Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
 Parochie Sint Ludger

In de Goede Week komen we op maandag 26 maart om 18.00 uur bij elkaar in het parochiecentrum voor de Agapèviering. Agapè betekent een eenvoudige maaltijd met gebed en gezang. Dit is op maandag in de Goede week.
Als vrienden willen we dan samen, evenals vorige jaren, weer een eenvoudige maaltijd nuttigen. Het zou mooi zijn, dan samen te komen om te eten, terwijl we ons bezinnen en in gebed gaan om ons voor te bereiden op Pasen. Tijdens deze maaltijd en het gebed willen we de saamhorigheid en verbondenheid met elkaar voelen. Beiden zijn van belang in het leven. In deze viering wordt ook aandacht besteed aan de Vastenaktie 2018.
Voor deze maaltijd wordt een bijdrage van € 5,-- van U gevraagd. Graag van tevoren opgeven op het secretariaat, mogelijk t/m vrijdag 23 maart, 11.00 uur.

 

 Op woensdag 7 Febr. Kwamen 6 kinderen bij elkaar in Aalten voor de voorbereiding v/d Eerste Heilige Communie. Dit waren: Rafaël, Binck, Jip, Lieuwe, Lars en Ibe. Helaas waren Faas, Silke en Senne ziek. We hebben ons voorgesteld en onze namen geklapt. Het kruisteken geleerd en een kaars aangestoken. Symbool dat Jezus bij ons is. Pastoor de Jong was er ook bij. Door onze naam weet God wie we zijn.

We hebben vandaag, zondag 11 maart, samen fijn gevierd met Rector Patrick Kuipers als voorganger in de viering. Het was de zondag van 'Laetare' met de liturgische kleur roze. De kleur roze wordt eenmaal per jaar gedragen en heeft de betekenis 'Op weg naar Pasen'. De viering had enkele bijzondere thema's, de presentatie van de vastenactie 2018, de 'Heilige Ludger en de aankomende lente'. Lente tijd voor zaaien, poten en planten. De kinderen van de St. Jozefschool hadden de kerk prachtig versierd met tekeningen over voedsel en vogelverschrikkers.

 De 40 dagentijd is een tijd van bezinning. Bezinning over jezelf, over jouw leven. Hoe sta ik in het leven, hoe ga ik om met mijn medemens. Staan we weleens stil bij onze medemensen, die lijden, verdrietig of eenzaam zijn óf zijn we alleen met onszelf bezig en willen we méér méér. Zijn we bereid om samen te delen? Hoe gaan we om met onze aarde? Een heleboel onderwerpen om over na te denken. In de 40-dagentijd gaan we ons voorbereiden op de herdenking aan het lijden, het sterven en de verrijzenis van Jesus Christus.

Dit kunnen we doen met de vieringen: 

Vieringen

Maart 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Activiteiten

Maart 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31