Logo Parochie

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

r.-k. Parochie Sint Ludger

SintLudgernu.nl | elke dag open

 

Gemeenschapsopbouw stelt zich tot doel dat de parochie Sint Ludger zich ontwikkelt tot een parochie waarvan de leden zich bewust zijn van een dubbele binding, zowel met de locale geloofsgemeenschap waarin ze wonen als met de overkoepelende parochie Sint Ludger. 

 

De al aanwezige samenwerking is groeiende tot een vanzelfsprekende samenwerking en krijgt steeds meer vaste voet aan wal. Om die ontwikkeling te stimuleren, blijven we jaarlijks een aantal activiteiten voor alle gemeenschappen gezamenlijk organiseren. De Ludgerdag met Hemelvaart, de bedevaarten naar Kevelaer en Lourdes, een jaarlijkse reis naar een bestemming als bijvoorbeeld Rome, het Heilig Land of de Filippijnen. En ook organiseren we liturgische vieringen die speciaal voor de gehele parochie worden gehouden. In de toekomst willen we in toenemende mate gezamenlijk optrekken naar jongerenactiviteiten als Expedition, DiaconAction of de Wereldjongerendagen.

 

 Uitgangspunten

 1. Gemeenschapsopbouw binnen een parochie moet oog hebben voor eenheid in verscheidenheid. Gemeenschapsopbouw wil een goede infrastructuur aanleggen zowel binnen de geloofsgemeenschappen als tussen deze geloofsgemeenschappen.

2. Bestaande geloofsgemeenschappen worden niet opgeheven, maar blijven functioneren.

3. Nieuwe initiatieven stimuleren die aansluiten bij de moderne (zoekende) gelovige mens.

 

Wat is gemeenschapsopbouw?

Gemeenschapsopbouw houdt zich vooral bezig met het verzamelen en verbinden van gelovige mensen. Zij ontwikkelt daartoe parochie-gerichte activiteiten die korte of langere verbindingen opleveren.

De gemeenschap wordt bijeengeroepen door God. Het is God die de gemeenschap opbouwt, wij werken daaraan mee. Gemeenschapsopbouw stimuleert dat het pastoraal programma als geheel bijdraagt aan de ontmoeting met God, met elkaar en de ander. Gemeenschapsopbouw werkt aan de samenwerking en het verbinden van de locale geloofsgemeenschappen van onze parochie. Gemeenschapsopbouw stimuleert de relatie van onze parochie met 'buiten'.

 

Oogst!

Kijk eens goed naar de velden, ze staan wit, rijp voor de oogst. ( Joh. 4,35). Het leven van Christus inspireert ons en nog vele mensen, maar het worden er wel steeds minder. Dat stelt vragen naar de structuur, naar het personeel en de wijze van werken. Die vragen zijn niet nieuw, ze zijn van alle tijden. Het behoort tot het wezen van de kerk dat we altijd bouwen aan een kerk die alleen in onze dromen of op papier bestaat.

 

Kerk

Met Kerk bedoelen we dan kerk als een verzameling van mensen, bijeengeroepen door God, voortdurend in beweging en verandering. Een gemeenschap die groeit en krimpt, die nieuwe uitdagingen ziet en eigentijdse vragen en eisen stelt. We zijn altijd een gemeenschap in wording.

 

Hoe bouw je een vitale gemeenschap?

Er zijn 3 wetmatigheden waarmee je een vitale gemeenschap opbouwt:

 

1. Ontwikkel beleid waarmee je de locale gemeenschap gezicht geeft in de wereld van nu. Geef gestalte aan het ite missa est.

2. Het persoonlijk geloof van parochianen en het geloof van de Rooms Katholiek Kerk moet je binnen de gemeenschapsopbouw met elkaar in gesprek brengen. Want een geloofsgemeenschap is vitaal als het geloof vitaal is. Het (geloofs)gesprek is wezenlijk voor de christelijke gemeenschap. ('Brandde ons hart niet, toen Hij tot ons sprak?' Luc. 24;13 ev.)

3. Geef het beleid dusdanig vorm, waardoor de geloofsgemeenschap in verbinding komt met haar omringende geloofsgemeenschappen. Communicatie is daarbij van essentieel belang. 

 

Ontwikkelen

Ontwikkelen is een belangrijk element van Gemeenschapsopbouw. In onze tijd is er een andersoortige behoefte ontstaan aan zingeving. De huidige vormen binnen de r.-k. kerk sluiten niet altijd aan bij deze nieuwe vraag.

 

Verbreden

Verbreden is ook een term die bij de Gemeenschapsopbouw. Verbreden van bestaande vormen, maar ook moet er ruimte zijn voor nieuwe initiatieven. We moeten ons niet alleen afvragen: doen we de dingen goed, maar ons ook de vraag durven stellen: doen we de goede dingen?

 

Dit alles heeft er in het afgelopen lustrum geleid tot een onderlinge verbondenheid dit gegroeid is naar een onderlinge betrokkenheid. We zijn elkaar behulpzaam en vullen elkaar aan met nieuwe initiatieven. 

De actiepunten voor 2015 zullen wij u op korte termijn vermelden. 

 

Vieringen

Mei 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Activiteiten

Mei 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31