Logo Parochie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

r.-k. Parochie Sint Ludger

SintLudgernu.nl | elke dag open

 

Sommige koren in onze parochie bestaan al heel lang. Men heeft soms het 150 jarige bestaan gevierd. Andere kennen ook enige traditie, maar zijn relatief jong van jaren. Zingen in een kerkkoor doe je voor het plezier dat je daaraan beleeft. Maar een goed koor is meer: het is ook een dienstwerk. De liturgie krijgt door de koorzang een extra dimensie. Kerkgangers worden er door geraakt. 

In het televisieprogramma op de late zondagavond ‘Adieu God?’ spreekt Thijs van den Brink met een gast die meestal van de kerk afgedwaald is. Maar soms is er een gast die juist met respect en bewondering naar de kerk kijkt. Zo was daar de oud-schaatser Mark Tuitert. Nog steeds met de kerk verbonden, niet elke zondag, maar toch. Hoe kwam dat? Door het vroegere regelmatige kerkbezoek, waarin hij was geraakt door de sfeer, de liturgie en vooral door de koorzang. 

Koren kunnen ertoe doen. Als een koor dienstbaar is aan de liturgie, worden mensen geraakt. Nu kennen de koren in de lange traditie van het bestaan ook hun eigenheid, sommigen spreken van ‘eigenwijsheid’. Het doel van een kerkkoor wordt dan omgedraaid. De liturgie is dan dienstbaar aan het koor. Soms is dit misverstand heel hardnekkig. Hoe dan ook: koorzangers zijn trouw en vaak al jaren lid. 

Nu hebben we in onze parochie de volgende situatie: er zijn 21 kerkoren en per weekend zijn er slechts 6 à 7 vieringen. Al die koren in de dorpen hebben repetities. Oefenen doe je om ook te kunnen optreden. Als koor wil je in de liturgie gehoord worden. Elk koor beschikt ook over een dirigent en soms ook over een organist of een pianist. 

Bij alle mooie bespiegelingen over de blijdschap van zingen in de kerk en de dienstbaarheid aan de liturgie, zitten wij parochiebreed wel met een probleem. Is het aantal koren niet te groot en verhouden zich het aantal optredens wel met de onkosten die een koor ook heeft? Geld, dat door de locatie opgebracht moet worden. Wij zijn één parochie en is samenwerking niet een logische gedachte? Of zelfs een fusie van sommige koren? 

Zulke vragen kunnen bedreigend overkomen, maar dienen in alle eerlijkheid wel gesteld te worden. Bovendien kan men ook stellen dat de kwaliteit van sommige koren te lijden heeft door de gevorderde leeftijd van de leden en door gebrek aan aanwas. 

Het parochiebestuur heeft besloten dat de kerken in de dorpen open blijven, maar wel zo dat de financiën ook in evenwicht zijn. De inkomsten staan onder druk. De uitgaven blijven gelijk of stijgen. 

Met de locatieraden is afgesproken dat in 2016 de balans in evenwicht moet zijn. 

Kan een samenwerking tussen koren daaraan bijdragen? Kan de kwaliteit van de zang verhoogd worden? Is men bereid hierover minstens te denken? In de regio West is men al begonnen. Zangers uit Mariënvelde, Zieuwent en Harreveld prijzen nu al samen God. 

De boven gestelde vragen werden in twee bijeenkomsten voorgelegd. De ene was met de locatieraden, de andere daarna met de besturen van de koren. Te prijzen is de openheid waarmee men over de koren in onze parochie sprak. Te merken was ook de passie voor de zang. Ook binnen de meeste koren is daarover intern gesproken. Verslagen daarvan zijn naar het parochiebestuur gezonden. 

Een knelpunt duikt daarin op: men ziet op tegen samenwerking omdat je dan de kans hebt dat je naar een andere plaats moet. De grens van de eigen locatie wordt als belangrijk ervaren. Anderen zien echter daarin geen enkel probleem. 

In het algemeen zien de koorleden wel in dat er iets veranderen moet, maar niet bij het eigen koor. 

Veranderen is moeilijk. Een andere opzet van de zang door enthousiaste koorleden kan echter alleen maar slagen als er draagvlak is. Er komen dan ook vervolgstappen. 

Realisme bij alle enthousiaste zang is echter wel noodzakelijk. 

Het parochiebestuur 

 

Vieringen

Juni 2018
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Activiteiten

Juni 2018
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30