Logo Parochie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

r.-k. Parochie Sint Ludger

SintLudgernu.nl | elke dag open

 

In Vragender, in de pastorietuin, hebben we weer samen met alle geloofsgemeenschappen de 12e jaarlijkse Ludgerdag gevierd. De tuin was weer goed bezet met gelovigen, die in de stralende zon zaten. Sommigen met een pet of hoedje of een zonnebril als bescherming tegen de zon. Of in een tent, ook daar hadden enkele mensen de schaduw opgezocht. Toch prachtig weer om samen te vieren, dachten alle aanwezigen.

 

Verheugd maken de besturen van de St. Ludgerparochie te Lichtenvoorde en de St. Paulusparochie te Groenlo bekend dat aartsbisschop Willem Jacobus kardinaal Eijk per 1 juli de kandidaat-priester R. den Hartog heeft benoemd voor beide parochies. Hij is 44 jaar oud, ontvangt op 21 mei de diakenwijding en hoopt op 11 november aanstaande tot priester te worden gewijd in de kathedraal van Utrecht.Ronald den Hartog

Daarnaast maken wij bekend dat de pastoresteams van beide parochies gaan samenwerken als één team voor beide parochies, ook per 1 juli 2017.
Pastoor H. de Jong, nu pastoor van de St. Paulusparochie, zal per 1 juli 2017 tevens als pastoor van de St. Ludgerparochie benoemd worden.
Naast diaken R. den Hartog zal het nieuwgevormde pastoresteam onder leiding van pastoor De Jong bestaan uit: diaken C. Peters en de pastoraal werkers H. Bresser, A. Zoet en J. Droste. Alle bestaande benoemingen zullen worden aangepast aan deze nieuwe situatie.

Op zondag 17 september a.s. worden pastoor De Jong en het pastorale team officieel geïnstalleerd tijdens een feestelijke viering van de H. Eucharistie te Lichtenvoorde. Hierover volgt te zijner tijd nader bericht.

De pastorale teams beraden zich de komende tijd gezamenlijk hoe de samenwerking vorm moet krijgen om de noden en wensen van twee parochies met totaal 16 locaties te kunnen bedienen.
Ter voorbereiding op de pastorale samenwerking zullen ook de twee besturen nog de nodige praktische zaken moeten regelen. Daarvoor zijn enkele gezamenlijke vergaderingen belegd. Een fusie van de twee parochies is niet aan de orde. We zullen de samenwerking zoeken waar dat moet en waar dat kan, maar elke parochie behoudt voorlopig zijn eigen bestuur.

Wij wensen het nieuwe pastoresteam veel succes in de nieuwe samenstelling.

Bestuur St. Paulusparochie

 Bestuur St. Ludgerparochie

Palmpasen is al een aantal jaren het moment, waarop de communicantjes zich mogen voorstellen. Dit jaar was de viering voor regio West (HaZiMa) in Mariënvelde georganiseerd. Voor de kinderen uit Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde best wel een beetje spannend. De kerk vol met mensen en daar sta je dan! Met kriebels in je buik... in de microfoon iets vertellen, je naam noemen en ook nog zingen! Poeh! Gelukkig zong Pastor Hetty ook mee en na even aarzelen, hoorde je alle mensen in de kerk ook meedoen.

Luister naar het lied dat de kinderen zongen bij de presentatie.

 

 

 Klik hier voor de Palmpasen optocht in Mariënvelde

Op 26 maart wordt na de vesper de Ludgertuin bij de Willibrorduskerk geopend. Dat zal rond 15:45 uur zijn. Eerder heeft Vierakker een beeld van Ludger kunnen verkrijgen. Misschien moeten we spreken van bemachtigen. Een hele prestatie. Om het in bezit te krijgen, maar ook om het naar de Achterhoek te vervoeren.

 

Het beeld heeft een hele geschiedenis achter de rug. Oorspronkelijk stond het Ludgerbeeld bij de kweekschool in Hilversum. Menig basisschoolleraar, ook uit onze streek, heeft daar de opleiding gevolgd. In 1985 heeft het een plaats gekregen in Muiderberg. Daar had het geen functie meer. Mensen van Vierakker hebben belangstelling getoond en met succes. Met veel inspanning is het van Muiderberg naar Vierakker vervoerd, niet helemaal schadevrij !

Nu staat het al enige tijd in de tuin voor de kerk. Er zijn paden aangelegd en op die paden komen bij de opening bordjes met korte teksten met uitleg over het leven van Ludger.

Het beeld is van 1947 en gemaakt door Piet Jungblut (1909-1988).

 

Vieringen

Juni 2018
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Activiteiten

Juni 2018
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30