Logo Parochie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

r.-k. Parochie Sint Ludger

SintLudgernu.nl | elke dag open

 

Met de Witte Donderdagviering in alleen de Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde is het Paastriduüm begonnen. Te gast in de viering waren enkele vluchtelingen die in het AZC in Barlo verblijven. Ook vond er een voetwassing plaats. Pastoor Casper Pikkemaat waste de voeten van vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen uit het parochiegebied en van enkele communicantjes. In de viering werd stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslagen in Brussel.

Het jaarlijkse ritueel van de voetwassing staat voor nederigheid tonen aan de ander en heeft alles te maken met vergeving. Op Witte Donderdag herdenken we het laatste avondmaal van Jezus en zijn apostelen. Hij geeft ze de apostelen de opdracht om elkaar te helpen en ook elkaar bij te staan. Judas gaat tijdens het maal eerder weg en later zal blijken dat hij Jezus zal verraden. Jezus wordt later opgepakt.

De rituelen zijn het brood en de wijn, de uitstelling van de H. hostie op het bijaltaar en het ontbloten (leegruimen) van het altaar. Communicantjes uit de hele parochie Sint Ludger deden actief aan de viering mee. Jezus ging aan tafel met zijn leerlingen en deelde het brood en de wijn met hen en zei: ‘Blijf dit doen om aan mij te denken’. In de voorbereiding van de communie -het sacrament voor deelname aan de H. eucharistie- is dit de belangrijkste boodschap. Ze hielpen mee met de inzameling van de voedselproducten voor de voedselbank.

Zie de foto’s Witte Donderdag in het foto-album voor een impressie.

LICHTENVOORDE – Passion Lichtenvoorde is dit weekend uitverkocht geraakt. Maar het Passion-publiek kan gewoon het spektakel gratis meebeleven via een groot videoscherm op het schoolplein van Marianum. Na afloop kan bij het kruis, dat op het schoolplein rechtop is gezet door een takelwagen, bloemen worden gelegd of een lichtje worden gebrand. Het is ook mogelijk om een opgeschreven intentie of passie op het kruis te bevestigen. De organisatie vraagt zelf een lichtje of bloemen of een kaartje met een intentie mee te nemen.

Passion Lichtenvoorde begint om 19.30 uur op het marktplein. Daar opent burgemeester Annette Bronsvoort de passie voor Passion Lichtenvoorde. Daar op het podium zingt koor NOIR uit Zieuwent het eerste lied. Dit is het bekende lied: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy en Liesbeth List. Tijdens het evenement wordt er een kruis gedragen dat ongeveer 150 kilo weegt, 7 meter lang en bijna 3 meter breed is. De 20 dragers zijn gevraagd door de organiserende kerken en het Marianum. Ze worden gevolgd door een groep van eveneens 20 fakkeldragers waarachter mensen kunnen aansluiten om op weg te gaan naar het schoolplein van Marianum. Daar gaat Passion Lichtenvoorde verder. Je bent van harte welkom.

AALTEN/LICHTENVOORDE - De vraag was niet of, maar wanneer er weer vluchtelingen naar Aalten (Barlo) zouden komen. De eerste groep van ± 160 kwam vlak voor kerst met bussen vanuit Den Haag. Hun komst is voor ons als een geboorte en als buren heetten we hen welkom met krentenwegge. Zij zullen deel gaan uitmaken van ons leven. We wensen dat zij - en wij - mogen groeien in vrede en gezondheid. 

Een tweede groep (300) wordt nog in januari verwacht als ook de caravans bewoonbaar gemaakt. De meeste zijn Syriërs, gezinnen met schoolgaande kinderen, vaders die wachten op gezinshereniging. Statushouders zijn het, wachtend op een beschikbare woning 'ergens'. Dat kan maanden duren en er valt niets te doen, want er is niets, behalve een computerlokaal en binnenkort de Nederlandse les. Op het terrein is wel een basisschool. COA biedt slechts onderdak; de gemeente Aalten heeft een zorgplicht ten aanzien van het onderwijs. 

De veertigdagentijd kan bij uitstek door middel van bezinning en bekering ons op weg helpen ter voorbereiding op het paasfeest. Deze tijd begint op Aswoensdag, de dag waarop wij herinnerd worden aan onze menselijke tekorten en ons laten tekenen met as. 'Gedenk dat ge van stof zijt en tot stof zult wederkeren'.  Hiermee erkennen wij niet alleen tegenover God dat wij zondaars zijn, maar tegenover iedereen. Het is een Joods gebruik, want in het Oude Testament vinden wij de oorsprong van het gebruik terug. Want de Joden, die aan God om vergeving vroegen, zetten zich neer in as en bestrooiden hun hoofd ermee. Aan de inwoners van Ninivé kondigde Jona aan, dat God hun stad wilde verwoesten. Hierop reageerde de Koning als volgt, zo lezen wij in Jona, het derde hoofdstuk, vers 6: Hij stond op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af, trok zijn boetekleed aan en zette zich neer in het stof.

Vieringen

Juni 2018
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Activiteiten

Juni 2018
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30