Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
 Parochie Sint Ludger

 

Samen met onze Duitse buurtgemeenten hebben we de jaarlijkse viering 'Am Hemdener Kreuz' gevierd op woensdag 20 september bij de Kreuzkapelle. Deze viering vindt ieder jaar plaats op de eerste woensdag na de feestdag, op 14 september, van de Kruisverheffing. Dan vieren we samen met de Duitse katholische gemeinden Hemden en Barlo, allen 'St. Helena' gemeinden geheten, een Eucharistieviering, zoals genoemd bij de Kreuzkappele net over de Duitse grens. Dit jaar lag de organisatie bij de gemeinschaft Hemden, welke behoort bij de pfarrerei Bocholt. Zwei pfarrer uit Bocholt en onze pastor Jos Droste gingen voor in de druk bezochte viering, ook goed bezocht door Aaltenaren.

  

Het is woensdag 20 september 2017.
Een mooie stoet van 14 kindjes lopen hand in hand naar de buren aan de overkant naar de St. Helenakerk. Daar wacht pastor Hetty Bresser ons op. Zij heet ons welkom in het huis van God met wijwater. Ook zingen we samen een liedje en stampen mee op de melodie, ook bekijken we met de kinderen de hosties eens van dichtbij. De kinderen kijken bewonderend toe. Op dat moment komt pastoor de Jong binnen en samen zingen we nog een liedje.
Als afsluiter steken wij een kaarsje aan bij Maria en mogen in stilte een wens doen.

 

Woensdagmorgen, 20 september. Het is een drukke dag in de kerk. Jong en oud komen vandaag naar de St. Helenakerk. Eerst de kinderen van de St. Josefschool Groep 3, daarna de ontmoetingsmorgen voor ouderen. Ouderen die moeilijk of niet meer naar de kerk kunnen komen en toch nog graag een Eucharistieviering bij willen wonen werden vandaag opgehaald van huis door de bezoekersgroepvrouwen en hartelijk welkom geheten in de viering. Onze nieuwe pastoor Herman de Jong ging voor in onze kerk geassisteerd door de pastores Jos Droste en Hetty Bresser. Voor de pastoor was het de eerste viering in onze kerk sinds hij benoemd is als pastoor van zowel de Ludger als de Paulusparochie in Lichtenvoorde en Groenlo i.v.m. de samenwerking tussen beide parochies. In zijn overweging hield hij de de aanwezigen voor dat: "alle mensen recht hebben op medemenselijkheid en aandacht, ongeacht hun leeftijd."

Aan het begin van de Vredesweek vierden we oecumenisch met de PKN. Op zondagavond om 19.00 uur begon de Oecumenische vredesdienst in de Aaltense Oosterkerk. aan de dienst werkten mee Pastor Jos Droste, Dominee Wim Everts en Gerda van Netten. Het thema van de viering was 'De kracht van de verbeelding'. Het werd een dienst met liederen over vrede 'zal er ooit vrede komen', 'geef vrede door van hand tot hand', 'vrede wens ik U toe'. Mooie zeer toepasselijk liederen, die pasten bij het thema van de vredesweek in deze tijd van veel geweld en oorlogen. Gerda opende door iedereen hartelijk welkom te heten namens 'Het beraad van Kerken' met de woorden: " We leven in Nederland al ruim 70 jaar in relatieve vrede, waar we dankbaar voor mogen zijn. Maar we moeten ook bewust waakzaam blijven", daarbij onstak Gerda 3 kaarsen met de woorden 'in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest willen wij deze 3 lichten ontsteken voor de Drieeenheid van de liefde'.
Jos sprak inleidende woorden en een gebed van toenadering. Tussendoor zongen we de liederen en psalmen, als 'O lieve Heer geef vrede', psalm 87. Hij vroeg in een gebed om ontferming en we zongen een lied afwisselend in het Nederlands en Latijns. Gerda las de verzen 1-8 uit Jesaja 56. In de overdenking door Dominee Everts hield hij de aanwezigen voor: "In het huis van de Heer, is iedereen welkom, ongeacht kleur, afkomst, nationaliteit. Daar is iedereen welkom, daar heerst vrede en respect voor elkaar en gaan we hand in hand, alle volkeren."  Alles in het kader van vrede. Samen baden we nog het Oecumenische 'Onze Vader' volgens de Nieuwe Bijbelvertaling, gaven de aanwezigen elkaar de vredeswens en zongen nog enkele liederen.
Een dienst in woord, gebed en zang over vrede, die er misshien ooit komt. In deze dienst hebben we via gebed gevraagd om de steun van God. Mensen moeten zelf voor vrede zorgen en met elkaar in vrede leven. Op de poort van het huis van de Hemelse Vader hangt géén bord met 'Niet voor vreemdelingen'. We moeten het met z'n allen zelf doen, 'Leven in Vrede'.
De dienst werd muzikaal begeleid door organist Joop Ormel en trompettist Rudie te Kamp.

Vieringen

September 2017
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Activiteiten

September 2017
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30