Euregio Christen Gemeente
  • Gemeente van Christenen te Aalten
  • Protestantse Gemeenten te Aalten, Bredevoort en Dinxperlo

 U kunt de stichting financieel steunen door een gift over te maken naar NL 24 TRIO 0338 6054 60 t.n.v. St. Diaconale Hulpverlening Aalten.

 Voor de redactie: Nader informatie kunt u krijgen bij de voorzitter of de contactpersoon voor communicatie.

Ellen Pardijs, tel. 0543-451116 en Carla van der Horst, tel. 0315-330756

In de Mariakapel van de Rk. Helena ligt vanaf heden een enveloppe waar in een opgavebriefje te vinden is voor het opgeven van  een misintentie als dat wenselijk is. Omdat het secretariaat vaak niet open is dachten wij er goed aan te doen om deze mogelijkheid aan te bieden. Op de enveloppe staat hoe te handelen.  De enveloppe dan deponeren in de brievenbus van Dijkstraat 11 (net over de brug)

 

Vieringen

November 2017
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Activiteiten

November 2017
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30